Trang Chủ


Dịch:

Akan
العربية
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Galego
한국어
हिन्दी
Italiano
日本語
Kiswahili
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Af Soomaali
Srpski
ไทย / Thai
ముఖ్య
Tiếng Việt
Türkçe
اردو / Urdu
Yoruba
中文 / Zhōngwén

                            

Trang Khác:

Từ Khóa

Sociology

Học Phần

Sơ Đồ Trang

Liên Hệ

Tài Liệu Hữu Ích

Đường Dẫn Hữu Ích


Liên kết đến các từ bắt đầu với:

  A   B   C   D   E   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y


TỪ KHÓA

bởi Phil Bartle

Dịch bởi Duong Vu

Đây không phải là các định nghĩa mà chỉ là những lưu ý về việc trao quyền cho các cộng đồng có thu nhập thấp. Những lưu ý này trước tiên là dành cho những nhà hoạt động cấp cộng đồng nhưng cũng có thể là mối quan tâm của các nhà hoạch định, nhà hoạt động xã hội, học giả, học sinh sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lí và các cấp chính quyền, những người tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong các cộng đồng có thu nhập thấp.

Cũng như với phần lớn các tài liệu tập huấn khác trên trang web này, bạn có thể tải các file này để in ra phục vụ cho các buổi tập huấn hay để dịch sang các ngôn ngữ địa phương. Tuy nhiên, bạn không được sao chép chúng mà phải ghi chú rõ nguồn tài liệu. Các từ này được sắp xếp theo trật tự trong bảng chữ cái. Xin hãy chọn chữ cái bắt đầu cho từ bạn cần tìm trong bảng chữ cái tương ứng dưới đây. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem qua tất cả cá từ này.

Mục Lục Tài Liệu Tham khảo,  các tài liệu tham khảo trong phần lược sử vấn đề.

––»«––

Bảng từ, Các từ thuộc lĩnh vực xã hội học.

––»«––

Sáu từ quan trọng nhất
Từ Khóa Chương "Chuẩn Bị Sẵn Sàng"
Từ Khóa Chương ""Chuẩn Bị Sẵn Sàng"
Từ Khóa Chương "Tổ Chức Cộng Đồng"
Từ Khóa Chương "Hành Động"
Từ Khóa Chương "Duy Trì Sự Tham Gia"


––»«––
Nếu bạn tìm được từ liên quan đến sự uỷ quyền cộng đồng và nó cần được thảo luận, xin mời bạn viết ra.
Các trang này được làm bởi sự cộng tác của tình nguyện viên.
Trang web này được lưu trữ thông qua Hiệp hội Phát triển Cộng đồng (CDS)
Bằng cách mạng cộng đồng Seattle (SCN)
Nếu bạn sử dung lại tài liệu của trang này xin hãy ghi rõ tên tác giả
và nối đường dẫn đến www.cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Quyền tác giả: Phil Bartle
 Thiết kế web bởi Lourdes Sada
––»«––
Last update: 2015.10.14


Kabi-ma-me-nkabi
إقامة الديمقراطي
Demokratisierung
Εκδημοκρατισμοσ
Democratization
Democratización
Démocratisation
लोकतन्त्रीकरण
Democrazia
民主化
Democratização
Democratizare
demokratizacija
Demokrasya
ประชาธิปไตย
demokratikleşme
民主

Ahoɔdenhyɛ
تمكين
Empowerment
Ενδυναμωση
Empowerment
Potenciación
Renforcement
अधिकारिकरण
Empowerment
容量
Capacitação
Consolidare
unapredjenje
Pagpapalakas
การสร้างพลัง
güçlenme
增强能力

Ayɔnkofayɛ
شراكة
Partnerschaft
Συνεργασια
Partnerships
Asociación
Partenariat
भागीदारी
Partenariato
協力
Parceria
Partneriat
partnerstvo
Samahan
ความร่วมมือ
ortaklık
伙伴关系

Reka ho
مشاركة
Partizipation
Συμμετοχη
Participation
Participación
Participation
सहभागिता
Partecipazione
参加
Participação
Participare
učestvovanje
Pakikilahok
การมีส่วนร่วม
katılım
参与

Regyina biribi
إستمرارية
Nachhaltigkeit
Βιωσιμοτητα
Sustainability
Sustentabilidad
Durabilité
निरंतरता
Sostenibilità
継続
Sustentabilidade
Durabila
održivost
Maipapatuloy
ความยั่งยืน
sürdürülebilirlik
持续性

Pefee
شفافيّة
Transparenz
Διαφανεια
Transparency
Transparencia
Transparence
पारदर्शीता
Trasparenza
透明
Transparência
Transparenta
providnost
Naaaninag
ความโปร่งใส
şeffaflık
透明度


 A i tekivu ni drau ni pepa