Κεντρική Σελίδα
 Αλφαβητισμός

Μεταφράσεις:

English
Español
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano

                                        

Άλλες σελίδες:

Ενότητες

Χάρτης Σελίδας

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία

Βοηθητικά Έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ

Μαθαίνοντας ανάγνωση χρησιμοποιώντας το σύνολο της γλώσσας

από τον Jacques Slik

Μετάφραση: Δαγδεβερένης Δημήτρης


Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Η μέθοδος της συνολικής γλώσσας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την διδασκαλία ανάγνωσης.

Μερικές από αυτές είναι: η οπτική μέθοδος της λέξης (απομνημόνευση λέξεων), η φωνητική μέθοδος (από τον ήχο των γραμμάτων και των λέξεων), τα ελεγχόμενα εγχειρίδια ορθογραφίας (που χρησιμοποιούν λέξεις που μαθαίνονται πρώτα εκτός πλαισίου).

Άλλες προσεγγίσεις στην ανάγνωση είναι συνδυασμοί των παραπάνω μεθόδων ανάγνωσης.

Αυτές οι μέθοδοι ανάγνωσης είναι τεχνητές και δεν παρουσιάζουν κανέναν ενδιαφέρον για τον εκπαιδευόμενο.

Συνήθως, αυτές οι μέθοδοι ξεκινούν με το μικρότερο στοιχείο, τα γράμματα ατομικά.

Στην συνέχεια καταπιάνονται με λέξεις, προτάσεις, παραγράφους και καταλήγουν σε άρθρα, ιστορίες και βιβλία.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προγράμματα συντονισμένου βηματισμού όπου ο μαθητής κινείται σε μια προκαθορισμένη και άκαμπτη ακολουθία.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η προσέγγιση της συνολικής γλώσσας βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν διαβάζουν για κάποιο νόημα.

Αυτό σημαίνει ότι τα διαβάσματα του μαθητή θα πρέπει να προέρχονται από καλή και σχετική λογοτεχνία.

Η προφορική γλώσσα που παράγεται από τον εκπαιδευόμενο επίσης θεωρείται μια καλή πηγή για αναγνωστικό υλικό (δείτε παρακαλώ το τμήμα για την γλωσσική εμπειρία).

Ο μαθητής θα πρέπει να έχει ισχυρό κίνητρο για να μάθει ανάγνωση.

Μπορείτε να ενθαρρύνετε αυτό το κίνητρο δείχνοντας μεγάλο σεβασμό στον εκπαιδευόμενο και ενθουσιασμό στην διδασκαλία του αντικειμένου της ανάγνωσης.

Το αναγνωστικό υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή συναισθηματική αξία.

Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του αναγνώστη.

Η γλώσσα θα πρέπει να είναι δυνατή και ουσιαστική!

Η προσέγγιση της συνολικής γλώσσας ενθαρρύνει τον αναγνώστη να διαβάζει οτιδήποτε του κινεί το ενδιαφέρον.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει εφημερίδες, εγχειρίδια, καλά βιβλία, το Κοράνι, την Βίβλο και οτιδήποτε άρθρα του κινούν το ενδιαφέρον.

Η τεχνική της επαναλαμβανόμενης ανάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο έναρξης για τον μαθητή στον δρόμο για τον αλφαβητισμό (παρακαλώ δείτε το έγγραφο για την επαναλαμβανόμενη ανάγνωση).

Ειδικά μαθήματα για φωνητική και αναγνώριση λέξεων μπορούν να διδαχτούν χρησιμοποιώντας το αναγνωστικό υλικό παρά απομονωμένα μαθήματα.

Η προσέγγιση της συνολικής γλώσσας ενθαρρύνει την εξάσκηση εκμάθησης όλων των μικρότερων συστατικών της ανάγνωσης μέσα στο πλαίσιο αυτού που διαβάζει ο μαθητής.

Χρησιμοποιήστε εξαιρετικές ιστορίες και ποίηση για να διδάξετε μαθήματα στην φωνητική, στην οπτική αναγνώριση λέξεων και στην δομή της πρότασης.

Η χρήση εγχειρίδιων και βιβλίων εργασίας δεν συνίσταται.

Η συνολική γλώσσα ενσωματώνει πολλές μεθόδους για να διδάξετε ανάγνωση στους μαθητές.

Ωστόσο, η "ανάγνωση για νόημα" τονίζεται στην προσέγγιση της συνολικής γλώσσας για ανάγνωση.

Λέξεις Κλειδιά:

1. Πρόγραμμα Συγχρονισμένου βηματισμού - ένα πρόγραμμα ανάγνωσης που είναι άκαμπτο και περιοριστικό. Το αναγνωστικό υλικό παρουσιάζεται με συστηματικό και ακόλουθο τρόπο. Τα μαθήματα είναι δημιουργημένα με τρόπο που αναγκάζουν τους δασκάλους να ακολουθούν τις αυστηρές οδηγίες. Υπάρχει λίγο περιθώριο στον δάσκαλο για δημιουργικότητα και πρωτοβουλία.

2. Συνολική γλώσσα - μια μέθοδος ανάγνωσης που περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για διδασκαλία ανάγνωσης στους μαθητές. Η έμφαση σε αυτή την προσέγγιση δίνεται στην ανάγνωση με νόημα χρησιμοποιώντας καλή λογοτεχνία. Η συνολική γλώσσα είναι ένα καλό παράδειγμα εκμάθησης "από το σύνολο στα μέρη του".

3. Επαναλαμβανόμενη ανάγνωση - μια μέθοδος ανάγνωσης που απαιτεί από τους μαθητές να ακούν τον δάσκαλο να διαβάζει ένα επιλεγμένο κείμενο και στην συνέχεια διαβάζουν την επιλογή μετά τον δάσκαλο. Άτομα και μικρές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από την Επαναλαμβανόμενη Ανάγνωση. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται ως τμήμα της μεθόδου ανάγνωσης Συνολική Γλώσσα.

––»«––

Τάξη Ανάγνωσης

Τάξη Ανάγνωσης

Εάν αντιγράψετε κείμενο από αυτόν τον ιστότοπο παρακαλώ αναφέρετε και ευχαριστήστε τον/τους συγγραφείς
και δώστε τον σύνδεσμο cec.vcn.bc.ca/cmp/

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design by Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 08.06.2012


 Κεντρική σελίδα

 Ανάγνωση