Glavna Stranica
 Pripremanje Izveštaja
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Српски / Srpski

                                        

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


PRIMOPREDAJNI IZVEŠTAJ

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

Materijal za Diskusiju

Kakav Izveštaj će Doprineti Održavanju Mobilizacijske Intervencije?

Ostavljanje Korisnih Dokumenata

Na početku obuke, mi predlažemo da započnete voditi dnevnik, i da to radite sa naslednikom u vidu. Proverite Priprema.

Kada se približi vreme vašem napuštanju zajednice, ukoliko ste dnevniku dodavali beleške na dnevnoj bazi, vaš dnevnik može da postane glavno sredstvo u održavanju intervencije nakon vašeg odlaska.

Ukoliko želite da se mobilizacijska intervencija nastavi, imate nekoliko izbora. Ukoliko ste pronašli članove zajednice koji su sposobni da nastave mobilizovanje, i ukoliko ste ih snabdeli sa potrebnom obukom i ohrabrenjem, na primer, oni bi bili najbolji izbor. Ovo se razliku medju zajednicama. Ukoliko vaša organizacija ili odeljak namerava da pošalje vašu zamenu, onda ste vi u dobroj poziciji da pomognete sa pripremom novog mobilizera. Ovo se razlikuje medju agencijama.

Ukoliko vodite dobre, ili barem sveobuhvatne beleške u vašem dnevniku, onda imate još jedan izbor. Možda ćete želeti da dnevnik sa sobom ponesete, u kom slučaju ćete morati da izvadite informaciju iz njega, u pripremi za primopredaju izveštaja vašem nasledniku. Možda ćete želetei da jednostavno predate dnevnik, ali budite veoma pažljivi sa tim izborom. Dnevnik može u sebi imati poverljivu informaciju, skrivenu u detaljima, koja može biti štetna ukoliko postane javna. Još opasnija mogućnost postoji ukoliko planirate da ostavite primopredaju vaših beleški vašem nasledniku u rukama članova zajednice.

Veliki deo ove lekcije je posvećen pripremi izveštaja, dobrih izveštaja, i izveštaja koji će biti pročitani i korišćeni. Koristite ista pravila za pisanje o primopredaji izveštaja. Njegov sadržaj i pregled može biti mnogo drugačiji od ostalih izveštaja, ali ostali saveti i dalje važe: napravite ga jednostavnim, koristite jednostavnu gramatiku i rečnik, koristite aktivno glas, nemojte sebe ponavljati, izbegavajte duge i komplikovane rečenice, sastavite jasan uvod i zaključak, i budite sigurni da se lako čita. Nemojte se plašiti prepisivanja; kad god to uradite, izveštaj će postati bolji. Ukoliko izveštaj nije pročitan, onda je beskoristan i trošak vremena.

Ovaj zadatak je na ivici izmedju beleške i izveštaja. Nemojte zaboraviti kako želite da je korišten, i izbegnite njegovo korišćenje za negativne svrhe.

Sada treba da pronadjete način da obezbedite da će biti primljen i korišćen od strane vašeg naslednika.

Ukoliko vi napustite zajednicu, i vaša agencija će provesti nekoliko meseci pre nego što pošalje vašu zamenu, onda morate da pronadjete način na koji će vaš naslednik doći do vašeg izveštaja. To možda neće automatski biti uradjeno od strane svih agencija, tako da treba da se raspitate da li će to biti uradjeno. Pripremite zapečaćen paket ukoliko je neophodno. Kopija vašeg izveštaja će možda biti potrebna vašem šefu, i ukoliko je to slučaj, kopirajte ga tako da kopija namenjena vašem nasledniku nebude iskorišćena za tu svrhu.

Ukoliko izaberete da tražite od člana zajednice da nastavi sa mobilizacijom, moraćete se sastati sa tom osobom nekoliko puta. Budite sigurni da ta osoba prihvati i razume šta će to zahtevati. Barem nekoliko meseci pred vaš polazak, tražite od izabrane osobe da vas prati na svim zajedničnim sastancima, zborovima, sastanvima sa rukovodiocima, sastancima sa projektnim komitetom, i sastancima sa lokalnim vlastima, da bi uvidela za šta će ona biti odgovorna. Zakažite jedan ili dva sastanka samo sa izabranom osobom da bih ste prešli preko spiska vaših odgovornosti. Radite sa pismenim spiskom. Diskutujte bilo koje stavke na spisku o kojima izabrane osoba nije sigurna. Konačno, predjite preko vašeg primopredajnog izveštaja sa izabranom osobom i dajte toj osobi kopiju izveštaja.

Ukratko, primopredajni izveštaj je važan dokument koji doprinosi održavanju mobilizacijske intervencije. Većina pravila u ovoj lekciji važe za svrhu ovog izveštaja. Možda će izveštaj biti duži i detaljniji, to zavisi od vremena provedenog u radu sa zajednicom pre vašeg polaska. Bazirajte ga na vašem dnevniku i vašim beleškama, i prepišite ga koliko god puta je potrebno da bih ste obezbedili da je pročitan, i da će biti koristan vodič vašoj zameni u nastavku mobilizacije.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 01.10.2011.

 Glavna Stranica

 Pripremanje Izveštaja