หน้าแรก
การจัดการ

แปลโดย:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Polszczyzna
Português
Română
Русский
తెలుగు /Telugu
ไทย / Thai
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

หน้าอื่น:

หลักสูตร

แผนที่เวบไซต์

คำสำคัญ

ติดต่อ

เอกสารที่เป็นประโยชน์

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

การก่อตั้งผู้บริหาร (CIC)

การ จัดตั้งคณะกรรมการนำนโยบายไปปฏิบัติของชุมชน

โดย ดร. ฟิล บาร์เทิล

แปลโดย ปกิจจ์ แสงสว่าง


คู่มือ การฝึก

การก่อตั้ง ชุมชนเพื่อโครงการพึ่งตนเอง จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปลงนโยบายไปปฏิบัติของชุมชน สมาชิกจะถูกเลือกจากคนในชุมชน และสมาชิกชุมชนต้องเรียนรู้การเลือกคนที่ตนเองไว้ใจ และรับผิดชอบต่อการเลือกของตน หน้าที่ของท่านเพียงอำนวยความสะดวกในการเลือกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นผู้เลือกเสียเอง

คณะกรรมการบริหารจะถูกเลือกจากชุมชนทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงบางส่วน หรือบางกลุ่มของชุมชนเท่านั้น (นี่เป็นเหตุผลที่การจัดตั้งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังคงมีความสำคัญ, ดู การจัดตั้งที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน). คณะบริหารต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

ท่าน ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างความเข้าใจที่กระจ่างชัดให้แก่สมาชิก ชุมชน โดยใช้ความสามารถในการสื่อสารเท่าที่ท่านจะมี แนะนำให้มีการย้ำถึงสถานะของท่านในแบบต่างๆ กัน และต่อกลุ่มที่แตกต่างกัน ในสถานะการณ์ที่แตกต่างกันด้วย

ใน ขั้นนี้ ท่านจะต้องทำข้อสรุปให้ชัดเจน เช่น การตกลงเลือกเหรัญญิก คนส่วนใหญ่ในชนบทซึ่งรู้หนังสือน้อย อาจคิดเอาว่าจะต้องเลือกผู้ที่มีความรู้สูงในชุมชนมาเป็นเหรัญญิก

ซึ่ง อาจเป็นครูโรงเรียนในชุมชน ประสบการณ์ที่พบบ่อยของเราก็คือ ครูโรงเรียนมักจะมาจากต่างถิ่น, มีเงินเดือนน้อย, ไม่ได้มีรากฐานหรือความภักดีต่อชุมชน และมักจะหนีไปพร้อมกับทรัพยากรของชุมชนที่ชุมชนเชื่อถือและมอบความไว้วางใจ ให้ดูแล

ทำไม เหรัญญิกต้องมาจากผู้มีความรู้? นั่นต่างหากละคือข้อสรุป ..คนๆ หนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องอ่าน และเขียนได้ ถึงจะนับเงินได้ ถ้าหากว่ามีหญิงมีอายุในชุมชนที่มีรากฐานอยู่ในชุมชน และเป็นที่น่าเชื่อถือ คนๆ นี้ก็สามารถที่จะเป็นเหรัญญิกได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้หนังสือก็ตาม

ถึง แม้ว่าเธอจะต้องมีผู้มาเปิดบัญชีเป็นเพื่อนเก่าสมัยไปเรียนด้วยกัน หรือเครือญาต บัญชีก็ต้องมีความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะต้องสามารถอธิบายและหารือร่วมกันได้ การเป็นเหรัญญิกหมายถึงการรับผิดชอบต่อเงิน ไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงการเป็นรูปธรรมเช่นการเก็บรักษาบัญชี

หน้าที่ของท่านก็คือช่วยคณะบริหารจัดตั้งชุมชนทั้งหมด (ดู "การฝึกการจัดการ" การจัดตั้งคณะบริหารต้องมีความโปร่งใส และใช้หลักประชาธิปไตย: ให้ดูคำเหล่านี้ (ความโปร่งใส และ ประชาธิปไตย)

กระบวนการต้องเป็นไปตามประเพณีที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน (นั่นคือเหตุผลว่าทำไม, อธิบายอยู่ใน บทเรียนแรก, คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้)

––»«––

การประชุมชุมชน; ความเร่งด่วนในการจัดตั้ง


การประชุมชุมชน; ความเร่งด่วนในการจัดตั้ง

หากคุณคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์นี้ กรุณาระบุชื่อผู้เขียน
และลิงค์กลับมาที่ cec.vcn.bc.ca/cmp/

©สงวนลิขสิทธิ์ 1967, 1987, 2007: ฟิล บาร์เทิล
ดีไซน์เวบโดย ลอร์ดซ ซาดา
––»«––
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2012.01.08

 หน้าแรก

 กลับไปยังหน้าหลักสูตรแนะนำ