Pàgina principal
 Sociologia pàgina principal


Traduccions:

Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Português
Română

                                        

Altres pàgines:
Paraules clau
Mòduls

Sociologia:
Pàgina d'inici
Notes sobre lectures (apunts)
Debats

Utilitats:
Mapa del lloc
Contacte
Documents útils
Enllaços útils

RECERCA SOCIOLÒGICA

Mètodes d'investigació

per Phil Bartle, PhD

traduït per Esperanza Escalona

Introducció al Mòdul (Índex)

Tècniques i raonaments per descobrir fets i relacions sociològiques

Quan un sociòleg fa una afirmació sobre la societat el que hem de tenir present és la important pregunta: "Com ho sap?"  Aquest és el tema d'estudi de l'epistemologia.

Encara que s'ha fet molta recerca social, les observacions registrades i el que és més important, les relacions observades entre variables, han de ser científiques: replicables, comprovables i confirmables.

Quan llegiu un informe d'una recerca, ús serà útil tenir experiència pròpia en investigació per poder llegir-ho de manera més crítica.

Hau de conèixer de primera mà els esculls de la recerca, les seves febleses i com interpretar el que veieu.

Les relacions entre dues variables són un bon exemple.

Potser hi ha dues variables i l'increment en una coincideix amb un increment a l'altra, mentre una caiguda en la primera coincideix amb una caiguda a la segona.

Si aquesta és tota la informació que teniu, no podeu estar de cap manera segur de que una variable causi l'altra, o viceversa, o de que tinguin una variable causal comú o de que l'aparent relació no sigui purament espúria.

Aquest mòdul estudia alguns dels mètodes utilitzats en la recerca de les ciències socials. Va destinat al sociòleg principiant i a diferència dels altres mòduls d'aquest lloc, conté diferents documents per diferents propòsits i diferents destinataris.

Vegeu també el lloc (en anglès): gsociology.icaap.org/methods/

––»«––

Mòduls complementaris: Participació a l'avaluació, Recerca comunitària, Recerca sociològica.


Recerca:


––»«––
Si copies text d'aquest lloc web, si us plau, cita l'autor (s)
i fes un enllaç amb www.cec.vcn.bc.ca
Aquest lloc web està hostatjat per la Vancouver Community Network (VCN)

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny web per Lourdes Sada
──»«──
Última actualització: 2013.01.09

 Pàgina d'inici