صفحه اصلی


ترجمه ها:

Arabic
Bahasa Indonesia
Bulgarian
Català
Cebuano
Chinese
Deutsch
English
Español
Ewe
Farsi
Filipino
Français
Galego
Greek
Gujarati
Hindi
Italian
Kinyarwanda
Kiswahili
Malay
Polski
Português
Punjabi
Romãnã
Sindhi
Somali
Ruso
Tiếng Việt
Urdu

:فرمتهای دیگر

Word

صفحات دیگر:

مطالب

نقشه سایت

واژه های کلیدی

تماس

مطالب کاربردی

لینکهای مفید

آماده شوید

راهنمای موبیلایزرها

نویسنده: دکتر فیل بارتل

ترجمه: شمسی طیبی


مقدمه ای بر مطالب محوری

اطلاعات اضافی ضمیمه فصل آماده شوید

خود را آماده کنید که موبیلایزر جامعه باشید

قبل از اقدام برای خودکفایی جامعه ابتدا خود را آماده کنید.

شما باید در مورد هدفهای خود کاملا روشن و آگاه باشید شما باید با جامعه مورد نظر خود آشنا باشید؛ شما باید مهارتهای لازم را دارا باشید؛ شما باید مفاهیم اساسی موبیلایز کردن را درک کنید.

اولین کاری که می کنید یاددداشت روزانه را شروع کنید.

یک دفترچه معمولی کافیست.

بهتراست از چهار دفترچه با عنوانهای: (1)هدفها و مفاهیم (2) جامعه مقصد؛ (3) مهارتهای موبیلایز کردن و (4) دفتر گزارش روزانه استفاده کنید.

برای اینکه کارهای خود را سازمان بدهید،یادداشت نویسی و تهیه گزارش از اهمیت خاصی برخوردار است.

در موقع نوشتن گزارش ها خود را به جای خواننده قرار دهید.

این اطلاعات چیزهایی را که برای آماده شدن نیاز دارید در اختیار شما میگذارد، اما هیچگاه فکر نکنید با یک بار خواندن این مطالب برا ی همیشه "آماده" میشوید.

ما موبیلایزرها دایماً بیشتر وبیشتر درباره این فصل مطلب جدید یاد می گیریم.

یادگیری و آموزش پایان ندارد و اگر کسی فکر کند همه چیزرا یاد گرفته حتماً در اشتباه است.

––»«––

یک جلسه آموزشی:اگر از این سایت کپی می کنید، لطفأ مؤلف (ها) را مطلع کنید
بازگشت به این سایت : www.scn.org/cmp/

آخرین تغییرات : 17.03.2009 صفحه اصلی