Trang chủ


Các bản dịch khác:

Català
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Pycкий
Srpski
中文

                                        

Xã Hội Học:
Trang chủ
Những ghi chú bài thuyết trình
Discusions

Hub of this module

Trang Khác:
Từ Khóa
Học Phần

Tài Liệu Hữu Ích:
Sơ Đồ Trang
Liên Hệ
Tài Liệu Hữu Ích
Đường Dẫn Hữu Ích

TRÒ CHƠI XÌ PHÉ

bởi Phil Bartle

Phiên dịch bởi: So Ta

Tài liệu hướng dẫn

Trò chơi Xì phé có thể được sử dụng như thế nào như một ẩn dụ để giải thích quan điểm Xã Hội học. Nó có hiệu quả không?

Quan điểm Xã Hội học có lẽ là khái niệm quan trọng nhất mà xã hội phải đưa ra, và nó dựa trên tất cả các chủ đề được thảo luận ở đây.

Trong khi tôi đang cố gắng để giái thích chúng, tôi nhấn mạnh ý tưởng về việc sử dụng phép ẩn dụ.   Một phép ẩn dụ có thể sẽ hữu dụng để giái thích một khái niệm mới, dựa trên những khái niệm có sẵn.  Như một câu truyện ngụ ngôn –– truyện được sử dụng cùng một cách –– phép ẩn dụ không phải được lấy theo đúng nghĩa đen nhưng nó như là một minh họa của một nguyên tắc nào đó.

Tôi đề nghị bạn nên lưu giữ hình ảnh về trò chơi xì phé trong trí nhớ của mình.

Từ cách nhìn ( quan điểm) của người chơi, họ thấy được cuộc cạnh tranh giữa bản thân họ với người khác.

Họ coi cuộc thi như là cuộc thi cuối cùng của trò chơi.  Họ chơi để thắng, và họ luôn giữ mục tiêu trong đầu như mỗi lần họ di chuyển.

Theo cách nhìn của chúng ta, bên ngoài cuộc chơi, nó có thể dễ dàng hơn cho chúng ta để xem một số sự hợp tác và những giá trị được chia sẻ trong cuộc chơi.

Họ phải đồng ý về ý nghĩa và giá trị những lá bài và cuộc chơi của họ trong suốt quá trình chơi.

Điều quan trọng cho chúng ta trong lớp là sự khác biệt trong quan điểm giữa người chơi và chúng, dù chúng ta nhấm mạnh về cuộc thi cạnh tranh này hay cũng như là nhận ra sự hợp tác cùng nhau.

Margaret Thatcher, cựu Thủ Tướng Anh, làm điển hình cho quan điểm theo thuyết nguyên tử khi cô ấy nói rằng " Không có điều gì được gọi là xã hội; chỉ có những cá nhân." Cô ấy là người chơi chứ không phải là người quan sát.

Có ít sinh viên nhận ra rằng những cái ghế và bàn đều thuộc về phương diện kỹ thuật ( và thậm chí cả những miếng khoai tây và ly bia), và luật của trò chơi thuộc về phương diện đánh giá.  Mặc dù tôi không trông chờ nó, những điều đó là những sự bổ sung có giá trị.

Ở mức độ đơn giản nhất, tôi tin rằng phép ẩn dụ là hữu ích cho bài học đầu tiên.  Điều đáng ngại, với mọi phép ẩn dụ, đó là với những sinh viên mới bắt đầu có thể đã áp dụng nó quá chiết tự.

Cũng có lẽ là họ có thể giả định rằng họ đang cố gắng nói là cuộc sống và sống trong xã hội, chỉ là một trò chơi, tức là không nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cuộc sống là nghiêm túc, và xã hội không phải chỉ là một trò chơi, mặc dù chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ của cuộc chơi ( sau đó, cũng đóng vai trò chơi) khi cố gắng giải thích rằng xã hội như một điều gì đó còn hơn cả một tập hợp các cá nhân.

──»«──
Nếu bạn sao chép văn bản từ trang này, xin nhớ đề cập đến tên tác giả
và kết nối với đường link cec.vcn.bc.ca
Trang web này được lưu trữ thông Bằng cách mạng cộng đồng Vancouver (VCN)

© Bản quyền: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Thiết kế web bởi Lourdes Sada
──»«──
Cập nhật lần cuối: 2012.06.30

 A i tekivu ni drau ni pepa