Pangunahing Pahina
 Pagkukunang Yaman
Mga Salin:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe

                                        

Ibang mga Pahina:

Mga Modyul

Mapa ng Site

Susing Pananalita

Ipagbigay-alam

Mga Dokumento

Mga Magagamit na Link


MGA KAPITULO NG PANUKALA NG PROYEKTO NG KOMUNIDAD

ni Phil Bartle, PhD

isinalin ni Lina G. Cosico


Handout sa Training

Ang kasunod na balangkas ng mga kapitulo ay magagamit para sa panukala ng proyekto ( pangangalap ng pondo) o disenyo ng proyekto (bilang gamit sa pagplano)

Mga Panukala

 • Pahina ng Pamagat:
  petsa, pamagat ng proyekto, mga lokasyon, pangalan ng organisasyon, at iba pang impormasyon na maisusulat sa isang linya
 • Background:
  mga sanhi ng problema, hindi deskripsyon
 • Mga Pangkalahatang Layunin:
  Mga solusyon sa kinilalang problema
 • Mga Tiyak na Layunin:
  Mga mapapatunayang tiyak na resulta ng proyekto, mga tiyak na halaga at petsa ng pagtatapos
 • Mga Makikinabang (Benepisyaryo):
  pakay o target na grupo, sino, sukat, mga katangian
 • Mga Aktibidad at Target:
  mga input ng proyekto, anu-anong pagkukunang yaman ang kailangan, pati na ang lupain, mga kagamitan, pera, trabahador, pagplano, pamamahala (mula sa loob at labas ng komunidad). Gaano ng bawat isang uri ang kailangan.
 • Ang Talatakdaan (Schedule):
  ang bawat aksiyon kailan, kalendaryo ng mga gawain
 • Ang Organisasyon:
  istruktura, balangkas o profile ng ahensiya, sino ang gumagawa ng ano
 • Mga Gastos at Benepisyo:
  halaga ng mga resulta (output) ng proyekto, gastos kada benepisyaryo
 • Pagsubaybay:
  paano titignan kung naabot na ang mga tiyak na layunin
 • Pag-uulat:
  gaano kadalas, para kanino, anu-ano ang kasama
 • Mga Kalakip:
  • Mga Listahan;
  • Mga Dokumento;
  • Mga Mapa;
  • Detalyadong Badyet;
  • Mga Diagram; at/o
  • Mga Detalyadong Deskripsyon.
 • Abstrak:
  "executive summary"
––»«––

Training na Workshop:


Training na Workshop

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Design: Lourdes Sada
––»«––
Huling Ulat: 30.05.2011


 Pangunahing pahina

 Mga Pagkukunang Yaman ng Proyekto