Pangunahing Pahina
 Literasiya
Pagsasalinwika:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
Italiano
Polszczyzna
Português
Română

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Mga Keyword

Ipagbigay-alam

Ginagamit na mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Myla Burke


7. Huwag Asintahin ang Mataas na Baytang ng Kaalaman o Literasiya:

Ang pagkakaroon ng mataas na kaalaman, kakayahang sumuri ng magulong balarila at tiyak na baybayin, kakayahang magmahal ng tula at sulat tuluyan, ay maaring magandang hantungan. Kapag may kasaping nagnanais makamtan ang antas na ito, dapat lang na himukin mo siyang gumawa ng paraan upang maabot ito. Ngunit ang iyong programa ng kaalaman ay hindi dapat balakin ang ganitong mga layunin.

Hindi ka nagtuturo ng literasiya upang maging edukado ang mga miyembro. Ikaw ay tumutulong sa pamayanan maging mas malakas sa pamamagitan ng paghihintulot sa mga miyembro na gumawa ng praktikal na mga bagay-bagay tungkol sa at sa pamamagitan ng pagbasa at pagsulat.

Hindi mahalaga ang tamang baybayin o balarila. Ang kakayahang kilalanin ang pangkaraniwang gamit na mga salita na isinusulat, at ang kakayahang gumawa ng mga simbolo sa papel na naiintindihan ng iba - iyon ang antas ng kaalaman na iyong pinagsisikapan.

Huwag na huwag mong pipintasan ang maling baybayin o balarila. Kahit kailanman ay huwag gawin ito.

Itakda ang mga paksa sa kung ano ang pang-kasalukuyan, may kaugnayan at lokal sa iyong tinutulungan. Hindi mahalaga para sa isang barangay ng mga mangingisda ang mabatid si Shakespeare o si Proust. Hindi mahalaga para sa taga-alaga ng kawan ng baka ang banggitin ang sinalita ni Wordsworth o ni Browning. Hindi kinakailangang malaman ng dukha kung paano sumuri ng pangungusap o magbaybay ng pangwatas na pandiwa. Hindi kinakailangang matuto ang mga maghahalaman kung paano lumikha ng bagong tula o liriko. Maaaring matuklasan ito (himukin mo sila) sa ibang pagkakataon, ngunit hindi sakop ito sa iyong programa ng kaalaman.

Huwag kang mag-alaala kung mali ang pagbaybay o mali ang gramatika ng mga kasapi. Kapag naiintindihan mo ang ibig sabihin ng salitang kanilang isinulat, sila ay nagtagumpay. Purihin mo sila.

Hayaan mo silang humanap ng kaganapan sa ibang dako. "Huwag humingi sa baka ng itlog; huwag humingi sa manok ng gatas."

Komentaryo tungkol sa lahat ng prinsipyong nasa itaas (mahabang dokumento)

Balik sa listahan ng mga prinsipyo

Balik sa listahan ng mga prinsipyo - handout

––»«––

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 08.05.2011


 Pangunahing Pahina

 Kaalaman sa Pagbasa at Pagsulat