Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

EMILE DURKHEIM

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

A Very Brief Summary

Chciał, by socjologia stała się dziedziną nauki, odrębną od innych nauk i akademickich przedmiotów.

Chciał uniknąć "redukcjonizmu", czyli redukowania odpowiedzi wyjaśniających zjawiska społeczne, poprzez nawiązywanie do psychologicznych lub indywidualnych przyczyn.

Jako pierwszy wyraził socjologiczny pogląd, że choziaż kultura i społeczeńśtwo są w nas jako jednostkach, to jest to poziom rzeczywistości, która przeszywa jednostkę i wychodzi ponad nią.

Samobójstwo nie jest aktem, który da się zbadać poprzez wywiad z jednostką –– ci, którym się udaje dokonać tego aktu są zazwyczaj martwi, a ci, którzy próbują dokonać tego bezskutecznie, zapewne traktują to jako wołanie o pomoc i mogą nie doprowadzić nas do zrozumienia tych, którzy odebrali sobie życie.

Durkheim przypatrzył się skali samobójstw i zauważył, że jest ona różna w zależności od kraju, religii, płci i stanu cywilnego, ale że skala zostaje spójna dla każdej kategorii.

Wprowadził termin "faktu społecznego" nawiązując do zaobserwowanej skali i powiedział, że powinniśmy wyjaśniać fakty społeczne na podstawie faktów społecznych, a nie faktów psychologicznych, czy biologicznych.

Powiedział, że stopień w jakim jesteśmy połączeni z małym grupami wokół nas, prowadzi do bycia bardziej połączonym z większym społeczeństwem.

Ci, którzy mają niski poziom łączności, których nazwał "anomami", mają mniej nacisków nakazujących im podporządkowywać się społecznym wartościom i oczekiwaniom, dlatego też jest bardziej prawdopodobne, że popełnią samobójstwo, lub zaangażują się w inne nieakceptowane czyny.

Koncepcja faktu społecznego leży u podstawy myślenie Kroeber'a, który utworzył słowo "superorganiczne."

Przyglądał się "klejowi", który trzyma społeczeństwo razem i nazwał go "solidarność" i zasugerował, że w prostszych społeczeństwach ta solidarność oparta była na jednakowości i zgodności, co nazywał "mechaniczną solidarnością."

W bardziej złożonych społeczeństwach, gdzie był nie tylko większy podział pracy w obszarach produkcji i ekonomii, ale ogólnie większy podział ról i odpowiedzialności, jesteśmy, lub byliśmy, bardziej ze sobą związani poprzez naszą wzajemną zależność od siebie.

Doprowadził nas do socjologicznego zrozumienia relacji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem, w czym przeciwstawił poglądy oparte na zdrowym rozsądku.

Według zdrowego rozsądku czujemy, że społeczeństwo składa się i jest kontrolowane przez jednostki, po czym Durkheim pokazał nam, że jednostki są wytworem społeczeństwa i że społeczeństwo posiada wiele charakterystyk, które wychodzą ponad jednostkę i nie mogą być wyjaśnione poprzez zachowanie jednostki.

Klasyczny punkt widzenia, funkcjonalizm, wyłąnia się z tekstów Durkheim'a.

Kolejny ważny punkt (nie Durkheim'a lecz mój), jest taki, że nie powinniśmy antropomorfizować społeczeństwa czy kultury.

Piszę o tym słowie więcej w sekcji "słowa kluczowe" którą można znaleść na stronie o umacnianiu społeczności.  Społeczeństwo nie myśli, nie czuje, nie potrafi osądzać, nie może zobaczyć lub dokonać wielu rzeczy, które ludzka jednostka potrafi i dokonuje.

To jest część socjologicznej perspektywy.

Zobacz słowa kluczowe: Fakt społeczny.  Zobacz Martwi Socjolodzy; Durkheim.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2012.10.16

 Home page