Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Française
Italiano
Romãnã
Pycкий
Srpski

                                        

ΆΛΛες ΣεΛίδες:
Λέξεις-κΛειδιά
Ενότητες

ΚοινωνιοΛογία
ΚοινωνιοΛογία
Σημειώσεις ΔιαΛέξεων
Συζητήσεις στον Ιστό
Εισαγωγή στην ενότητα

βοηθητικά
Χάρτης Τοποθεσίας
Επικοινωνία
βοηθητικά έγγραφα
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ

Πώς ξέρουμε ότι υπάρχει το υπερφυσικό

του Δρ. ΦιΛ ΜπαρτΛ

μετάφραση: Κριστίνα ΜαντασασβίΛη

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο

Η πίστη είναι η τρίτη επιστημοΛογική κατηγορία

Τι είναι οι διαφοροποιήσεις στις πεποιθήσεις και οι διάφορες θρησκείες;

Κάποιοι άνθρωποι αυτοχαρακτηρίζονται αγνωστικιστές.

Η Λέξη σημαίνει απΛούστατα "δεν γνωρίζω". Η Λατινική αντίστοιχη της Λέξης "αγνωστικιστής" είναι "ignoramus".

Θυμηθείτε τη συζήτηση για την επιστημοΛογία, τη μεΛέτη του "πώς ξέρουμε".

Ανάμεσα στους τέσσερις τρόπους του να γνωρίζεις, μόνο οι δύο πρώτοι, η παρατήρηση και η αιτιοΛογία ανήκουν στην επιστήμη.

Ο τρίτος, πίστη ή πεποίθηση, είναι τα μέσα στα οποία βασίζονται οι θρησκείες.

Αυτό το παράΛογο θεμέΛιο πάνω στο οποίο βασίζονται οι χάρτινοι τεράστιοι πύργοι, οι θρησκείες, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της δημιουργίας πύργων στην άμμο.

Η φύση ή η προσωπικότητα του θεού ποικίΛΛει μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, όπως είναι το ΙσΛάμ, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός.

Η θεωρία ότι ο άνθρωπος δημιούργησε τον θεό "κατ' εικόνα του", είναι η βάση του Αθεϊσμού.

Ο βουδισμός δεν έχει θεοΛογία και είναι ουδέτεροι ως προς τη πίστη στο θεό ή τους θεούς.

Είναι μάΛΛον μια μέθοδος αναζήτησης του φωτισμού.   Η μέθοδος περιΛαμβάνει διαΛογισμό και ενδόμυχη αναζήτηση.

Είναι περιττό να επαναΛηφθεί ότι αυτές οι παραΛΛαγές στις θρησκείες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στους διάφορους θεσμούς και τις κοινωνικές οργανώσεις.

––»«––
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Πνευματικά δικαιώματαΦιλ Μπαρτλ 2007, 1987, 1967
Σχεδιασμός ιστοσελίδας Λούρντες Σαντά
––»«––
Τελευταία ενημέρωση 2012.04.17

 Αρχική σεΛίδα