Pangunahing Pahina
 Pagsubaybay
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link

HIGIT SA PAGSUBAYBAY; EBALWASYON

Ebalwasyon ng mga Nakamit o Nagawa

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Joyce Zaide


Materyales sa Pagsasanay

Iba ang ebalwasyon sa pagsubaybay, ngunit sila ay magkaugnay

Ang Kahulugan ng Ebalwasyon:

Ang ebalwasyon ay ang proseso ng paghuhusga ng halagang naidulot ng proyekto o programa kaugnay sa mga naplanong aktibidades at pangkalahatang layunin.

Bahagi ng ebalwasyon ang paghuhusga ng kahalagahan ng isang bagay, kaya naman ito ay naiiba sa pagsubaybay (ang pagsubaybay ay pagoobserba at pag-uulat ng oberbasyon).

Kahalagahan ng Ebalwasyon:

Ang ebalwasyon ay mahalaga upang matukoy ang mga kakulangan o mga isyung nagsisilbing balakid sa pagkamit ng mga layunin ng proyekto. Dahil dito, ang mga solusyon sa mga problema at balakid ay maaaring matukoy at maisagawa.

Ang ebalwasyon ay nakakatulong sa mga taga-pamahala o taga-pagplano ng proyekto na tayahin ang benepisyo at problemang maidudulot ng proyekto sa mga hinahangad na direkta at indirektang pinag-uukulan ng benepisyo. Halimbawa, kung ang proyektong isinasagawa ay ang pagbibigay proteksyon sa bukal o balon, makikita sa ebalwasyon ang benepisyo nito sa mga taong kumukuha at gumagamit ng tubig sa bukal. Gayundin, makikita sa ebalwasyon na nagdudulot din ito ng problema sa mga tao dahil nasasayang ang kanilang lupain at nasisira ang kanilang pananim dulot ng proseso ng pagkolekta ng tubig.

Mahalaga ang ebalwasyon dahil makakakuha tayo dito ng mga leksyon o aral mula sa ating mga karanasan sa pag-iimplementa ng proyekto. Ang mga leksyon o aral na ito ay maaaring magamit sa iba pang proyekto.

Panghuli, ang ebalwasyon ay dapat magbigay-linaw kung gaano nakamit ang hinangad na layunin ng mga aktibidades at kung naisakatuparan ang proyekto.

Ang Proseso ng Ebalwasyon:

Ang ebalwasyon at maaari at dapat isinasagawa: (a) bago, (b) habang, at (c) pagkatapos ng implementasyon.

Bago isagawa ang proyekto, ang ebalwasyon ay kinakailangan upang:

  • Matantiya ang posibleng epekto ng pinaplanong proyekto sa mga tao sa komunidad
  • Makagawa ng huling desisyon ukol sa alternatibong proyekto na dapat maisagawa
  • Makatulong sa pagbuo ng desisyon ukol sa kung paano isasagawa ang proyekto.

Habang isinasagawa ang proyekto: Ang ebalwasyon ay isang walang patid na proseso at dapat maisagawa sa lahat ng aktibidades ng proyekto. Nakakatulong ito sa mga taga-pagplano na progresibong masuri ang mga stratehiya ng proyekto ayon sa pabagu-bagong kalagayan o sitwasyon. Sa pamamagitan nito, maisasagawa ang ninanais na aktibidades at layunin ng proyekto.

Pagkatapos maisagawa ang proyekto: Ito ay upang makita at mabalikan ang proseso ng pagpaplano at implementasyon ng proyekto, gayundin ang resulta matapos maisagawa ang mismong proyekto. Ito ay makakatulong pa sa:

  • Pagtutukoy ng mga problema o balakid na naranasan noong isinagawa ang proyekto
  • Paghuhusga ng aktuwal na benepisyo at ang bilang ng mga taong nakinabang
  • Pagbibigay ng mga ideya ukol sa kalakasan ng proyekto, para na rin ito ay magaya sa mga susunod pang proyekto
  • Pagbibigay-linaw kung nakamit ba ang hinahangad na layunin ng proyekto at kung gaano ito nakamit
––»«––

Pag-uulat sa Komunidad:


Pag-uulat sa Komunidad

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsubaybay