Αρχική Σελίδα
 Εισαγωγή στην ενότητα


Μεταφράσεις:

English
Español
Filipino
Italiano
Português
Română
Pycкий

                                        

Λοιπές Σελίδες:

Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις

Ενότητες

Χάρτης Ιστοσελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Χρήσιμα Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ

Ανισότητα σε παγκόσμια κλίμακα

από τον Φιλ Μπαρτλ , PhD

μετάφραση από τη Ναυσικά Μπουρμά


Εκπαιδευτικό Έγγραφο

Ο πλούτος, η δύναμη και το κύρος διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές θεωρίες για την παγκόσμια διαστρωμάτωση.

Η ιδέα της παγκόσμιας διαστρωμάτωσης αναφέρεται στην ανισότητα και τη διαστρωμάτωση μεταξύ χωρών.

Έχουμε μία ποικιλία πλούσιων και φτωχών χωρών, αλλά η διαστρωμάτωση σημαίνει πολλά παραπάνω από το σχετικό κατά κεφαλή εισόδημα.

Οι σχέσεις μεταξύ χωρών είναι σχετική με το που κατατάσσονται στην κλίμακα της διαστρωμάτωσης.

Αυτές οι σχέσεις είναι κυρίως οικονομικές, αλλά και πολιτικές και έχουν στοιχεία σε όλες τις άλλες έξι διαστάσεις.

Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές θεωρίες και επεξηγήσεις για τα πρότυπα της παγκόσμιας διαστρωμάτωσης: (1) ιμπεριαλισμός, (2) παγκόσμιο σύστημα, (3) κουλτούρα της φτώχειας και (4) θεωρίες εξάρτησης .

Ενώ ο ιμπεριαλισμός μας πάει πίσω στην ιστορία στις αυτοκρατορίεςσ της Κίνας, της Μεσοποταμίας, Αιγύπτου και της Ρώμης, είναι με την έναρξη της παγκόσμιας αλληλεπίδρασης και του αποικισμού από της Ευρωπαικές χώρες του υπόλοιπου κόσμου το σημείο όπου η θεωρία βασίζεται.

Η εκμετάλλευση των αποικιών είναι η αρχή της συνεχόμενης εκμετάλλευσης των πηγών της φύσης από αυτές.

Τεχνικώς ο Καναδάς ήταν μία αποικία, αλλά επίσης συμμετείχε στην εκμετάλλευση αποικιών στην Βρεττανική Αυτοκρατορία.

Wallerstein πρότεινε την θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων αναγνωρίζοντας τις πλούσιες χώρες ως βασικά κράτη, και αυτές που ήταν γύρω τους ως περιφερειακά κράτη που εξαρτώνται από τα βασικά κράτη για το εμπόριο, προσφέροντας υλικά που θα χρησιμοποιούσαν τα βασικά κράτη στη βιομηχανία και θα τα πούλαγαν πίσω ως έτοιμα προιόντα.

Τα εξωτερικά κράτη, κυρίως στην Ασία και την Αφρική, έμεναν έξω από το εμπόριο.

Η θεωρία εξάρτησης τοποθετεί τα χαμηλόμισθα και λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη στην κυριαρχία των ανεπτυγμένων κρατών.

Οι οικονομίες μονοκαλλιέργειας αφορούν τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη.

Ο Καναδάς έχει στοιχεία κι από τα δύο, αλλά επειδή έχει πλούτο, φαίνεται να επωφελείται από ένα παγκόσμιο σύστημα παρόλο που λειτουργεί ως παραγωγός πρώτων υλών.

Galbraith πρότεινε ότι τα κράτη που είναι στη χαμηλότερη θέση της κλίμακας διαστρωμάτωσης παραμένουν εκεί επειδή έχουν αξίες, έθιμα, παραδόσεις και τρόπους ζωής που τους αποτρέπει να ρισκάρουν και να φύγουν από τα δεσμά της φτώχειας, κι έτσι τους κρατάει στην χαμηλότερη θέση.

Αυτό δείχνει μία θεωρία του να "κατηγορείς το θύμα".

Το παιχνίδι προσομοίωσης Δύναμη των Ήλιων είναι μία κάλή μέθοδος για να μάθετε για την ανισότητα.

––»«––
Αν αντιγράψετε κείμενο από αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλώ αναφερθείτε σοτν συγγραφέα
και γ΄ραψτε cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται μέσω του
από το Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδίαση Ιστοσελίδας από την Λούρδη Σάδα
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.25

 Αρχική σελίδα