Αρχική Σελίδα
 Έγκλημα και Αποκλίνουσα Συμπεριφορά


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις
Κόμβος

Γενική Χρήση:
Χάρτης Ιστοσελίδας
Επικοινωνία
Κείμενα Γενικής Χρήσης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μειώνοντας τη σοβαρότητα ενός εγκλήματος

απο τον Δρ. Phil Bartle

μετάφραση Αποστολία Γουγούση

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Τις χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις αποτυχιών, λαθών, όπως επίσης και παραπτωμάτων

Οι οπαδοί της θεωρίας της Συμβολικής Διαντίδρασης προσδιόρισαν τις "Τεχνικές Ουδετεροποίησης" αφού ανέπτυξαν τη Θεωρία της Ετικέτας για να εξηγήσουν το έγκλημα και την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Οι ετικέτες είναι οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε εκείνους που παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες, και που στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν ή να υποχρεώσουν τους παραβάτες να συμμορφωθούν προς αυτούς. Οι τεχνικές ουδετεροποίησης επινοήθηκαν απο τους δράστες ώστε να μειώσουν την επιρροή αυτών των ετικετών.

Για να αποβάλλουν τις ετικέτες, αυτοί που παραβιάζουν τους κανόνες χρησιμοποιούν πέντε τεχνικές ουδετεροποίησης, που καταγράφησαν απο τους Sykes και Μatza (1988).

1. “Δε φταίω εγώ." Εδώ είναι που ο παραβάτης ισχυρίζεται οτι κάποιος άλλος φέρει ευθύνη για την παρανομία, ή οτι η πράξη του αποτελεί ατύχημα. Συχνά το άτομο αυτό βλέπει τον εαυτό του περισσότερο ως θύμα παρά ως δράστη.

2. “Κανείς δεν έπαθε τίποτα." Παρόλο που ο δράστης μπορεί να αναγνωρίσει οτι η πράξη του ήταν παράνομη, υποστηρίζει οτι δεν υπήρξε κανένα θύμα, ή οτι απλά αυτός και ο δέκτης των συνεπειών της πράξης του περνούσαν καλά.

3. “Του/της άξιζε.” Εδώ ο δράστης βλέπει τον εαυτό του ως έναν εκδικητή, που διορθώνει τα λάθη που ισχυρίζεται οτι διέπραξε παλαιότερα το θύμα. Απλά "πατσίζουν".

4. "Δεν έχετε δικαίωμα να με κρίνετε." Εδώ οι παραβάτες υποστηρίζουν οτι οι αυτοί που τους κατηγορούν είναι υποκριτές, και οτι οι ίδιοι έχουν διαπράξει τα ίδια και χειρότερα.

5. “Το έκανα απο πίστη σε έναν ανώτερο σκοπό.” Εδώ ο δράστης ίσως απλά να "βοηθούσε ένα φίλο", ή να έδειχνε την πίστη του στη συμμορία που ανήκει.

Αυτό που παρατηρούμε είναι οτι αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται καθημερινά απο όλους μας προκειμένου να μειώσουμε την ενοχή μας, και δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά απο εκείνους που κατηγορούνται για εγκληματικές πράξεις. Οι καθηγητές τις ακούνε συχνά όταν οι μαθητές τους δεν κάνουν τις ασκήσεις τους, δημιουργούν φασαρία στην τάξη, ή κλέβουν σε κάποιο τεστ ή εξέταση.

Παρατίθεται παραπομπή σε: Sykes, Gresham and David Matza, “Techniques of neutralization,” in J.M. Henslin (ed) Down to Earth Sociology, Introductory Readings, Free Press. New York.
──»«──
Αν αντιγράψετε κείμενα απο αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλείσθε να αναφέρετε το συντάκτη
και να εισάγετε το σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca/
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται απο το Δίκτυο της Κοινότητας του Βανκουβερ (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Lourdes Sada
──»«──
Τελευταία Ενημέρωση: 2012.10.20

 Αρχική σελίδα