Pagina Principala
 Sociologii clasici


Traduceri:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Alte Pagini:

Sociologie:
Pagina principala
Notite Curs

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

EMILE DURKHEIM

de Phil Bartle, Dr.

traducere de Lavinia Loredana Berția


Concepția generală a lui Durkheim poate fi descrisă în mai multe feluri. El a dorit ca sociologia să fie o știință, diferită de celelalte științe și discipline academice.

Deasemenea a dorit să evite ”reducționismul”, adică explicarea fenomenelor sociale prin intermediul cauzelor psihologice sau individuale. El a fost primul care a înțeles că deși cultura și societatea există în noi înșine ca persoane, acestea se află la un nivel ce transcende individualul.

Studiile sale despre suicid sunt importante pentru noi deoarece ne revelă această perspectivă sociologică. Suicidul nu este un act ce poate fi studiat punând întrebări persoanelor în cauză –– deoarece cei care au succes în încercarea lor sunt morți, iar cei care nu au succes probabil fac acest lucru ca un strigăt de ajutor, și nu ne vor ajuta prea mult să îi înțelegem pe cei care reușesc să se sinucidă. El a studiat rata suicidelor și a observat că aceasta variază în funcție de țară, religie, sex și statut marital, dar că rata rămâne constantă în cadrul fiecărei categorii.

El a inventat termenul de ”fapt social”, care se referă la acele rate, și a spus că faptele sociale trebuie explicate prin fapte sociale, nu prin fapte psihologice sau biologice. Tot el a spus că gradul în care suntem conectați la grupurile mici din jurul nostru influențează direct gradul în care suntem conectați la societate în general. Cei care au un nivel scăzut de conectivitate, pe care îi numește ”anomici”, au mai puțină forță de a se conforma valorilor și așteptărilor societății, și e mai probabil ca aceștia să încerce să se sinucidă sau să fie implicați în alte acțiuni condamnate de către societate.

”Conceptul de fapt social se află la baza gândirii lui Kroeber, care a inventat termenul de superorganic." A privit cu atenție ”lipiciul” care ține societatea laolaltă, numindu-l ”solidaritate” și a sugerat că în societățile simple, solidaritatea era bazată pe asemănare și conformitate. El a numit-o solidaritate mecanică”.

În societățile mai complexe în cadrul cărora nu numai că există o diviziune a muncii în zonele de producție și economice, dar și o diversitate a rolurilor și a responsabilităților în general, indivizii sunt ținuți laolaltă printr-o relație de interdependență. El a fost primul care a înțeles relația dintre individ și societate contrazicând perspectivele și noțiunile general acceptate.

Simțul realității ne face să simțim că societatea este controlată și constituită din indivizi, pe când Durkheim ne arată că indivizii sunt produsul societății, și că societatea are multe caracteristici care merg mai departe de individ, și nu pot fi explicate prin comportamente individuale.

Preceptul clasic - funcționalismul - derivă din scrierile lui Durkheim. Un alt punct important (nu al lui Durkheim, ci al meu) este că nu trebuie să antropomorfizăm societatea sau cultura. Scriu despre acest cuvânt în secțiunea de ”cuvinte cheie” de pe situl despre capacitarea comunității. Societatea nu poate gândi, nu poate simți, nu poate judeca, sau nu poate face multe alte lucruri pe care indivizii umani le pot face.

Aceasta este parte din perspectiva sociologică. Vezi cuvintele-cheie: Faptul social.

──»«──

© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceptu de Lourdes Sada
──»«──
Ultima actualizare: 16.10.2012

 Pagină de legătură

 Sociologii clasici