Pangunahing Pahina
 Pagsubaybay
Mga Salin

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română

                                        

MGA FORMS NA MAGAGAMIT SA PAGSUBAYBAY

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Joyce Zaide


Teknikal na Molde

cajadelprincipio

Ang mga forms na narito ay iilan lamang sa mga iminumungkahi namin na maaaring magamit sa pagsusubaybay. Huwag lang basta kopyahin ang mga ito, bagkus, iakma ayon sa inyong pangagailangan. Ano ang inyong sinusubaybayan? Ang proseso ng pagbibigay-lakas sa pamayanan? Ang proyekto ng pamayanan?

Kailangan mo ba ng form para sa iyong sarili bilang isang tagapagkilos o form para sa ibat-ibang tauhan ng proyekto na magagamit nila sa ibat-ibang sitwasyon? Huwag limitahan ang kaisipan ayon sa form na ginagamit. Maging malikhain at maging bukas sa mga pagbabago. Hayaang ang pagsasaayos ng proseso ng pagsubaybay ay maging madaling i-akma ayon sa pagbagu-bagong sitwasyon at pangangailangan.


Listahan ng mga Gawain ayon sa Plano o Work Plan:


Aktibidades
(Nakalista ng sunud-sunod ayon sa kung kailan isasagawa)
Sino ang Gagawa Kailan (Tiyempo) IMga Input Panggagalingan o Pagkukunan
Taga-implementa Taong Responsable
sa Pagsubaybay
Simula Katapusan
                                        


Regular na Pagsubaybay sa Pamayanan:


Pangalan ng Pamayanan: Pangalan ng Proyekto:
Mga Aktibidades sa Plano o Work Plan
(Sino ang gagawa?)
Layunin ng Aktibidades Pagsusubaybay
                                        


Pagsusubaybay ng mga Aktibidades:


Petsa Sukat ng Indicator sa Ngayon (ang indicator ay mga
bagay na makapagsasabing nakamit ang layunin
(Gaano Nakamit?)
Araw kung Kailan Dapat Matapos
ang Gawain
Komento at mga Isyu
(Gaano na kalayo ang ating narating?) (Maganda ba ang kalidad
ng trabaho?) (Ano ang mga problema?)
Pangalan ng mga Nagsusubaybay:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                        


––»«––

Ibang mga Pahina:
Mga Modulo    Mapa ng Site    Susing Pananalita    Kontak    Utility Documents    Importanteng Links

Pag-oobserba at Pagsusuri ng Sitwasyon:


Pag-oobserba at Pagsusuri ng Sitwasyon

© Pagaari 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 11.05.2011


 Pangunahing pahina

 Pagsubaybay