Ana Sayfa
 Rapor Yazımı
Çeviriler:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçindekiler:

İçindekiler:

İçindekiler:


NEDEN RAPOR YAZILIR?

hazırlayan: Phil Bartle, PhD

çeviren: Minel Türkel


Bir Rehber

BÖLÜM A: Rapor Yazımının "Nedeni":

Daha önce kendinizi rapor yazmak zorunda olduğunuz için sıkkın ve motivasyonsuz hissettiniz mi? Yazma, sadece bazı bürokratik düzenlemeler sebebiyle yapmak zorunda kaldığınız sıkıcı ve usandırıcı bir görev midir?

Toplantıları organize etme, topluluk üyelerinin kendi kararlarlarını vermeleri konusunda onları yönlendirme, insanları eğitme ve onların yeni beceriler öğrenmelerini izleme gibi "gerçek" işlerle mi uğraşmayı tercih ederdiniz, yoksa topluluğa kendi projesini oluşturma konusunda rehberlik etmeyi mi?

Peki, size bazı güzel haberlerimiz var. Rapor yazma mücadeleci, ilgi çekici ve hatta eğlenceli bile olabilir. Hem rapor yazımı "gerçek" çalışmadan ayrı bir şey de değildir. Gerekli olan ve çalışmanın tamamlayıcı bir parçasıdır; geri kalan her şey kadar da "gerçek"tir.

Rapor yazımı yararlı ve değerlidir (özellikle doğru yapıldığında). Okumaya devam edin; bu doküman size bununla ilgili her şeyi anlatmaktadır.

Hareketlendiricilerle Olan Bazı Münazaralar:

Yakın dönemde, Uganda'daki bir topluluk yönetimi eğitim oturumunda bazı hareketlendiricilere şunu sordum (1) ,"Raporlar neden yazılmalıdır?"

İşte cevaplardan bazıları:

çünkü yapmak zorundayız;
kayıt tutmamızı sağlaması için;
ilgili tüm Ugandalıları bilgilendirmek için;
hataları ve başarıları anlatabilmek için;
kendimiz için, ne yapıyor olduğumuzla ilgili farkında olmaya devam etme maksadıyla;
bağışçılarla ve destekçilerle iletişim kurmak için (proje nasıl ilerliyor);
böylece bağışçılar da bağışlarının nereye harcandığını bilerek motive olabilirler;
diğer insanların projedeki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak için;
böylece diğer insanların da kendi projelerini yapmaları konusunda teşvik olmaları sağlanabilir;
ve topluluk üyeleri cesaretlenir ve bilgilendirilmiş olur;
ve diğer insanlar, bizlerin ne yaptığını öğrenmiş olur;
araştırmacılara çalışmalarını yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak için;
daha sonraki eylemlere karar vermek için;
değerlendirme amacıyla kullanmak için; ve
Devlet için.

Dipnot (1): Rapor yazımıyla ilgili bazı ipuçları vermem için, bir kısım hareketlendirici ve topluluk proje uygulayıcıları tarafından sahaya davet edildim. CBO (Topluluk Esaslı Dernekler) ile olan topluluk yönetimi sözleşmesi, CBO'nun kendi topluluk projeleriyle ilgili ilerleme raporlarını ya da devamı gelemeyecek olan hibelerin sonraki aşamalarını yazmaları gerektiği konusunda hükümler içermektedir. Yazmaları gerektikleri raporların, sonraki taksitlerin ödenmesini sağlamak için topluluk yönetimi tarafından öngörülen, "standarta göre" olması istenmektedir. Gördüğüm kadarıyla benim görevim, CBO'nun ilerleme raporlarını yazmasını şart koşan maddelerin iyi bir sebeple ( toplulukları güçlendirmek) orada bulunduğunu göstermektir; bu, sadece mantıksız bürokratik bir koşul değildir. Bu noktada, bütün topluluk yönetimi hareketlendiricilerine, Toplumsal Kalkınma Yardımcıları (CDAs)'na ve bu çalıştaylara ve dolayısıyla bu rehberlerin içeriklerine katkıda bulunan CBO üyelerine teşekkürlerimi iletmem gerekir. (Tüm hatalar bana aittir).

Münazara devam ederken ve katılımcıların herbiri raporlar için gerekçeleri eklerken, hepimiz, raporların birçok yararlı amacı olduğunun (okundukça) ve topluluk çalışmasındaki başarıda tamamlayıcı bir rol üstlendiğinin farkına vardık.

Bu nedenle, sonuca vardık:

Raporlar yazmalıyız;
Raporlar okunmalı; ve
Herrapor sonucu bir eylem olmalıdır.

İzleme ve Rapor Yazımı:

Herhangi bir çalışılabilir proje tasarımında, belirli adımlar (örn. sorunu tanımla, amaç üret, hedefleri belirle, kaynakları belirt, bir strateji seç, uygula, izle, gerektiği takdirde yeniden tasarla) vardır ve denetim gerekli bir kısımdır.

Nasıl ki nereye gittiğini görmeden bisiklete binemiyorsak, projenin nereye gittiğini "göremediğimizde" de, işler yolunda gidemiyor demektir. Bu "görme", projeyi izlemektir (denetlemektir) ve paydaşlar ile karar vericilerin iletişimde olmasıdır.

Herhangi bir proje veya faaliyetteki ilerlemelerinin izlenmesi, bu nedenle, uygulamaları ve planlamalarıyla da bütünleşmelidir. Bu sebeple, topluluk yönetimi eğitimine dâhil edilmiştir.

İzleme, topluluk üyelerinin kendileri; topluluk sözleşmesi imzacıları tarafından temsil edilen diğer tüm aktörler; topluluk projesine katılan ve katkıda bulunan herkes; birtakım bağışçılar adına ya da kendileri tarafından yapılmalıdır.

Nasıl izleme yapılacağı ve izleme ile değerlendirmenin nasıl kurumsallaştırılacağı, topluluk yönetimi eğitiminin bir parçasıdır. Kolaylaştırıcı olarak eğitmenlerin, neyin izlenmesi gerektiğini (örn.beyin fırtınası oturumları aracılığıyla) topluluk üyelerinden yola çıkarak bulmalıdır.

Eğer herhangi bir etken, erken bir krize ve topluluk faaliyetlerinin iptaline yol açarsa, bu, kaynakların yanlış kullanımından şüphe ettirir; "böylece sürdürülebilirlik sona erer".

Proje İlerleme Raporları:

Bir proje, denetlenmedikçe tamamlanmış sayılmaz. İzleme kayda alınmalı ve bildirilmelidir. Bu bildiri ise, rapordur.

Bir proje ilerleme raporu, proje faaliyet sonuçlarının bildirimi ve kaydıdır: ulaşılan ya da mevcut hedeflerin aşamaları; nedenleri: etkenlerin değerlendirmeleri; tavsiyeler.

Bir ilerleme raporu bir projenin gerekli olan kısmıdır.

Saha Çalışanlarının Düzenli Raporları:

Bir çalışana, gönüllü ya da maaşlı, bazı sonuçlar alabilmek amacıyla bir görev verilir. Bu istenilen sonuçlar, çalışanın görev tanımında belirtilmelidir. Bu çalışanın istenilen sonuçları başarıp başarmadığını (ya da ne ölçüde başardığını) nasıl bilebiliriz ?

Bir çalışanın düzenli raporu, istenilen sonuçlarla neticelenen faaliyetlerin aşamalarını gösterir; nedenlerini: etkenlerin değerlendirmelerini; ve tavsiyelerini.

Her iki durumda da, bir rapor ne istenildiği ile neyin başarıldığını karşılaştırmalıdır; sonuçları analiz etmelidir; ve tavsiyede bulunmalıdır.

İyi raporlar son derece önemlidir!

––»«––

Topluluğa Yönelik Raporlama:


Topluluğa Yönelik Raporlama

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Dizaynı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 30.08.2012

 Ana Sayfa

 Rapor Yazımı