Home Page


Mga Pagsasalin-wika:

Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Srpski

                                        

Ibang Mga Pahina:
Mga Keyword
Mga Modyul

Socyolohiya:
Socyolohiya
Nasusulat na lektyur
Discusiyones

Ginagamit:
Mapa ng Site
Ipagbigay-alam
Ginagamit na mga Dokumento
Mga Magagamit na Link

ANG KULTURA AT ANG MGA DIMENSIYON NOON

Isang Paraan ng Pagtuturo upang maunawaan ang Kultur

sinulat ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Ernie Villasper

Panimulang Modulo (Sentro)

Ang Anim na Dimensiyon ng Kultura ay tumutulong sa atin upang maintindihan ang Kultura

––»«––

Mga dimensiyon noon

Mga dimensiyon noon

––»«––
Kapag hinango ang lahat or parte nang nilalaman ng pahina na ito
Pakiusap na tangapin ang mga may akda at iugnay sa www.cec.vcn.bc.ca
Ang lugar na ito ay mula sa Samahan ng Komunidad ng Vancouver (VCN)

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling binago: 2012.01.21

 Pangunahing Pahina