Κεντρική σελίδα
 Κεντρική σελίδα Κοινωνιολογίας


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Srpski
中文

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

και Κοινωνική Αλλαγή

από τον Δρ. Phil Bartle

μεταφρασμένο από το Χρήστο Σκούρα

Εισαγωγή στην Ενότητα (Hub)

Πώς και Γιατί η Κοινωνία Μεταβάλλεται;

Η κοινωνία διαρκώς μεταβάλλεται.

Το ίδιο και όλα τα ινστιτούτα, οι κοινότητες, οι οικογένειες, οι οργανισμοί που βρίσκονται σε αυτήν.

Σε ορισμένους κοινωνικοί επιστήμονες, συνεπώς, δεν αρέσει να μιλούν για "κοινωνική δομή" γιατί αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη σταθερότητα από ό,τι υπάρχει.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κοινωνιολογίας, η κοινωνική αλλαγή είναι θέμα ζωτικό.

Ο Marx μίλησε για την πολιτική διαλεκτική, τμήμα της οποίας είχε δανειστεί από τον Hegel.

Ο Weber μίλησε για τον Προτεσταντισμό προκαλώντας την άνοδο της βιομηχανικής επανάστασης.

Οι περισσότερες κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν με αλλαγή στην τεχνολογία, την ευκολότερη διάσταση για να εισάγουν νέες εφευρέσεις ή να κερδίσουν από πολιτισμούς με τους οποίους έρχονται σε επαφή.

Κάθε αλλαγή στην τεχνολογία στη συνέχεια οδηγεί σε προσαρμοστικές αλλαγές σε όλες τις υπόλοιπες πέντε διαστάσεις.

Η αλλαγή τείνει να είναι σωρευτική. Νέα στοιχεία προστίθενται στα παλιά, και τα παλιά μπορεί να συνεχίσουν μέχρι να γίνουν εμπόδια για την επιβίωση και την ανάπτυξη.

Σε γενικές γραμμές (αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις) η αλλαγή τείνει να κινείται στην κατεύθυνση από το απλό στο περίπλοκο.

Η προγραμματισμένη αλλαγή τείνει να οδηγεί σε αλλαγές που δεν έχουν προγραμματιστεί, αναμένονται ή είναι πιθυμητές.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία φαίνεται να είναι η γεωργική επανάσταση, που δημιούργησε πόλεις, και που συνεχίζεται και σήμερα.

Η κινητικότητα, η οργάνωση και ενθάρρυνση των κοινοτήτων να δρουν, είναι από μόνη της κοινωνική αλλαγή, και έχει σαν αποτελέσματα την κοινωνική αλλαγή.

──»«──

Μια εκπαιδευτική συνεδρία

Μια εκπαιδευτική συνεδρία

──»«──
Αν αντιγράψετε το κείμενο από αυτή τη ιστοσελίδα αναφέρατε τον συγγαφέα
και επανασυνδέσετε με το cec.vcn.bc.ca
Αυτός ο ιστότοπος Από το δίκτυο της κοινότητας του Σϊατλ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοτόπου από την Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.07.11

 Κεντρική σελίδα