Home Page


Tłumaczenia:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

MAX WEBER O SPOŁECZNEJ PRZEMIANIE

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

Weber pisał w odpowiedzi na poglądy Marx'a z intencją przeciwstawienia lub zminimalizowania materialistycznego podejścia

Zobacz Materializm Dialektyczny.

Zauważył, że główną zmianą, która przyczyniła się do powstania rewolucji przemysłowej, było pojawienie się Protestantyzmu.

Głosił, że nowe wartości protestanckie: oszczędność, niezależne myślenie i samowystarczalność, były postawami koniecznymi do stworzenia i rozwoju kapitalistycznego myślenia i przemysłowej rewolucji. 

Zatytułował swoją książkę: Etyka Protestancka i Duch Kapitalizmu.

Patrząc z perspektywy wieku później widzimy, że te różne podejścia niekoniecznie się wzajemnie wykluczają, a mogą dostarczyć dopełniających się wyjaśnień.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2012.10.15

 Home page