Ana Sayfa
 Örgütlenmek
Çeviriler:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
ไทย / Thai
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Sözcükler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:

ÖRGÜTLEYICILERI YARATMAK

Eğiticiler İçin Rehberlik

yazan Phil Bartle, PhD

çeviren Musa Toprak (M.A.)


Eğitici'nin Rehberi

Sıradan insanları nasıl topluluk örgütleyicilerine dönüştürebiliriz?

Eğer toplumu örgütlemek onları bir araya getirmekteki en önemli öğe ise örgütleme becerilerini bunları öğrenmek isteyen kişilere nasıl aktarabiliriz? Bu modüldeki eğitim dökümanları potansiyel harekete geçiricilere gerekli beceri ve ilekeleri öğrenmek konusunda yol gösterecektir. Eğer eğtim sağlayacak olan kişi sizseniz, bu modülde belirtilmiş tüm hususların nasıl kullanılacağını öğrenmek istersiniz.

Size tavisyemiz, her zaman olduğu gibi, Eğitim Metodları başlıkı modüle bakmanız olacaktır. Bu döküman organize olma konusunda yetenek sağlamak üzerine odaklanmaktadır. Bu yetenekler, sendikacılık becerileri ile üst düzey şirket yönetim becerilerinin bir kombinasyonu gibidir.

Bakmanızı tavsiye ettiğimiz bir diğer modül de; Fonksiyonel Okur Yazarlık dır. Bu bölümde eğiticilerin geleneksel metodları körükörüne kopyalamamaları gerektiğini, ancak temel ilkelerle başlayarak onlardan yeni metodlar yaratmaları gerektiğini öğütlemekteyiz.

Eylem Eğitimi

Bu kısa eğitim notunda, eğitim alan topluluk üyelerinin birkaç planlama yaparak nasıl plan yapılması gerektiğini öğreneceklerini anlatmaktayız. Bu bölüm harekete geçiricileri eğitirken kulacağınız temel ilkeleri tekrarlamaktadır. Geleneksel bir eğitim kurumundaki eğitim alan kişileri gözünüzün önüne getirin; bir müfredat belirlenmek zorundadır ve öğrenciler sınavda sorulara ne kadar iyi cevap verdikleri ile veya yaptıkları ödevlerin başarısı ile değerlendirilmektedir. Öğrendiklerini ne kadar iyi ifade edebildikleri ile değerlendirilir ve başarılı bulunurlar.

Aksine Eylem Eğitimi esnasında, eğittiğimiz kişilerin ve onlara öğrettiğimiz becerilerin; eğitim aldıktan sonra gerçekleştirdikleri eylemlerle değerlendirilmesi gerekir yoksa sınavlar ve ödevlerle, sadece testi geçmek için gösterdikleri gayretle değil. Bu geleneksel olmayan eğitim biçimidir. Savunduğumuz şey şudur, eğitim alan kişiler topluluklarının diğer üyelerini sınavlarda başarılı olmak için okula yönlendirmek konusunda bir çaba göstermeyecekler, onlar eğitim aldıktan sonra toplulukları içindeki davranışları ile örnek oluşturacaklardır. Eğitim alanları neler öğrendikleri ile değil, neler yaptıklarıile değerlendirin. Alacakları eğitimin bir dizi toplumsal amaca ulaşmak için hedefler içermesini ve bunları başarmalarını sağlayın. (Topluluğu harekete geçirici gibi çalışan eylem eğticilerinin rehberliğinde) Kendi kendilerini örgütlemelerine izin verin ve böylece (bir "proje" formunda ifade edilmiş olan) o hedeflere ulaşabilsinler. Eğitimden sonra yapacağınız başarı değerlendirmelerini planlarını gerçekleştirmek için ne kadar iyi organize olabildiklerine bakarak yapmalısınız.

Grup üyelerinin hep birlikte bir toplulukmuş gibi rol yapmalarını isteyin.

Onları toplulukla yapmak istedikleri değişiklikleri karralaştırmak, planlamak ve bir topluluk projesi tasarlamak konusunda organize edin. Onların yapacağı planı sürdüreceğiniz tartışma için odak kabul edin ve (1) eğitim alanların bir karar almak için organize olmak ile (2) eylem için organize olmak arasındaki farka dikkatlerini çekin. Ayrıca onların ve sizin organizasyon ve planlama safhasında ileri sürdükleri ilkelere de dikkat çekin. Eğitim atölye çalışmasında değerlendirme planlamayı ne kadar iyi yaptıklarına dayanarak yapılmalıdır.

Çalışmanın tamamında değerlendirmeleri için kullanılacak kıstas, topluluğu çalışılacak proje ve planlama safhasında nasıl teşvik ettikleri olacaktır.

Yöneticiyi Biçimlendirmek

Bu eğlenceli bir oturum olabilir ve aynı zamanda farkındalığı çok arttıracaktır. En az yirmi kişiden oluşan bir grupla yapıldığında en iyi sınucu verir. Bu oturumu topluluk planlaması ve proje tasarlama oturumlarından sonraya bırakabilir veya onlarla kombine edebilirsiniz. Bu modülle ilgili eğitim molalar ve yemek arası ile birlikte tam bir sürebilecek birleşik bir oturum etrafında da gerçekleştirilebilir.

Temel nosyon grubun tamamının oyuna dahil olması ve hiç kimsenin izleyici rolünde olmamasıdır. (Atölye çalışmasını takip eden VİP ziyaretçileriniz varsa onları da oyuna dahil etmelisiniz ve dışarıda durarak gözlemci olmalarına izin vermemelisiniz. Onların izleyici olması yaratıcılığı, inovasyon ve çeşitlemelerin serbest akışını engelleyecektir. Görev tüm grubun bir topluluk gibi hareket etmesi ve seçilen yöneticinin grubun tamamının topluluk üyesi gibi dahil olacağı biçimde topluluğun tamamı için plan yapmasını ve bir topluluk projesi tasarlamasıdır. Senaryonun planlanması ve rollerin dağıtılması safhaları eğitimin önemli bir parçasıdır. Diğer role-play veya simulasyon oyunlarında olduğu gibi burada da eğitimin sonunda bir değerlendirme oturumu koymak ve oturum sonrasında neler gerçekleştiğini değerlendirip, tartışmak önemlidir. Değerlendirme oturumunda bu oyundan neler öğrenildiği ve sahada örgütleyici veya harekete geçirici olarak çalışılırken bundan nasıl faydalanılabileceğini sorunuz.

Faydalı olacak bir yöntem de her rol için bir kişiyi seçtikten sonra o kişiye "danışmanlık" yapması için bir veya iki kişiyi seçmektir. "Danışmanlar" oyuncuya tavsiyeler vermek için molalar isteyebilir veya herhangi bir zamanda oyucuya o rolü daha ilginç, eğlendirici hatta komik biçimde oynaması için yönlendirmede bulunabilirler. Grubun çalışabileceği bir orjinal senrayo belirleyiniz. Bu senaryoda varolan bir liderlik tipini tanımlayınız. Sözgelimi bir şef veya danışman veya başkan ya da bir danışma heyeti olabilir; harekete geçiriciler o bölgede kimlerle çalışacaksa ona uygun olmalıdır. Çalıştığınız grubun sayısına bağlı olarak bir oyuncu ve iki "danışman" olabileceği gibi, iki veya üç oyuncu ile bir, iki "danışman" da olabilir.

Ardından topluluk içerisinden değişik topluluk üyesi çeşitlerini belirleyiniz. Topluluk içindeki süreçte kolayca gözden kaçabilecek kategorilerden kişilerin mutlaka bulunmasına özen gösteriniz. Bunlar, kadınlar, özürlüler, etnik azınlıklar veya çok tutucu bölgelerde dini azınlıklar olabilir. Ayrıca yaşılılar, suçlular veya eski hükümlüler de olabilir.

Uyulması gereken bir ilke -bu ilkeyi en başta gruba açıklayabilirsiniz veya süreç içerisinde sizin rehberliğinizde yapılmasını sağlayabilirsiniz- kişiler için seçilecek rollerin gerçek hayatta yaptıkları ile mümkün olduğunca ilgisiz olmasını sağlamaktır. Bir erkeğe kadın rolünü oynatın. Sağlıklı bir kişiyi engelli olarak seçin. Utangaç, çekingen bir kişiyi organizasyon sürecini kendi çıkarları için manipüle etmeye çalışacak hırslı bir politikacı rolü için seçin. Bu durum senaryoya yeni bir boyut katacaktır.

Makinelere "ingiliz anahtarları" atacak kişilerin olduğu roller yaratın. (1) Topluluk üyelerinden organizasyon sürecini kendi çıkarları için manipüle edecek olanları belirleyin. Örneğin yerel okulun müdürü topluluğu en çok ihtiyaçları olduğu şeyin yeni bir okul olduğu konusunda ikna etmeye çalışabilir.

Not: "Makinelere ingiliz anahtarı atmak" deyimi mekaniklerin ve teknisyenlerin jargonunda yer alır ve "işi berbat edecek bir şeyler yapmak" , iyi giden bir işi veya işleyen bir düzeni bozmak anlamına gelir.

İngiliz anahtarı bir alet olarak vidaları gevçetmek veya sıkmak için çok faydalıdır ancak çalışan bir makinaya fırlatıldığında dişliler arasında büyük bir engel oluşturabilir ve büyük bir felakete neden olabilir.

Harekete geçirici rolünde oynayan kişinin en az iki danışmanı olmasından emin olun veya birlikte çalışmak ve topluluğu birlikte harekete geçirmek zorunda olan iki harekete geçirici seçin. Bu kişiler, sizin makinalara attığınız ingiliz anahtarlarına karşı, karşı atağa geçmek için çağrılacaklardır. Bu ise biraz dayanaklı ve tecrübeli olmayı gerektirir.

Yapılabilecek bir opsiyonel ekleme de, yozlaşmış bir lider, danışman veya ihtiyar (oyunda bir rol olarak) tanımlayarak, onun işleri daha az şeffaf hale getirerek, perde arkasından organizasyon sürecinden kişisel çıkar elde etmeye çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer opsiyonel rol de, kayıtsız ve/veya tembel bir topluluk üyesi seçmektir. Ancak seçtiğiniz kişi bu türden kişilerin genelde yapacağı gibi ortadan kaybolmak yerine kendi pozisyonu hakkında konuşmalıdır.

Topluluk saymanının rolü hakkında tartışınız. Bu rol için iki potansiyel aday belirleyin. Birisi muhasebecilik tecrübesi olan ancak ülkenin bir diğer kısmından olduğu için toplulukla hiçbir bağı olmayan, toplulukla sosyal bağlar kurmanın ve dürüstlük temin etmenin kendisi için hiçbir anlam ifade etmeyen birbir öğretmen olsun. (Bu kişi parayı kendi kontrolü altında tutmayı ve becerebilirse paralarla kaçmayı planlamaktadır.) Diğer kişi ise saymayı bilen ancak okuyup yazmayı bilmeyen, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile toplumca tanınan bir yaşlı kadın olsun. Yaşlı kadın topluluk için en iyi olanı istemektedir ve toplumun faydasına olan konularda ona güvenilebilir.

Bu grubun görevi, tüm farklı rollerdeki kişiler için sağlacak olan koçluk ve rehberlikle, yöneticinin nasıl seçileceğine ve ardından kimin yönetici olacağını kararlaştırmaktır. Gruba seçimlerin, gizli oyla yapılanlar dahil, pek çok toplulukta ayrıştırıcı olarak görüldüğünü ve tartışma yoluyla konsensus aramanın daha kabul edilebilir olduğunu hatırlatınız. Konsensus arayışı aynı zamanda pedagojik bir role sahiptir, çeşitli rollerdeki kişiler kendi poziyonlarını izah ettikten sonra herkesin katılımıyla bunlar değerlendirilebilir.

Çok boyutlu diyoloğun, doğası itibarıyla, doğrucağı sonuçlar eğitim alanların sahada çalışırken diğer kişilerde yaratacakları duyguları farketmelerine yardımcı olur. Tartışmanın amacı topluluğun seçeceği bir kalkınma projesini yürütmek üzere toplulukça bir yönetici seçmektir.

Bu oturum -aralardan sonra- bir toplumsal eylem planı belirlemek için uzatılabilir ve bu plandaki ilk topluluk projesi de tassarlanabilir.

Durum Değerlendirmesi

Bu oturum (Katılımcı Değerlendirmesi) yöneticiyi belirlemek ve toplumsal eylem planı yapmak arasındaki devamlılığı kırmak üzere kullanılabilir. Topluluk çalışmasında değerlendirme süreci planlama aşamasından önce gelmelidir.

Kalkınma becerilerinin gelişmesi için,Sussex veya Columbia Üniversitelerinde geliştirildiği biçimleriyle PRA veya PAR yöntemleri, hakkıdna biraz açıklama ve eğitim çok değerli olacaktır. Eğer bir dış katılımcı olarak siizn atölye çalışmanıza katılacak bir PRA/PAR uzmanı bulabilirseniz, bu en iyi yaklaşım olacaktır.

Bu aşama atölye katılımcıları ile bir saha çalışması yapmak üzere güzel bir fırsattır. Öncelikle (eğitimden birkaç hafta önce) yerel liderlerle ve/veya topluluk çalışanlarıyla temasa geçmelisiniz. Bu topluluk kırsal veya şehirli olabilir. Atölye çalışması esnasında tüm grubu komşu yerlere ziyarete götürebilirsiniz. Ancak bu sadece turistik bi rgezi olmamalıdır. Katılımcıları önceden hazırlayın ve onlara kendilerini ziyaret ettikleri yerde oturanların yerine koymalarını söyleyin. Üstlendikleri rolleri geçici olarak bir tarafa bırakmalı ve sadece ziyaret ettikleri yerde yaşayanlar gibi düşünmelidirler.

Onlara tur esnasında gördükleri şeyleri not etmelerini ve taslaklar çizmelerini söyleyin, böylece turdan sonra bir araya geldiklerinde bir birleişk harita oluşturabilirler ve gözlemledikleri pozitif ve negatif unsurları değerlendirebilirler. Pozitif unsurlar potansiyelleri ve topluluk projeleri için kullanılabilecek kaynakları da içermelidir. Negatif olanlarsa genelde, bozuk ortak kullanım araçları ve işlemeyen toplumsal hizmetler olmaktadır.

Bu aşamada hedef topluluktan tecrübeli bir topluluk çalışanını geziyi takip eden oturuma katmak opsiyonel olarak düşünülebilir. Eğer yapılırsa tecrübleri kişiyi yazılı değerlendirme safhasında bir kaynak olarak kullanmak yerinde olacaktır. Bu kişiden bir sunum yapmasını talep etmek bu aşamada yerinde değildir.

Gruba ziyaret edilen komşu yer hakkında taslak bir harita da içeren bir yazılı değerlendirme yapma görevi verilmiştir. Eğitim alanların sayısına göre 4 veya 5 kişiden oluşan küçük gruplara bölebilirsiniz ve her bir gruba değerlendirme için değişik bir bakış açısı belirleyebilirsiniz. Ancak katılımcıları küçük grupların tartışma değil, çalışma grupları olduğu hakkında ve mutlaka yazılı bölümü bitirmeleri gerektiği konusunda uyarın. Kalem kağıtları ve ihtiyaç duymaları halinde tahta ve tahta kalemleri olduğundan emin olun.

Çalışma gruplarını bir araya getirin, birleşik bir değerlendirme yapmak için kendi çalışmalarını mutlaka bir araya getirmeleri gerekir. Ancak bundan sonra tüm grubu bir araya getirerek birleşik değerlendirmeyi birlikte tartışabilirsiniz. Değerlendirme sonrası tartışma oturumu seçimliktir ve ancak yeterli zaman kalırsa uygulanabilir. Yazılı değerlendirme yapma işi eğitim alanlar için eğitimin en değerli kısmıdır. Eğer eğitim çok sayıda geri değerlendirme içerirse çok fazla tekrara içeren bir içeriğe bürünebilir. PRA/PAR dış uzmanı getirme işi turdan önce veya sonra gerçekleştirilebilir.

Topluluk Eylem Planı ve Proje Tasarlama

Yerleşik kişiler arasında (özellikel kırsal bölgelerde) ve eğitimsiz ve tecrübesiz harekete geçiriciler arasında sıklıkla topluluk eylem planı ve proje tasarımı arasında karıştırmalar olduğu görülür. Bunun başlıca sebebi tarihsel olarak pek çok toplumsal kalkınma etkinliklerinde kalkınma ofisi çalışanları tüm planlamayı kendileri yapmışlarıdr ve topluluk üyesi kişiler ancak ücretsi zişgücüne ihityaç duyulduğunda projelere dahil edilmişlerdir. Benzer nedenlerle, bazı yörelede ve özellikle eski kolonilerde topluluk çalışamalarına karşı bir tepkği dahi mevcuttur. Zira sözde topluluk çalışması adı altında zorla çalıştırma, hatta köle emeği, kullanılması söz konusu olmuştur.

Eğitim alanları şu mesajı verdiğinizden emin olmanız gerekir. Eğer topluluk üyeleri bir sağlık ocağı veya bir okul veya bir su kuyusu istiyorlarsa, ya da ev sahiplerinin evlerini makul fiyatlarla kiraya vermelerini kontrol edecek bir denetim mekanizması kurmak istiyorlarsa, topluluk üyelerinin örgütlenmesi ve planlamayı da kendilerinin yapması gerekir, topluluk çalışanının (sosyal hizmet uzmanının) değil. Topluluk sakinlerinin sorumluluk alması ve planlamayı gerçekleştirmeleri kolay bir olmadığından harekete geçiriciye büyük iş düşmektedir, işi onun üstlenmesi ve gerçekleşirmesi gerekir.

Yanlış!

Bu oturuma başladığınızda, başlangıçta yöneticiyi seçerek yapmaya başladığınız geniş role-play oyununa devam edebilirsiniz. Bazı rolleri değiştirebilirsiniz. Umarız ki, topluluk oralı olmayan eğitimli kişiye karşı, kendi içinden gelen yazşlı okuma yazması olmayan kadını seçmiştir. Seçilemeyen kişilere yeni roller verebilirsiniz. Saklı çıkarları olan ve topluluğu kendi çıkarları için manipüle etmeye çalışan kişiler aktivitelerine devam edeceklerdir, bu yüzden onları değiştirmeyin, hatta başka hırsları olan birkaç kişi daha ekleyebilirsniz.

Eklenebilecek yeni rollerden bir tanesi, hangi nedenle olursa olsun, tüm projeye karşı çıkan ve hükümetin veya bir yardım kuruluşunun gelerek tüm işi onların yerine üstlenmesini isteyecek bir kişi olabilir. Gerçek hayatta bu tür toplumsal işlere karşı çıkanlar genellikle işlerin eski biçimiyle yürümesinden bir şekilde çıkarı olan kişilerdir. Bunlar oy kazanmak veya kariyerlerinde ilerlemek için kişilerin bir araya gelerek kendi işlerini yapmaları yerine onları bu hizmeti sağlayarak puan kazanmayı hedefleyen yerel liderler veya hükümet görevlileri de olabilir.

Bu sefer siz de yönetim komitesi ile birlikte topluluğn karşısına yerleştirilecek masaya oturunuz. Yönetim komitesinde olmayan herkes topluluğu oluşturarak masanın karşısına oturmalıdır. Yönetim komitesi toplantısını izleyebilirler ancak onlara yönetim komitesinde bir üyenin onlara bilgi vermediği sürece neler olup bittiğini bilemeyecekleri açıklanmalıdır. Yönetici nelerin ve ne zaman topluluğun tümüne söyleneceğini mutlaka kararlaştırmalıdır. Ara sıra kalabalıktan bir kişi masaya giderek tartışmalara katılabilir.

Bu sürecin ilk bölümünde yönetici mutlaka bir topluluk planı yapmalıdır. Bu planı müzakere yoluyla beş yıllık plan olarak topluluğa kabul ettirmelidir. Plan eğitim notlarında belirtilen dört soruya dayanmalıdır. Duvara bu dört souyu vurgulayan büyük bir poster asabilirsiniz. Profesyonelce yapılması gerekli değildir. Bu plan bir veya dafa fazla topluluk planı içerebilir. Okur yazarlık programı gibi maddiyata dayanmayan projeler de içerebilir.

Bölgesel veya eyalet bazında planlamacılar (ve onların danışmanları) rolünü de eklemek isteyebilirsiniz. Planlamacılar topluluğun planlarının bölgesel bazdaki planlarla uyumlu olmasında ısrar edeceklerdir, yönetici onlara eğer demokratik bir tutum içerisinde olmak istiyorlarsa bölgenin topluluğun isteklerine duyarlı olması gerektiğini vurgulamalıdır. Bu tür bir diyaloğun dinamikleri gereği bir saatlik bir role-play'e temel olabilir ve siz role-play'i burada keserek bunun gerektirdiklerini değerlendirme oturumunda tartışabilirsiniz.

Toplumsal eylem planı hazırlama oturmunu tamamladıktan sonra bir mola verin. Eylemin kendisi bir eğitimdir ve bu aşamada bir değerlendirmede bulunmaya gerek yoktur. Burası bir film veya video göstermek için iyi bir zamandır ve ardından yemek arası yapabilir veya ertesi gün buluşmak üzere günü bitirebilirsiniz. Eğitime katılan herkesin farklı deneyimler elde etmesini sağlamak üzere kişilere verdiğiniz rolleri değiştirebilirsiniz, böylece eğitime katılan kişilerin gerçek yaşamdaki değişik roller hakkındaki farkındalığını arttırmış olursunuz. Eğer bu modülde sunulanlardan daha fazla eğitim notuna ihtiyaç duyarsanız sadece proje tasarımına ayrılmış bir modül bulunmaktadır. Bakınız Proje Tasarımı.

Eylem İçin Örgütlenmek

Bu modülün son dökümanı eğitim alanlara her organizasyonun açıkça belirlenmiş bir amacı olması gerektiğini ve bu amacın yapısını ve nasıl örgütlendiğini açıklaması gerektiğini anlatmayı hedeflemektedir. Bu web sitesinin değişik bölümlerinde bir grubun örgütlenmesinin onun dayanıklılığına katkıda bulunan faktörlerden birisi olduğu vurgulanmıştır. Bu durum kapasitenin onaltı faktöründen birisidir. "Güçlendirmeyi Ölçmek" bölümüne bakınız.

Eğer eğitim alanlar genç ve fiziksel açıdan iyi durumdalarsa, ki muhtemelen öyle olacaklardır, canlandırma için takım halinde oynanan bir spor dalını kullanabilirsiniz. Eğitim alanlarla bu konuyu detaylı biçimde tartışınız. Bir futbaol veya hentbol takımı kurunuz. Eşit sayılardan ve tespit edebildiğiniz kadarıyla eşit fiziksel güç ve yetenekte olan oyunculardan oluşan iki ekibe ayırınız. Bir ekip, koçu, kalecisi, savunma, orta saha, sol ve sağ forvet ve bekleri dahil olacak biçimde değişik pozisyonları belirlenerek organize edilmelidir. Diğer grup hiçbir şekilde organize edilmemeli ve oyuncuların pozisyonlarının belirlenmediği, herkesin dilediği yerde oynayabileceği konusunda çok açık talimat verilmelidir. Bu ekibin oyuncu olmayan üyesi (koçu) dışarıdan takıma hiçbir talimat vermemelidir. Oyun muhtemelen çok dengesiz olacaktır.

Oyunu çabukça bitiriniz ve her takımın organizasyonu ile grubun tamamının durumunu tartışınız. Topluluk üyelirinin pek çoğu organize olmak için yapmaları gereken tek şeyin bir yönetimi organize etmek olduğunu varsayacaklardır. Organize olmak için projenin tamamlanmış ve tümüyle gözden geçirilmiş olması gerektiği nosyonu sıklıkla gözden kaçırılır. Yürütücü organizasyon yönetimin bir alt komitesi olabilir. Bünyesinde yönetimden bazı üyeleri ve dışarıdan bazı üyeleri barındırabilir.

Yöneticinin maksadı topluluğun gideceği yönü belirlemek ve oraya varmak için yapılması gerekenleri belirlemek gibi kararlar almaktır. Yürütme komitesinin amacı ise projeyi fiiliyata geçirmektir. Bu iki organizasyon değişik amaçlara sahiptir bu nedenle iki değişik rol gruplarını içermektedirler. Bunun anlamı topluluk üyelerinin hangi farklı etkinliklerin kendilerini projenin başarıyla tamamlanacağı sonuca götüreceği konusunun farkında olmalarının gerekliliğidir.

Yürütme komitesi için değişik pozisyonlar ve roller belirlenirken karar almak için yapılandırılmış bir organizasyon için değil, projeyi tamamlamak için belirlenmesi gereken roller kararlaştırılmalıdır. Bu eylem için örgütlenmiş bir yapıdır. Bir projenin tamamlanmasından önce halledilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır ve bunların neler olduğu ve herbirisi için neler yapılması gerektiği belirlenmelidir.

Proje tasarımı ancak bu aşamadan sonra değişik rollerin tanımı ve her bir rolün üstlendiği sorumlulukların bir tanımını içerebilir. Yürütme komitesi proejinin icrası aşamasında yönetim komitesinden çok daha sık bir araya gelmeli ve her bir üyenin somut olarak belirlenmiş bir sorumluluğu olmalıdır. Bu üye sorumlu olduğu konuda bu sorumlulukları esas olarak üstlenmiş olan makama rapor vermelidir.

Bu oturuma toplumsal eylem planı ve proje tasarımı yapacağınız bir role-play ile devam edebilirsiniz. Sonraki oturumda projenin tamamlanması aşamasında eylem (icra) için örgütlenmiş bir komite kurabilirsiniz. Yürütme komitesinin aksine bu komite topluluk kararları almak için dizayn edilebilir. Oturumları komibne etmenin çeşitli yolları vardır ve bunun nasıl olacağına siz (belki eğitim alanlara da danışarak) karar vermelisiniz.

Sonuç

Bu beş modül aracılığı ile ve özellikle bu içinde bulunduğunuz (örgütlenme) modülü ile, örgütleyici olmayan kişileri örgütleyiciye dönüştürmek yeteneğini kazanmış olmalısınız.

Bu aynı zamanda bir self seleksiyon süreci olmalıdır, bireylerin neler istendiğini görmesi ve istekli yahut yetenekli olmayanların sessizce ve zarifçe çekilebilecekleri fırsatlar verilmelidir.

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım; Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 12.04.2011

 Ana Sayfa

 Organize Olmak