Pagina principală
 Credit

Traduceri:

Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Português
Română

                                        

Alte pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Documente utile

Link-uri folositoare

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:


FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA GRUPULUI

de către Phil Bartle, PhD

traducere de Oana Bajka

traducere revizuitã de Elena Gabriela Hosu


Document de referinţă

Introducere:

Ponturile prezentate aici sunt menite să suplimenteze aptitudinile şi experienţa pe care deja le aveţi ca mobilizator al comunităţii. Aici nu sunt accentuate modurile tradiţionale de mobilizare pentru generarea de avuţie comună sau comunitară, ci mobilizarea pentru formarea şi activarea unor grupuri care vor opera cu credite pentru micii întreprinzători la scară redusă.

Acest document are patru părţi: (1) formarea / pregătirea grupurilor, (2) managementul grupurilor, (3) sesiuni de formare pentru grupuri şi (4) şedinţe.

1. Întâlnirea:

Această secţiune oferă ponturi şi idei legate de formarea grupurilor în scopul generării de bogăţie.

Este nevoie de grupuri pentru (a) organizarea şi ghidarea acţiunii, (b) pentru promovarea şi încurajarea economiilor şi investiţiilor, (c) pentru pregătirea membrilor cu privire la aptitudinile necesare şi (d) pentru canalizarea finanţelor de care este nevoie pentru micro-întreprinderile individuale.

Definiţia unui grup:

Pentru scopul nostru aici, un grup înseamnă câţiva oameni (minimum cinci) care se întâlnesc laolaltă liber şi voluntar, într-un spirit de cooperare exprimat prin dragoste şi susţinere reciprocă, înrudire ca între surori sau fraţi, dreptate şi onestitate pentru a lucra împreună pentru beneficii comune sociale şi economice. În acest caz, grupul poate fi un grup de femei, înregistrat la Consiliul Naţional al Femeilor, Departamentul Regional de Dezvoltare Comunitară, un grup tradiţional de credit rotativ sau un grup informal de dezvoltare a indivizilor dintr-o comunitate.

Nevoia de grupuri:

Există câteva motive pentru care oamenii vor să fie împreună:
 • Într-un grup, membrii au acces mai uşor la bunuri şi servicii decât ar avea în mod individual;
 • Membrii grupului adună resurse risipite, deţin dreptul de proprietate asupra lor şi le administrează pentru a lupta contra sărăciei, a lipsei de hrană, a lipsei de putere a unei persoane faţă de forţele pieţei, a şomajului şi a lipsei de încredere în forţele proprii;
 • Grupurile pot fi ateliere de studiu ce promovează aptitudini precum managementul întreprinderii sau rezolvarea problemelor;
 • Grupurile sunt utile pentru obţinerea mecanismelor de resurse din partea guvernului şi a agenţiilor de dezvoltare non-guvernamentale;
 • Grupul permite atingerea mai multor femei din categoria micilor întreprinzători;
 • Grupul reduce costurile administrative de tranzacţie ale împrumutului;
 • Un grup reduce probabilitatea defectării prin asumarea riscului în mod colectiv; şi
 • Grupurile furnizează un canal de informare.

De aceea este important ca oamenii care aparţin unor comunităţi cu venituri reduse să fie motivaţi şi educaţi să recunoască semnificaţia eforturilor colective pentru rezolvarea problemelor care par imposibil de rezolvat prin eforturi individuale, să decidă în mod voluntar să-şi unească eforturile pentru a contribui la creşterea accesului lor la sesiuni de formare pe teme ca aptitudini de management, facilităţi de creditare, facilităţi de marketing şi tehnologie corespunzătoare.

Sarcina dumneavoastră ca mobilizator este să promovaţi această motivaţie şi această acţiune.

Formarea unui grup:

Principalul motiv pentru formarea unui grup este interacţiunea fizică bazată pe o nevoie sau o problemă comună. Cu cât indivizii împărtăşesc mai mult activităţile, cu atât mai mult vor interacţiona şi cu atât mai mare va fi probabilitatea ca ei să formeze un grup. Interacţiunea îi ajută pe oameni să-şi descopere interesele, preferinţele, atitudinile şi sentimentele comune.

Există şi alţi factori importanţi care încurajează formarea de grupuri.
 • Proximitatea fizică: Oamenii care locuiesc în acelaşi sat sunt mai dispuşi să formeze un grup decât cei din sate diferite.
 • Atracţia fizică: Persoanele care se atrag reciproc fizic ar putea să formeze un grup, de exemplu fete şi băieţi tineri şi energici;
 • Recompense: satisfacerea nevoilor economice şi sociale; şi
 • Susţinerea socială: eventual oferită de membrii grupului în perioade de criză.

Pentru a forma un grup pentru generarea de avuţie, ar trebui asigurate următoarele elemente:
 • Calitatea de membru trebuie să fie deschisă şi asumată voluntar;
 • Nu trebuie să existe interferenţe religioase sau politice;
 • Membrii trebuie să simtă că e nevoie să formeze un grup pentru a-şi atinge obiectivele comune;
 • Grupul trebuie să fie controlat în mod democratic de membrii săi; şi
 • Membrii trebuie să fie informaţi şi conştienţi.

Aptitudinile şi atitudinile personale ale dumneavoastră, mobilizatorul, sunt de asemenea cruciale pentru succesul în formarea grupului.
Următoarele elemente sunt indicative. Ca mobilizator, aveţi nevoie de:
 • Răbdare (Oamenii au tendinţa de a se schimba încet; nu încercaţi să grăbiţi prea mult procesul);
 • Empatie (E nevoie să înţelegeţi membrii comunităţii şi problemele lor; capacitatea de a vedea lucrurile aşa cum le văd ei);
 • Cunoştinţe în domeniul afacerilor (E nevoie să cunoaşteţi amănunţit aspectul de afaceri al activităţii viitoare a grupului şi să puteţi să îl explicaţi în termeni simpli);
 • Angajament (Trebuie să fiţi convinşi de valoarea a ceea ce faceţi şi să fiţi dispuşi să o faceţi bine);
 • Realism (Trebuie să fiţi în stare să oferiţi ajutor practic într-un mod realist);
 • Respect (Chiar dacă oamenii sunt săraci, ei nu sunt şi proşti, le displace abordarea de "marele maestru" şi sunt circumspecţi faţă de o abordare de tipul "eu le ştiu pe toate"); şi
 • Onestitate şi integritate (Ca mobilizator, reputaţia dumneavoastră este cel mai de preţ bun pe care îl aveţi).

Formarea unui grup cere timp şi aptitudini. Mobilizatorii trebuie să viziteze des comunitatea în care se va forma grupul şi să aloce timp pentru a sta de vorbă cu oamenii şi pentru a-i cunoaşte. Încercările de a face ca lucrurile să se mişte rapid ar putea avea ca rezultat un eşec. Grupurile sustenabile şi de succes sunt greu de format.


Pentru a identifica oamenii interesaţi să formeze un grup într-o comunitate ar trebui urmaţi paşii descrişi mai jos:
 1. Întâlniţi-vă cu consilieri locali şi bătrânii satului: (Abordaţi-i pe preşedintele consiliului local şi pe oamenii în vârstă pentru a vă prezenta misiunea şi cereţi o întâlnire cu toţi membrii interesaţi ai comunităţii);
 2. Întâlniţi-vă cu membrii comunităţii: (Întâlniţi-vă cu membrii comunităţii pentru a discuta pe larg misiunea dumneavoastră; ce intenţionaţi să faceţi, natura şi forma pe care le ia întreprinderea dumneavoastră); şi
 3. Întâlniţi-vă cu membrii interesaţi: (Stabiliţi o altă dată pentru a vă întâlni cu membrii comunităţii (bărbaţi şi femei) interesaţi şi dispuşi să participe la program. Notaţi-le numele, adresele, vârstele, activităţile în care se implică şi nivelul de implicare).

Cerinţe pentru membri:

Membrii unui grup pot fi de orice sex, trebuie să aibă cel puţin 18 ani, cu un obiectiv comun (de exemplu acela de a deveni întreprinzători independenţi), implicaţi în activităţi similare sau legate şi dispuşi să se adune şi să lucreze împreună.

Un grup va fi mai viabil şi mai puternic dacă membrii săi sunt:
 • deja implicaţi într-o activitate;
 • acceptabili pentru ceilalţi membri ai grupului;
 • angajaţi, înţeleg şi împărtăşesc obiectivul de a eradica sărăcia;
 • oneşti şi cu o bună comportare; şi
 • muncitori.

Oamenii cu următoarele caracteristici pot contribui la descompunerea şi la eşecul unui grup:
 • beţivi;
 • dependenţi de droguri;
 • răi platnici;
 • persoane nerespectuoase;
 • leneşi; sau
 • persoane necinstite.

Nu este sarcina dumneavoastră să dictaţi cine ar trebui şi cine nu ar trebui să aparţină unui grup. Dumneavoastră ghidaţi grupul pentru a se forma singur. Utilizaţi un sistem de formare a grupurilor de încredere. Cereţi participanţilor să scrie numele a cinci sau şase persoane cărora ar fi dispuşi să le încredinţeze proprii bani.

Persoanele cu caracteristici negative tind să fie eliminate din grupurile de încredere formate astfel, iar cei cu atitudini pozitive tind să fie incluşi. Când o persoană se plânge că nu a fost inclusă în nici un grup de încredere, îi comunicaţi pur şi simplu că motivul este acela că nu a apărut pe lista nimănui.

2. Managementul unui grup:

Cum este administrat un grup? De obicei formarea unui grup nu este dificilă; problema este cum să administrezi un grup pentru a supravieţui şi a fi puternic, pentru a se auto-susţine şi pentru a fi permanent, în vederea obţinerii de statut legal.

Un grup are două categorii: membri obişnuiţi şi membri consiliului (sau ai executivului). Este nevoie de participarea activă a ambelor categorii pentru a coordona şi a administra afacerile unui grup. Membrii s-ar putea considera ca fiind în afara procesului de management, Este sarcina dumneavoastră ca mobilizator să vă asiguraţi că ei ştiu că grupul e al lor şi că grupul este condus de ei în mod colectiv. Membrii sunt proprietari care îşi deleagă puterile de management executivului sau consiliului grupului.

Faceţi-le cunoscute următoarele motive pentru care ar trebui să se perceapă ca parte a managementului grupului:
 • Membrii contribuie cu resurse pentru a finanţa afacerile grupului;
 • De rezultatele membrilor se ocupă grupul; şi
 • Membrii se bucură de fructele afacerilor grupului (profit/pierdere).

Dacă membrii se consideră ca fiind în afara managementului grupului, aceasta contribuie la pierderea transparenţei şi astfel la un management prost şi la scăderea încrederii, ceea ce va distruge grupul în cele din urmă.

Membrii contribuie cu resurse-input / aport (fonduri, muncă, produse). De asemenea, ei formulează politici (de exemplu, ce activitate generatoare de venit să se întreprindă, cu ce sumă de bani să se contribuie sau ce sumă să fie împrumutată şi cum să se împartă profiturile).

Un consiliu implementează politicile şi planurile pentru membri.

Profiturile de la micro-întreprinderi sunt transferate membrilor pentru consum sau reinvestite în altă parte şi consolidate pentru viitoare profituri ale afacerii de grup.

3. Sesiuni de formare pentru grupuri:

În sesiunile de formare pentru grupuri există două ţinte (beneficiari):
 • Sesiuni de formare / pregătire pentru toţi membrii grupului; şi
 • Sesiuni de formare / pregătire pentru liderii de management sau executivi.

Ca mobilizator, trebuie să realizaţi sesiunile de formare sau să faceţi aranjamente pentru formarea întregului grup. Următoarele sunt o parte, dar nu toate, dintre aptitudinile care trebuie transferate tuturor membrilor unui grup.

Pentru a susţine cele mai bune servicii pentru membri şi pentru a asigura desfăşurarea armonioasă a afacerilor sale, un grup trebuie să execute unele îndatoriri, printre care:
 • un grup trebuie să aibă o adresă înregistrată la care vor fi trimise toate formele de comunicare şi notificări;
 • un grup trebuie să păstreze copii ale dispoziţiilor executive şi ale înregistrării membrilor; şi
 • un grup trebuie să stabilească un plan de lucru periodic, confirmat de toţi membrii.

Întreprinderile pe scară mică trebuie să genereze venit şi angajare, trebuie să fie viabile şi să nu dăuneze mediului. Membrii trebuie să fie conştienţi de dreptul lor de a avea autoritatea de a-şi controla grupul.

Sarcina dumneavoastră ca mobilizator este să le comunicaţi următoarele:
 • Membrii au dreptul de a fi prezenţi la toate întâlnirile generale ale grupului şi de a vota cu privire la fiecare chestiune pe baza sufragiului universal (un membru un vot);
 • Fiecare membru al grupului are dreptul de a participa la alegerea consiliului şi de a fi ales în consiliu dacă se califică pentru aceasta;
 • Un anumit număr de membri are dreptul de a cere consiliului să convoace o întâlnire generală specială; în cazul în care consiliul nu o face, atunci membrii care o solicită pot convoca întâlnirea;
 • Fiecare membru are dreptul la o parte din profiturile grupului;
 • Fiecare membru are dreptul de a inspecta proprietatea grupului sau activitatea de afacere;
 • Când există fonduri şi un membru se califică, el/ea are dreptul de a fi împrumutat; şi
 • Fiecare membru, atunci când nu este îndatorat grupului, are dreptul de a-şi retrage calitatea de membru. El/ea îşi poate transfera acţiunile unui alt membru.

Membrii sunt răspunzători pentru datoriile grupului în caz că grupul nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare. Când un membru primeşte un împrumut, restul membrilor grupului co-garantează pentru acel membri şi sunt toţi răspunzători pentru recuperarea împrumutului.

Rolul membrilor în management:

Membrii participă la management în câteva moduri, inclusiv prin:
 • prezenţa la întâlnirile generale pentru elaborarea de politici largi şi planuri;
 • alegerea sau respingerea membrilor consiliului;
 • adoptarea şi amendarea regulilor;
 • finanţarea activităţilor grupului prin economii şi contribuţii stabilite (săptămânal sau lunar);
 • supravegherea activităţilor grupului; şi
 • apărarea grupului.

Sesiunile de formare pentru membrii executivului sau consiliului:

Membrii executivului sau consiliului au nevoie de sesiuni de formare pentru funcţiile lor speciale care implică aptitudini speciale. Membrii grupului trebuie să fie conştienţi de problemele care au legătură cu consiliul grupului.

Membrii care devin parte a executivului grupului trebuie să se conformeze cu:
 • Calităţile solicitate pentru un membru al consiliului; şi
 • Îndatoriri solicitate unui membru al consiliului executiv al grupului.

Ce este un executiv sau un consiliu?

Un executiv sau un consiliu este un corp central al unui grup, ales de toţi membrii grupului pentru a conduce şi a administra afacerile grupului. El poate include funcţii de preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, secretar şi membri obişnuiţi ai consiliului, de obicei nu mai mult de patru.

Membrii consiliului ar trebui să aibă sau să înveţe aptitudini care să le permită să:
 • organizeze şi să implementeze activităţi de grup;
 • conducă şedinţe şi să scrie procese verbale;
 • elaboreze politici şi proceduri de grup;
 • ţină contabilitatea; şi
 • negocieze şi să facă afaceri cu alte organizaţii.

Conducerea:

A conduce înseamnă a ghida şi a influenţa oamenii în aşa manieră încât să poată contribui la organizare şi la scopurile grupului. Sarcina conducerii este luată de un lider. Vedeţi Conducere. Sarcina dumneavoastră ca mobilizator este să identificaţi şi să încurajaţi de la bun început liderii locali.

Un lider bun are roluri. Liderii de grup ar trebui să poată să:
 • ofere îndrumare pentru activităţile grupului;
 • obţină informaţii de la membrii grupului;
 • comunice informaţii grupului;
 • definească problemele şi să identifice soluţii;
 • evalueze performanţele grupului;
 • ofere idei şi opinii;
 • încurajeze pe alţii să ofere idei şi opinii;
 • arbitreze disputele dintre membrii grupului; şi
 • reprezinte interesele grupului în faţa agenţilor externi.

Caracteristicile unui bun lider: Un bun lider ar trebui să fie:
 • investit cu încredere;
 • de nădejde;
 • respectat în comunitate;
 • dispus să servească;
 • capabil să arate iniţiativă şi energie; şi
 • dispus să asculte şi să ia decizii bazate pe ceea ce spun membrii grupului.

4. Şedinţe:

Şedinţele de grup se referă inclusiv la ocaziile cu care membrii se adună periodic sau în urma unui apel pentru a discuta ordinea de zi.

Un grup care nu se întâlneşte încetează să mai fie funcţional. Şedinţele ar trebui să fie periodice, organizate la aceeaşi oră şi în aceeaşi zi în fiecare săptămână. Toate activităţile grupului gravitează în jurul şedinţelor, unde membrii îşi împărtăşesc experienţele, învaţă unii de la alţii şi de asemenea beneficiază de sesiuni de formare şi educaţie.

Secretarul ar trebui să ia notiţe la şedinţe, pentru a reaminti grupului de activităţile şi discuţiile de la şedinţele anterioare. Ele ar trebui luate într-o formă simplă. Puteţi sugera formatul de mai jos sau să îl modificaţi în funcţie de circumstanţele locale.

Structura posibilă a şedinţelor

(Nu organizaţi niciodată o şedinţă pentru că "Aşa a fost făcută întotdeauna; aşa este tradiţia sau aşa se face". Organizaţi-vă şedinţele în funcţie de cea mai eficientă metodă pentru a obţine decizii din partea grupului ca întreg, sau pentru acţiune eficientă)

 1. Data şedinţei _________________________;

 2. Şedinţă prezidată de ______________________;

 3. Rugăciuni * de ____________________________ ;

 4. Prezenţă:

  • Lista membrilor prezenţi;
  • Lista membrilor care au întârziat;
  • Lista membrilor absenţi, cu sau fără justificare.

 5. Ordinea de zi (Poate fi modificată după necesităţi):

  • Confirmarea ordinii de zi;
  • Comunicare din partea preşedintelui;
  • Revizuirea şi confirmarea proceselor verbale anterioare şi a chestiunilor despre care este vorba în ele;
  • Chestiunile zilei;
   Când este posibil, problemele despre care se va vorbi vor fi scrise
   pe ordinea de zi şi vor circula înainte de şedinţă. Aceasta este esenţa
   ordinii de zi (restul face parte din decor sau structură). Includeţi rapoarte de la
   trezorier, sub-comitete, orice membri sau alţii cărora le-au fost date
   sarcini în şedinţele precedente.
  • Orice alte chestiuni (OAC);
  • Încheiere prin rugăciuni. *

* Folosirea rugăciunilor trebuie făcută cu atenţie pentru valorile şi credinţele comunităţii. Rugăciunile nu trebuie să fie doar acelea ale elitei, ale facţiunii educate sau dominante în comunitate. Ele pot fi creştine, musulmane, tradiţionale sau combinaţii între acestea, în funcţie de întreaga comunitate. Acolo unde există un conflict religios, uneori e mai bine să fie evitate rugăciunile sub motivul că mobilizarea este o activitate laică. Cu alte ocazii (formale) ar putea fi înţelept să invitaţi cel puţin un oficial al vieţii religioase, care să reprezinte diferitele credinţe din comunitate. Fiţi pregătiţi pentru unele grupuri mai sofisticate care consideră că rugăciunile (de orice fel) sunt ofensatoare.


––»«––

Construirea unei organizaţii umbrelă:


Construirea unei organizaţii umbrelă

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceput de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 27.03.2011

 Pagina principală

 Organizaţia de credit