Páxina de inicio
 Fortalecemento
Traducións:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
English
Español
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
日本語 / Nihongo
Português
Română
Tiếng Việt
Türkçe

                                        

Outros formatos:

Texto

Outras páxinas:

Módulos

Mapa do sitio

Palabras clave

Contacto

Documentos útiles

Ligazóns de interese


XENEROSIDADE PREXUDICIAL

por Phil Bartle, doutorado en investigación

Traducido por Martina Corral Aller

Documento do debate

Nós queremos, mesmo necesitamos, axudar a aqueles que son menos afortunados; porén, esa axuda pode resultar prexudicial para eles

Temos un desexo que é axudar ás persoas pobres. É algo tan común en tantas culturas que podemos crer que se trata dun universal humano. É un precepto común nas principais relixións e, probablemente, tamén nas minoritarias. Dar esmolas ao pobre fainos sentir tan ben que algúns observadores suxiren que o facemos para satisfacer as nosas propias necesidades, non aquelas dos que reciben.

Nun primeiro momento, pode sorprendernos que a Metodoloxía da Potenciación diga que a caridade está mal, que aumenta a pobreza e que prexudica aos que reciben; pero o propósito desta metodoloxía é eliminar a pobreza, non prexudicar ao pobre.

Nós axudamos ás persoas necesitadas traballando con elas para acabar coa súa situación de pobreza, para que sexan autosuficientes e fortes. É unha axuda moi diferente á de repartir esmolas.

Premiar á xente por facer certas cousas acostúmaas a repetilas. Proporcionar esmolas ao mendigo axúdao para que continúe a ser un mendigo. Conceder subvencións aos funcionarios que poden malversar os cartos, empúxaos a que continúen enriquecéndose a expensas da xente de ámbolos dous países. Facer doazóns dun país a outro, habitúa aos dirixentes do país que recibe a esperar, mesmo pedir, máis. Facilitar latrinas ou un sistema de abastecemento de auga a unha comunidade de baixos ingresos, consegue que os membros da comunidade esperen máis regalos (tampouco lles ensina a manter as instalacións en boas condicións).

Pero nós queremos axudarlles e reducir (non aliviar) a pobreza.

Como podemos facelo?

Axudámoslles a que escollan a Metodoloxía de Potenciación, a que se organicen, se mobilicen, a que loiten e se volvan máis autosuficientes. Esta cuestión trátase en varios apartados desta páxina web: factores de pobreza, o síndrome de dependencia, palabra clave caridade, palabra clave dependencia.

Non se trata dunha ideoloxía, senón dun proceso confirmado. Se contribuímos á dependencia, estamos contribuíndo á pobreza. Se contribuímos á pobreza, contribuímos a aumentar a taxa de morbilidade e de mortalidade. A caridade pode matar.

––»«––


© Copyright 1967, 1987, 2007: Phil Bartle
Deseño web Lourdes Sada
––»«––
Última actualización: 01.09.2011


 Páxina de inicio

 Reforzar á comunidade