Community Self Management, Empowerment and Development
Salita
Z
A B D E G H I
Deutsch La versión española de este documento. Basque Tagalog (Philipinnes) La version française de ce document. Italiano zeh zjeh Romanian Z Ze Zo
..
Wala pang mga importanteng salita para sa lettrang ito. Kung ikaw ay makakita ng salitang may relasyon sa pagsasakapangyarihan ng komunidad, at ito ay kinakailangang pag-usapan, maaaring sumulat sa amin.
...
(العربيّة (Arabic): , Deutsch: , English: , Español: , Filipino/Tagalog: , Français: , Ελληνικά: , हिन्दी (Hindi): , Kiswahili: , Português: , Română: , Pyccкий: , Somali: , ردو (Urdu): )
..
sinulat ni Phil Bartle
isinulin ni May M Virola
––»«––
..
Mga Importanteng Salita