Κεντρική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

Català
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις-Κλειδιά
Ενότητες
Κόμβος

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Μαθήματος
Συζητήσεις

Εργαλεία:
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Βοηθητικά Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο WEBER για την ΑΛΛΑΓΗ

από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Ο Weber έγραψε ως απάντηση στον Marx, με την πρόθεση να αντικρούσει ή να μειώσει την υλιστική προσέγγιση.

Βλέπε Διαλεκτικός Υλισμός .

Είδε ότι η κύρια πηγή της αλλαγής ήταν η άνοδος του Προτεσταντισμού, με τις αξίες και τις πεποιθήσεις του να συμβάλλουν στην βιομηχανική επανάσταση.

Υποστήριξε ότι οι νέες αξίες του Προτεσταντισμού, η λιτότητα, η ανεξάρτητη σκέψη και η αυτάρκεια, ήταν αξίες και στάσεις απαραίτητες για την δημιουργία και ανάπτυξη της καπιταλιστικής σκέψης, καθώς και για πράξεις απαραίτητες για την βιομηχανική επανάσταση.

Ονόμασε το βιβλίο του κατάλληλα: "Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού".

Από την δική μας πλεονεκτική θέση έναν αιώνα αργότερα, μπορούμε να δούμε ότι αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, του Marx και του Weber, δεν ήταν απαραίτητα αμοιβαία αποκλειόμενες, αλλά θα μπορούσαν να είναι συμπληρωματικές εξηγήσεις.

──»«──
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Vancouver (VCN) (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
──»«──
Τελευταία ενημέρωση: 2012.10.15

 Κεντρική σελίδα