Κεντρική Σελίδα
 Παρόμοια


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Português
Română
Srpski

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξεις
Συζητήσεις
Κέντρο

Χρήσιμα:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η πορεία της αλλαγής

από το Δρ. Phil Bartle

μεταφρασμένο από το Χρήστο Σκούρα

Ελεύθερη Εκπαίδευση

Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας της αύξησης της πολυπλοκότητας

Έχουμε την τάση να διαχωρίζουμε και να θεωρούμε αντίθετες έννοιες το αγροτικό και το αστικό, μέχρις σημείου να υπάρχουν τμήματα γεωργικής κοινωνιολογίας σε γεωπονικές σχολές ενώ η αστική κοινωνιολογία διδάσκεται σε σχολές τεχνών και επιστημών. Παραδόξως, το θέμα είναι ότι οι αγροτικές και αστικές περιοχές χρειάζονται η μια την άλλη, είναι, είναι πλήρως εξαρτημένες η μια από την άλλη, και οι πόλεις δεν θα είχαν δημιουργηθεί αν δεν υπήρχε η γεωργική επανάσταση. Χάνουμε έναν τεράστιο μέρος της κατανόησης της κοινωνίας όταν παραβλέπουμε αυτή την πολύπλοκη αλληλεξάρτηση.

Συνήθως θεωρούμε πρώτη πόλη το Mohenjo Daro, στις όχθες του Ινδού Ποταμού, που βρίσκεται τώρα στο Πακιστάν. Οι αρχαιολόγοι μπορεί να βρουν ένα παλιότερο μέρος, αλλά για την ώρα εξυπηρετεί τους σκοπούς μας. Για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, άλλοι άνθρωποι έπρεπε να είναι έξω από την πόλη για να παράγουν τρόφιμα.

Στη θεσμική διάσταση, εξετάσαμε την ανάπτυξη των μη οικογενειακών οργανισμών. Αυτό κατέστη δυνατό εξαιτίας ενός γεωργικού πλεονάσματος. Γεωργικό πλεόνασμα σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν απασχολούνται άμεσα στην απόκτηση τροφής, θα μπορούσαν να τραφούν από τις προσπάθειες των όσων ειδικεύονται στη λήψη τροφής. Σε αντίθεση με τη συλλογή και το κυνήγι, το οποίο απαιτεί μεγάλες εκτάσεις όπου υπάρχουν φυτά και τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα, η δενδροκηπευτική χρησιμοποιεί μικρότερα κομμάτια γης για να παραγάγει μεγαλύτερες ποσότητες τροφής. Η βοσκή βρίσκεται κάπου ανάμεσα.

Οι πρώτες πόλεις χρειάστηκαν τουλάχιστον μια απλή κατανομή εργασίας: οι αγρότες να καλλιεργούν το πλεόνασμα, οι έμποροι να αναδιανέμουν τα αγαθά, οι τεχνίτες να παραγάγουν τα μη γεωργικά προϊόντα, η αριστοκρατία να διοικεί, με ένα βασιλικής καταγωγής ηγέτη σα Δ/νοντα Σύμβουλο, γραφείς για να κρατούν τα βασιλικά αρχεία, και ένα στρατό για να κρατά τα υπόλοιπα σε τάξη. Όσο παρέμειναν εξειδικευμένες, καλά οργανωμένες, και αλληλοεξαρτώμενες, οι πόλεις μπορούσαν να αναπτυχθούν σε πόλεις-κράτη και στη συνέχεια σε βασίλεια και αυτοκρατορίες.

Οι πόλεις έχουν επίσης αυξηθεί σε μέγεθος πληθυσμού από μερικές χιλιάδες στην εποχή του Mohenjo Daro, σε πολλά εκατομμύρια σήμερα, με μεγάλες μεγαπόλεις όπως και η βόρειο ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου οι πόλεις επεκτείνονται και αυξάνονται η μια μέσα στην άλλη. Τα συστήματα διανομής, ένα σημαντικό μέρος των οικονομιών, είναι τεράστια και πολύπλοκα.

Να προσθέσουμε σε αυτό την αστικοποίηση των αγροτικών οικισμών, όπου τώρα λαμβάνουν υπηρεσίες όπως ηλεκτρική ενέργεια, των τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο, και αλληλεπιδρούν με τους άλλους σε οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, και αναπτύσσουν πολλά κοινωνικά ιδρύματα και αξίες που αρχικά ήταν συνδεδεμένα μόνο με τις πόλεις. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι πια γεωγραφικά περιορισμένα.

Μαζί με την αστικοποίηση, έρχεται και ο αστικός τρόπος ζωής, τα κοινωνικά μοτίβα και οι αξίες που συνδέονται με τη ζωή στην πόλη. Υπάρχει περισσότερη ανομία του Durkheim, περισσότερο gesellschaft του Tönnies, και περισσότερη από την αποξένωση του Weber και του Marx. Σε οποιαδήποτε μέρα ενός ατόμου, αυτός/ή θα συναντήσει περισσότερους ξένους, και θα αλληλεπιδράσει με άλλα άτομα λιγότερο ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες ανθρώπων και περισσότερο ως ανθρώπους που δρουν σε συγκεκριμένους αλλά πιο στενά προσδιορισμένους ρόλους.

Αναρωτιόμαστε αν δεν υπάρχει ανθρώπινη αντίδραση σε αυτή την πρόοδο που προσπαθεί να κάνει τη ζωή πιο προσωπική υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αστικού τρόπου ζωής. Ναι, υπάρχει; neo gemeinschaft.

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτό τον ιστότοπο, παρακαλούμε αναφερθείτε στον/ους συγγραφέα/είς
και συνδέστε το με το www.cec.vcn.bc.ca
Ο ιστότοπος φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Βανκούβερ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Δικτυακός Σχεδιασμός από τη Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.25

 Κεντρική Σελίδα