Glavna Stranica
 Središte


Prevodi:

Català
Ελληνικά English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий

                                        

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije
Središte

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne veze

ZNANJE

Kako znamo da nadprirodno postoji?

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal Za Obuku

Verovanje je Treća Epistemološka Kategorija

Kakve su varijacije u verovanjima različitih religija?

Neki ljudi sebe smatraju agnosticima.

Reč jednostavno znači "Neznam." "G" u agnostiku je vezano za "k" u engleskoj reči koja znači "znanje."  “Agnostik” je Grčka reč, čiji je Latinski ekvivalent reč “ignoramus.”

Podsetite se diskusije o epistemologiji, proučavanju o tome kako mi znamo o nečemu.

Medju četiri načina znanja, samo prva dva, posmatranje i rasudjivanje, pripadaju nauci.

Treći način, vera ili verovanje, je način na kojem je religija bazirana.

Ova iracionalna osnova na kojoj su ogromne kuće karata zasnovane, religija, je pravi primer gradjenja kuće na pesku.

Priroda ili karakter Boga je drugačiji medju različitim religijama kao što su Islam, Jevrejstvo, i Hrišćanstvo.

Ideja da je čovek kreirao Boga u svom sopstvenom liku je osnova ateizma.

Budizam nema teologiju i neutralan je kada se radi o verovanju u Boga ili bogova.

Budizam je metod pronalaženja i dostizanja prosvećenja.  Metod obuhvata meditaciju i pogled unutar sebe.

Bespotrebno je ponoviti, ove varijacije u verovanjima imaju ogroman uticaj na raznorazne ustanove i društvene organizacije.

––»«––
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 2012.04.12

 Glavna Stranica