Κεντρική Σελίδα
 Παρόμοια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις
Κέντρο

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Αιτίες, αποτελέσματα, και . . .

από τον Δρ. Phil Bartle

μεταφρασμένο από το Χρήστο Σκούρα

Δωρεάν Εκπαίδευση

Υλισμός χωρίς τον Marx

Ο William Ogburn διαπίστωσε τρεις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής: την καινοτομία, την ανακάλυψη και τη διάχυση

Θεώρησε ως την κινητήριο δύναμη της κοινωνικής αλλαγής την τεχνολογία του πολιτισμού αλλά, αντίθετα από τον Marx, δεν την αντιμετώπισε απαραίτητα ως το αποτέλεσμα των σχέσεων παραγωγής.

Στην περιγραφή μας των έξι διαστάσεων του πολιτισμού, έχουμε τοποθετήσει την τεχνολογική διάσταση κάτω κάτω ως θεμέλιο.

Η νέα τεχνολογία τείνει να είναι λιγότερο απειλιτική από ό,τι οι καινοτομίες και οι νέες αφίξεις στις άλλες πέντε διαστάσεις.

Είναι ευκολότερο να γνωρίσεις ένα τρανζίστορ σε μια απομονωμένη κοινότητα από ό,τι να εισαγάγεις μια καινούργια γλώσσα, μια νέα πεποίθηση, ένα νέο τρόπο διανομής του πλούτου, ή νέες αξίες.

Αυτή η γνωριμία με το τρανζίστορ, όμως, θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες σε όλες τις έξι διαστάσεις του πολιτισμού, και επομένως θα επιφέρει κοινωνική αλλαγή.

Η γεωργία εφευρέθηκε ή ανακαλύφθηκε;

Ίσως η σημαντικότερη ανακάλυψη ή εφεύρεση στην ιστορία του homo sapiens είναι η διαδικασία ελέγχου της τροφικής παραγωγής, με την εξημέρωση αγελαίων ζώων και την φύτευση σπόρων ή βλαστών για την αναπαραγωγή φυτικής τροφής.

Η εξημέρωση των σκύλων έλαβε χώρα πολύ νωρίτερα, και ο σκύλος έγινε άλλο ένα εργαλείο για τους κυνηγούς, μαζί με τα δόρατα και άλλα κυνηγετικά όπλα.

Τα σκυλιά ίσως ξεκίνησαν με το να περιφέρονται γύρω από κυνηγετικά στρατόπεδα, και η συμβίωση αναπτύχθηκε προς αμοιβαίο όφελος.

Η βοσκή βοειδών, συμπεριλαμβανομένων των αγελάδων, των προβάτων και των κατσικών, και άλλων ζώων στην Ασία και την Αμερική, ήταν ένα μεγάλο άλμα.

Αυτό συμπεριέλαβε την προστασία των αγελαίων ζώων από θηρευτές, πράγμα το οποίο οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν με κυνηγετικά οπλα.

Οι άνθρωποι διέθεταν αμφοτερόθαλμη όραση, που ίσως αναπτύχθηκε όταν οι πρόγονοί τους και ανώτερα θηλαστικά ζούσαν σε δέντρα, οπότε ήταν καλύτεροι στο να υπολογίζουν την απόσταση από ό,τι μπορούσαν τα βοειδή. Αυτό τους βοήθησε στο να προστατεύσουν τα βοειδή από θηρευτές. Τα βοειδή που ήταν σε επαφή με ανθρώπους ήταν πιο πιθανό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.

Η εξημέρωση συμπεριελάμβανε επίσης τον έλγχο του ζευγαρώματος και της αναπαραγωγής, και κατά συνέπεια το επιλεκτικό ζευγάρωμα, προκειμένου να επιτύχουν τα φυσικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα βοειδή που οι άνθρωποι επιθυμούσαν.

Ίσως οι άνδρες περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες πρώτοι εξημέρωσαν αγελαία ζώα, αλλά ακόμα αυτό είναι υπό σκέψη.

Η φύτευση των σπόρων και των βλαστών για τον έλεγχο του χρονισμού και τη θέση των φυτών που χρησιμεύουν ως τροφή, και την επακόλουθη επεξεργασία, με την προσθήκη νερού και/ή λιπάσματος, αφαίρεση των ζιζανίων, επινόηση μέσων αποθήκευσης, όλα αυτά συνεισέφεραν στη μεγαλύτερη επανάσταση για την ανθρωπότητα, το αγροτικό πλεόνασμα.

Εφευρέθηκε ή ανακαλύφθηκε;

Πριν την εξημέρωση των φυτών, πολλά φυτά αναπαράγονταν με σπόρους, που μεταφέρονταν με τον αέρα, το νερό και τα ζώα.

Ένα μούρο μπορούσε να φαγωθεί, οι σπόροι του να περνούσαν ακέραιοι μέσω του πεπτικού συστήματος του ζώου,ύστερα να φυτευτούν και να λιπανθούν με τον ίδιο τρόπο. Οι κυνηγοί ήταν πολύ παρατηρητικοί ως προς τα υπολείμματα τροφής στα κόπρανα (χνάρια) των ζώων που ακολουθούσαν.

Είναι πιθανό οι άνθρωποι να παρατηρούσαν αυτή τη διαδικασία και να σκέφτηκαν να ελέγξουν τη φύτευση.

Αυτό πιθανότερα γινόταν από τις γυναίκες, οι οποίες ήδη συγκέντρωναν φυτικά προϊόντα, ενώ οι άντρες έλειπαν για κυνήγι ή βοσκή ζώων.

Μπορεί αν υπάρξει μια λεπτή διαχωριστική γραμμά ανάμεσα στις δυο διαδικασίες του Ogburn, την καινοτομία και την ανακάλυψη.

Όταν διαφορετικές κοινότητες επικοινωνούν η μια με την άλλη, συνήθως ξεκινούν να μοιράζονται ή να αντιγράφουν η μια την τεχνολογία της άλλης. Δείτε το Ταμπού της Αιμομιξίας.

Αυτή είναι η βάση της διάδοσης.

Μερικές φορές μια τεχνική φυλάχτηκε με ζήλο από μια κοινότητα, και αυό συχνά προκαλούσε περιέργεια και πόθο στην άλλη κοινότητα, και τα μέλη της μπορεί να έφταναν σε υπερβολικά σημεία προκειμένου να αποκαλύψουν αυτή την τεχνική.

Το αποτέλεσμα ήταν κάθε καινοτομία ή ανακάλυψη, αν ήταν χρήσιμη, να περνά από κοινότητα σε κοινότητα, με αποτέλεσμα τη διάδοση.

Μόλις επέρχεται μια αλλαγή στην τεχνολογία σε μια κοινότητα, τότε λαμβάνουν χώρα προσαρμογές και στις έξι διαστάσεις της κοινότητας αυτής.

Κάθε αλλαγή που αποτυγχάνει να προσαρμοστεί στην πρώτη αλλαγή, σύμφωνα με τους όρους του Ogburn, ήταν πολιτιστική lag.

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτό τον ιστότοπο, παρακαλούμε αναφερθείτε στον/ους συγγραφέα/είς
και συνδέστε το με το www.cec.vcn.bc.ca
Ο ιστότοπος φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Βανκούβερ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Δικτυακός Σχεδιασμός από τη Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.07.12

 Κεντρική σελίδα