Pàgina d'inici
 Node


Traduccions:

Ελληνικά
English
Español
Italiano
Português

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats
l'índex d'aquest mòdul

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

LA DIMENSIÓ POLÍTICA

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Fulletó per a la formació

Dit de manera planera, la dimensió política de la cultura i de la societat és una qüestió de poder

Mentre la política i les ciències polítiques inclouen debats sobre altres coses, com ara les ideologies polítiques, la dimensió política de la societat es limita al poder, i deixa la ideologia a la dimensió de valors de la cultura.

Els partits polítics són institucions, i pertanyen a la dimensió institucional o interactiva.

Com passa amb les sis dimensions de la cultura, i les dimensions físiques de llargada, amplada i profunditat, la dimensió política és una creació que es basa en la raó més que no pas en l'observació i existeix només en els nostres caps.

No és intrínseca a la cultura, ni és un aspecte de la cultura, és una dimensió.

És com quan tenim "dues" pomes, la "dualitat" no és intrínseca a les pomes, sinó que està als nostres caps.

El poder és un dels tres elements, juntament amb el prestigi i la riquesa  de les desigualtats socials o de classe, que estudien els sociòlegs.

La dimensió política es troba en totes les entitats socials o culturals, des de la interacció més petita, com ara un díade (dues persones) fins a tot un país.

Igual que un llapis pot ser curt o llarg, però sempre té una llargària, així els grups i les institucions, petites o grans, tenen una dimensió política.

Els interaccionistes simbòlics prefereixen estudiar a un nivell bàsic, sobre grups petits, i l'exercici del poder en ells.

Si bé és cert que els sociòlegs funcionalistes i de conflictes tots estudien un nivell superior, les seves interpretacions són molt diferents.

Els funcionalistes veuen el sistema polític nacional tal i com apareix a la superfície, un conjunt d'insitucions que tendeixen a mantenir l'equilibri entre grups que competeixen pel poder, així que les decisions nacionals reflecteixen els valors de la majoria.

Els sociòlegs de conflicte veuen una "elit de poder", formada bàsicament pels líders de les corporacions, que ostenten la major part del poder, sovint d'una manera oculta.

L'objectiu de l'elit de poder és mantenir un sistema de privilegis per a aquells que es troba a la cúspide del sistema de classes del país.

***

Dos o tres amics van caminant pel carrer.

Quan arriben a una cruïlla, un d'ells suggereix agafar un altre carrer.

La persona que fa el suggeriment intenta exercir poder.

El fet de que agafin l'altre carrer o no reflecteix la quantitat de poder que té en aquell moment l'amic que fa el suggeriment.

Anomenem als petits grups informals (com és el cas de l'exemple, d'amics passejant per un carrer) i altres grups (com els que normalment trobem en societats de recol·lectors i caçadors) que no tenen un líder formal permanent "acèfals" (que vol dir "sense cap").   El lideratge és informal, temporal i efímer.

***

Canada pren una decisió nacional quan escull el seu primer ministre.

Tots els esdeveniments que entren en joc (mítings dels partits, campanyes, les eleccions) estan relacionats amb la dimensió política, doncs s'escull una persona que tindrà molt de poder.

Podem entendre millor la nostra dimensió política si considerem com s'ha anant construint i organitzant l llarg dels mil·lennis.

Com a la majoria de canvis polítics, el desenvolupament polític ha tendit a ser quelcom acumulatiu: coses noves s'afegeix a les velles en comptes de substituir-les.

Les coses velles poden continuar mentre no siguin disfuncionals, fins i tot si ja no són necessàries.

A les societats més senzilles, el sistema polític es distingeix per la poca diferència que hi ha entre el poder adquirit pels més poderosos i el que tenen els menys poderosos.

És molt igualitària pel que fa a la distribució del poder.

A mesura que la societat esdevé més complexa, la distància entre els menys poderosos i els més poderosos augmenta.

Compareu un líder informal en una cacera dintre d'una societat recol·lectora amb el membre amb menys poder del mateix grup.

Hi ha molt poca diferència.

La diferència de poder a Washington, DC, entre el president a la Casa Blanca i un conserge d'un hotelet de mala mort al centre de Washington, és immensa.

La diferència entre el més poderós i el menys poderós augmenta paral·lelament amb la complexitat de la societat.

La manera més informal i igualitària de poder no va desaparèixer amb l'adveniment de la societat basada en l'agricultura i després, de la societat industrial.

L'assignació igualitària e informal del poder continúa en els àmbits privats i domèstics de la societat, mentre que els sistemes jeràrquics són més comuns en les àrees públiques.

Un tema d'estudi important pels sociòlegs és la diferència entre l'ús legítim del poder i l'il·legítim.

Quan és legítim se'n diu autoritat, i quan no ho és, coacció.

Des de l'origen de les ciutats i les estats, fruit de la revolució agrícola, el cap d'estat, normalment un rei en un principi, ha monopolitzat l'ús de la força legítima.

Aquesta és la raó per la qual l'exèrcit i les forces de seguretat estan estretament associats amb el govern i molts regiments als països de la Commonwealth porten en el seu nou la denominació de "Real", cosa que reflecteix aquests antecedents històrics.

Una raó important per a això és que la violència o, més important encara, l'amenaça de la violència, ha sigut sempre una manera útil i eficient d'exercir el poder.

Com va dir Mao Tse Tung, "El poder surt del canó d'una pistola".

La política i l'exèrcit sempre han mantingut una relació especial al llarg de la història dels éssers humans.

Històricament, la guerra s'ha utilitzat, des dels temps de la revolució agrícola per a assolir objectius polítics.

Vegeu l'article sobre religió. Encara que, a primer cop d'ull, la gran quantitat de guerres basades en la religió semblin conflictes causats per les creences de cadascú, un anàlisi més profund posa de manifest els pròposits polítics.

La sociologia dels conflictes considera la policia com a part d'un sistema de justícia que té com objectiu principal l'opressió dels pobres i dels més desfavorits.

Els politòlegs consideren que hi ha tres tipus de sistemes polítics nacionals: monarquies, democràcies i dictadures (que inclouen les oligarquies).

En la seva major part, tots aquests són sistemes d'assignació de poder dintre d'un estat, i la diferència entre ells és una diferència en la forma de successió, en com es trien els nous líders quan els anteriors moren o són derrocats.

Quan la successió és pacífica i ordenada, és més probable que l'estat mantingui l'estabilitat.

Weber va observar tres tipus diferents d'autoritat.

El poder "carismàtic" és el que es basa en la personalitat de l'individu.

El poder "traditional"  es basa en la legitimitat de les lleis de successió.

El poder "burocràtic" es basa en les lleis racionals per escollir un successor (saluda al rang, no a l'individu que l'ostenta).

La paraula democràcia prové del llatí: "demo" significa "poble" i "cràcia" significa "poder".

L'eslògan "el poder per al poble" (molt popular a l'era anarquista dels hippies) és, en realitat, un crit per la democràcia.

El sufix "arquia" prové del grec i també significa poder.

Una monarquia és el govern d'una sola persona (el rei o la reina) i "oli" (com a la paraula "oligarquia") vol dir uns pocs.

A les monarquies europees, quan el rei o la reina mor, la successió normalment es fa per mitjans tradicionals, i la tria recau automàticament sobre el fill més gran.

(Això és diferent a les societats matrilineals dels Akan, on es tria al nou líder del llinatge matern al que pertany el rei, el cap o l'ancià, la successió no és automàtica).

La successió en les dictadures i les oligarquies normalment es fa utilitzant la força militar, mentre que la successió en les democràcies es fa, habitualment, per mitjans legals racionals, com ara, unes eleccions.

El nostre sistema parlamentari s'anomena "democràcia representativa", la qual cosa és un oxímoron.

Quan la gent vota, renuncia al poder en favor de la persona o persones elegides, i ja no té una implicació directa en les decisions que afecten la nació o l'estat.

La democràcia directa implica que tothom continua involucrat en la presa de decisions, però això no es pot portar a terme en societats grans i complexes i només es pot practicar en grups, clubs, pobles, comunes residencials i associacions molt petits.

En el context mundial, podem veure dues forces que es mouen en direccions diferents.

Per una banda, veiem un moviment que s'encamina cap a una economia global a mesura que el capitalisme reemplaça al socialisme.

Per l'altra banda, veiem un creixement en el nacionalisme o localisme dur (que alguns anomenen fanàtic).

––»«––
La Dimensió Política de la Societat

––»«––
Si copies text d'aquest lloc, si us plau cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 2012.03.22

 Pàgina inicial