Κεντρική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

Català
English
Español
Italiano
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Srpski
中文 / Zhōngwén

                                        

Άλλες Σελίδες:
Λέξεις Κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Κεντρική Σελίδα
Σημειώσεις Διάλεξης
Συζητήσεις
Κόμβος

Χρήσιμα:
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία
Βοηθητικά Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΥΠΕΡΟΡΓΑΝΙΚΗ

Ένα άλλο όνομα για την κουλτούρα ή την κοινωνία

από τον Phil Bartle, PhD

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Σύγκριση με το ανόργανο και το οργανικό

Η ιδέα του "Το Υπεροργανικό" συνδέεται με τον Alfred Kroeber, έναν Αμερικανό ανθρωπολόγο που έγραψε στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα.

Το υπεροργανικό είναι ένας άλλος τρόπος για την περιγραφή - και την κατανόηση - της κουλτούρας ή του κοινωνικού-πολιτισμικού συστήματος.

Αν ξεκινήσουμε με το ανόργανο, είναι το φυσικό σύμπαν, όλα τα άτομα και τα στοιχεία χωρίς ζωή.

Αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε ως το κατώτερο επίπεδο της πολυπλοκότητας.

Το δεύτερο επίπεδο της πολυπλοκότητας αποτελείται από ζωντανά πράγματα.

Όλα τα ζωντανά πράγματα, φυτά και ζώα, αποτελούνται από ανόργανα στοιχεία, κυρίως υδρογόνο, οξυγόνο και άνθρακα συν ορισμένα ιχνοστοιχεία.

Εδώ χρησιμοποιούμε μια ενδιαφέρουσα φράση, "Το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του".

Η συλλογή αυτών των ανόργανων στοιχείων που εμείς αποκαλούμε, για παράδειγμα, δέντρο ή σκύλος, είναι ζωντανή.

Εάν αναλύσετε όλα αυτά τα στοιχεία μόνα τους ή ακόμα και ως συλλογή δεν είναι ζωντανά.

Η διάταξη τα δίνει ζωή.

Εάν διαχωρίσετε τον σκύλο ή το δέντρο στα ξεχωριστά τους κομμάτια, τότε πεθαίνουν.

Γνωρίζοντας τις δυναμικές του τρόπου λειτουργίας των ατόμων ή ότι ο συνδυασμός υδρογόνου και οξυγόνου προκαλεί άμεση καύση αν όχι έκρηξη δεν μας εξηγεί πως λειτουργούν τα δέντρα, που τα φύλλα τους μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ενέργεια για την μετατροπή του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα σε οξυγόνο και άνθρακα και για την μεταφορά των χυμών από τα φύλλα στις ρίζες και ούτω καθεξής.

Παρόμοια, ο σκύλος, αν ειδωθεί ως ένα βιολογικό σύστημα, λειτουργεί σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο πολυπλοκότητας σε σχέση με τα ανόργανα στοιχεία που τον αποτελούν.

Μια ζωντανή οντότητα υπερβαίνει τα ανόργανα στοιχεία της.

Κοιτώντας την σχέση ανάμεσα στα ζωντανά πράγματα και τα ανόργανα συστατικά τους με αυτόν τον τρόπο, μας βοηθά να κατανοήσουμε την σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα και τα άτομα.

Η κουλτούρα και η κοινωνία αποτελούν το τρίτο επίπεδο.

Τα ανθρώπινα όντα είναι ζώα και ως τέτοια είναι οργανικά συστήματα.

Έχουν αναπτύξει επικοινωνίες μεταξύ τους σε περίπλοκο βαθμό, πολύ περισσότερο εξελιγμένο απ' ότι τα άλλα ζώα.

Η περιπλοκότητα αυτή ενώνει τους ανθρώπους σε κοινότητες και κοινωνίες.

Οι δεσμοί είναι συμβολικοί, δεν είναι γενετικοί όπως στα βιολογικά συστήματα.

Συνεπώς, το κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο, η κουλτούρα ή η κοινωνία φέρεται από τους ανθρώπους και τους υπερβαίνει.

Μια κουλτούρα "έχει ζωή από μόνη της" η οποία είναι συμβολική παρά γενετική.   Κατ' αυτόν τον τρόπο είναι ένα "ζωντανό" πράγμα.

Λειτουργεί σε ένα ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας απ' ότι το οργανικό.   Είναι υπεροργανική.

Συνεπώς, υπάρχει ένας παραλληλισμός στις σχέσεις ανάμεσα στο ανόργανο και το οργανικό όπως και ανάμεσα στο οργανικό και το υπεροργανικό.

Ο όρος που αναπτύχθηκε από τον Durkheim, "κοινωνική πραγματικότητα" εκφράζεται σε αυτή την κατανόηση.

Οι άνθρωποι έχουν σκέψεις και συμπεριφορά.

Αυτές εκτελούνται από τα άτομα.

Ωστόσο, συμπεριφέρονται σε συνεννόηση ο ένας με τον άλλο, σαν ένα σύστημα εξωτερικό από την κοινωνία των ατόμων.

Μην θεωρήσετε ένα σκύλο ως ένα άτομο άνθρακα ή ως ένα μόριο υδρογονάθρανκα.

Παρόμοια, μην θεωρήσετε μια κοινότητα, έναν θεσμό, μια κοινωνία ως ένα ανθρώπινο ον.

Μην δίνετε ανθρώπινη μορφή στην κουλτούρα.

Μπορεί να έχει ζωή από μόνη της, αλλά η ζωή της μοιάζει περισσότερο με αυτή της αμοιβάδας παρά με του ανθρώπου.

––»«––
Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca
Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από το Κοινοτικό Δίκτυο του Vancouver (VCN)

© Copyright1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.06.30

 Κεντρική σελίδα