Αρχική Σελίδα
 Αναφορά


Μεταφράσεις:

English
Español
Italiano
Português
Română

                                        

Άλλες σελίδες:
Λέξεις κλειδιά
Ενότητες

Κοινωνιολογία:
Αρχική Σελίδα
Σημειώσεις
Συζητήσεις

Κόμβος

Χρήσιμα:
Χάρτης Σελίδας
Επικοινωνία
Χρήσιμα Έγγραφα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Ή ΤΗΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

μιας Κοινότητας, Οικογένειας ή Οργάνωσης

από τον Δρ. Φιλ Μπαρτλ

μετάφραση Μαρία Μπράμη

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο

Εδώ χρησιμοποιούμε δεκαέξι μεταβλητές που συμβάλλουν στη δύναμη.

Τα δεκαέξι στοιχεία και οι σύντομες περιγραφές τους περιγράφονται στα Δεκαέξι Στοιχεία.

Όσα πεισσότερα απ'αυτά τα στοιχεία έχει μια κοινότητα ή μια οργάνωση, τόσο δυνατότερη είναι, έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα και μεγαλύτερη ενδυνάμωση. Μια κοινότητα είναι μια κοινωνική οντότητα. Δεν γίνεται δυνατότερη μόνο και μόνο προσθέτοντας μερικές εγκαταστάσεις. Η δύναμη της κοινότητας ή η ανάπτυξη της χωρητικότητας- ανάπτυξη- και αυτό με τη σειρά του περιλαμβάνει όλα τα δεκαέξι στοιχεία της δύναμης.


ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Οι αλλαγές των επιπέδων δύναμης δεν μπορούν να μετρηθούν από έναν ερευνητή επινοώντας ένα ερωτηματολόγιο. Μπορούν καλύτερα να παρατηρηθούν και να επιβεβαιωθούν με μια συζήτηση από έναν διοργανωτή που ζητά σε μια συνάντηση τις παρατηρήσεις όλων των μελών της κοινότητας, ρωτώντας πόσα από τα παραπάνω έχουν αλλάξει. Είναι σχετικά εύκολο να ελέγχετε την φυσική κατασκευή μιας κλινικής. Για παράδειγμα, μπορούν να δηλώσουν ότι η κατασκευή έφτασε το επίπεδο υποδομής ή τοίχου. Αντίθετα, το να ελέγχετε τις αλλαγές στη δύναμη μιας κοινότητας σημαίνει την πραγματοποίηση κοινωνιολογικής μέτρησης για τις αλλαγές των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας.

Ένας τεχνικός εργαστηρίου μπορεί να βάλει θερμόμετρο σ'έναν ασθενή για να μετρήσει τη θερμοκρασία του και αυτό θα δώσει διαφορετικά αποτελέσματα από το αν ο γιατρός ρωτήσει τον ασθενή, "Πώς αισθάνεσαι;" και του επιτρέψει να απαντήσει. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να ξέρει τις αρχές του θερμομέτρου, αλλά πρέπει να καταλάβει την ερώτηση του γιατρού. Δυστυχώς, στην κοινωνιολογία, τα ερωτηματολόγια είναι λιγότερα αντικειμενικά ή ακριβή από τα θερμόμετρα γιατί πολλοί ερωτηθέντες και πολλοί δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν τη φύση ή το σκοπό των ερωτήσεων, ή τί θέλουν να μετρήσουν και δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα μέτρησης όπως γίνεται στη θερμοκρασία.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της κοινότητας πρέπει να έχουν ενημερωθεί για το σκοπό και τα στοιχεία της δύναμης (καθώς και τους άμεσους στόχους κατασκευής της εγκατάστασης), και αυτά δεν πρέπει να αναφέρονται μόνο στους ερευνητές. Είναι σημαντικό για την κοινότητα να συμμετέχει στην αξιολόγηση της δύναμής της, έχοντας υπόψη της τα στοιχεία της δύναμης. Γι'αυτό ο διοργανωτής πρέπει να εξηγήσει τα εκάστοτε στοιχεία κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας όπου η κοινότητα θα ελέγχει την αύξηση της χωρητικότητας.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Είναι σημαντικό για την ίδια την κοινότητα να πάρει μέρος στη διαδικασία μέτρησης της δύναμης και αξιολόγησης τυχόν αυξήσεων. Όταν χτίζεται μια κλινική, έχει περιορισμένους στόχους και είναι εύκολο να δείτε πότε η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Στη μέτρηση της δύναμης ή της χωρητικότητας μιας κοινότητας, ο στόχος είναι ανοιχτός. Δεν υπάρχει προσδιορίσιμο πεπερασμένο τέλος στη διαδικασία. Η κοινότητα (τα μέλη της σε μια συνάντηση, όχι μόνο κλίκες ή ισχυρά άτομα) πρέπει να είναι η κύρια πηγή αξιολόγησης στο αν αυξήθηκε η δύναμη, ποιά από τα παραπάνω στοιχεία συμβάλλουν στη δύναμη και αν την επιθυμεί η κοινότητα. Οι μέθοδοι για την επιλογή κοινοτικών παρατηρήσεων, πρέπει να διαφέρουν μεταξύ του ελέγχου της κατασκευής μιας εγκατάστασης και την παρακολούθηση της ενδυνάμωσης μιας κοινότητας που τον κατασκεύασε.

Οι παρακινητές που έκαναν την κοινότητα να αναλάβει την αυτοβοήθειά της, το οργάνωσαν ακολουθώντας μια προσέγγιση "διευκόλυνσης, όχι παροχής". Αυτή η προσέγγιση, η οποία μαζεύει όλη την κοινότητα σε δημόσιες συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων, φαίνεται να είναι η πιο χρήσιμη μέθοδος και για την παρακολούθηση της αύξησης της δύναμης της κοινότητας. Η διευκόλυνση της παρακολούθησης μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους παρακινητές ή από άλλους που ξέρουν την κοινότητα και την ιστορία της. Ιδανικά, η κοινότητα θα συναντιέται κάθε μήνα και θα ηγείται από τον ίδιο διοργανωτή. Ο διοργανωτής θα κάνει μια λίστα με όλα τα στοιχεία της δύναμης, εξηγώντας τα όπου χρειάζεται. Μετά θα συζητούν το βαθμό στον οποίο η κοινότητα άλλαξε από την περσινή συνάντηση. Μια γραπτή καταχώρηση της συζήτησης θα παρέχει πληροφορίες που θα διερμηνεύονται σαν δείκτες του ποσοστού της δύναμης από την προηγούμενη συζήτηση.

Στην πραγματικότητα, οι διοργανωτές αλλάζουν, τα μέλη της κοινότητας έρχονται και φεύγουν, δεν μπορούν όλοι να πηγαίνουν στις συναντήσεις, δεν είναι δυνατή μια ολική συμμετοχή και οι αλλαγές που γίνονται στην κοινότητα επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις αξίες των μελών. Αναμένεται ότι στα αρχικά στάδια, για παράδειγμα, τα μέλη της κοινότητας έιναι ενημερωμένα για τη φτώχεια τους και βλέπουν την απόκτηση πηγών από δωρητές έξω από την κοινότητα σαν το μοναδικό μέσο για την ανακούφιση της φτώχειας. Αργότερα, καθώς τα μέλη αποκτούν εμπιστοσύνη μέσω της επιτυχίας τους σε ασκήσεις αυτοβοήθειας, δεν θα μειώσουν απαραίτητα τη θέλησή τους για εξωτερικές δωρεές, αλλά θα δούν επίσης την αξία της λήψης αποφάσεων μέσα στην κοινότητα και την αναγνώριση και χρησιμοποίηση διαθέσιμων πηγών από την κοινότητα.

Οι τεχνικές παρακίνησης ξεκινούν με τη διοργάνωση ενότητας, ρωτώντας ποια είναι τα πρωταρχικά προβλήματα, γράφοντας απαντήσεις στον πίνακα χωρίς καμιά κριτική και όταν φτάσουν σε πλειοψηφία ο διοργανωτής αλλάζει το "πρόβλημα" σε πρωταρχικό "στόχο" της κοινότητας.


Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Για να εισάγεις μια κοινότητα στην παρακολούθηση της διαδικασίας ενδυνάμωσης, πρέπει να υπάρχει ένας διοργανωτής, ένα μαγνητόφωνο και μια συνάντηση. Ο διοργανωτής μπορεί να ξεκινήσει με διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση των μελών της κοινότητας.

Παρόμοια, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας παρακολούθησης, ένας διοργανωτής περιγράφει τα παραπάνω στοιχεία της κοινότητας ενδυναμώνοντας στη συνέχεια, στοιχείο-στοιχείο, μ'έναν πίνακα ή μ'ένα δημοσιογραφικό χαρτί στον τοίχο, ρωτά τα μέλη να δείξουν το βαθμό της αλλαγής και να γράψουν τις απαντήσεις στον πίνακα. Ο διοργανωτής ρωτά ποιο από τα στοιχεία άλλαξε περισσότερο, ποιο λιγότερο και γιατί. Κάθε στοιχείο γράφεται στον πίνακα από τον διοργανωτή και το μαγνητόφωνο τα καταγράφει εισάγοντας όλες τις λεπτομέρειες. Οι απαντήσεις διαγράφονται από τον πίνακα για να δείξουν ποια στοιχεία άλλαξαν περισσότερο ή λιγότερο.

Ο διοργανωτής στοχεύει στην πλειοψηφία μεταξύ των μελών. Αν υπήρχε περισσότερη από μια συνεδρίαση στο παρελθόν, η συνάντηση μπορεί να συνεχιστεί για να δουν αν ο βαθμός της αλλαγής ήταν μεγαλύτερος στην προηγούμενη ή στην αμέσως προηγούμενη φάση. Να είστε σίγουροι ότι όλα τα μέλη καταλαβαίνουν τις έννοιες καθενός από τα στοιχεία της ενδυνάμωσης. Πρέπει να ετοιμαστεί μια αναφορά της συνάντησης, κάτι πρόχειρο την ίδια μέρα. Πρέπει να ελεγχτεί από το μαγνητόφωνο και από τον διοργανωτή. Αν υπάρχει χρόνος, ο διοργανωτής μπορεί να το δείξει σε κάποια εκλεκτά μέλη της κοινότητας για να το ξαναδούν.

Η αναφορά πρέπει να περιέχει και τα δεκαέξι στοιχεία και τα σχόλια (σε αφηγηματική μορφή) από τα μέλη της κοινότητας για κάθε ένα. Θα δείτε ότι είναι δύσκολο να μετρήσετε το βαθμό της αλλαγής αλλά θα υπάρχουν αρκετές ερμηνείες σχετικά με τη φύση των αλλαγών όπως παρατηρήθηκαν από τα μέλη της κοινότητας. Να κάνετε μια κοινοτική συνάντηση (ετήσια) παρόμοια με τη συνάντηση παρακίνησης. Ο διοργανωτής χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες τεχνικές διευκόλυνσης. Το μαγνητόφωνο καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες των προτάσεων καθώς ο διοργανωτής γράφει στον πίνακα.

Ρωτήστε για τη συναίνεση της ομάδας αφού εξηγήσετε κάθε στοιχείο: (1) σχετική δύναμη του παρόντος, (2) αλλαγή τους τελευταίους 12 μήνες, και (3) αλλαγή τα προηγούμενα 4 ή 5 χρόνια.

Επιτρέψτε διάφορες ερμηνείες και έπειτα στοχεύστε στην ομαδική συναίνεση. Προσκαλέστε ντροπαλά και ταπεινά άτομα να μιλήσουν. Καταγράψτε τα σημαντικότερα σημεία στον πίνακα καθώς το μαγνητόφωνο καταγράφει.

Για να κάνετε πιο εύκολη τη διαδικασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο, Φόρμα για τη Μέτρηση της Δύναμης, όπου οι συμμετέχοντες πρώτα συμπληρώνουν τις εκτιμήσεις τους για τη δύναμη πριν τις συνδυάσουν στην ομαδική συνεδρία. Η φόρμα έχει επίσης ένα τμήμα όπου μορφωμένοι συμμετέχοντες μπορούν να σημειώσουν με δικά τους λόγια τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αξιολόγηση κάθε στοιχείου. Αυτό μπορεί να διαβαστεί προσεκτικά μετά τη συνεδρίαση.

––»«––
Εάν αναπαράγετε μέρος από την ιστοσελίδα, παρακαλούμε να αναφέρετε τον συντάκτη/ες
και δώστε το σύνδεσμο www.cec.vcn.bc.ca
Αυτή η τοποθεσία φιλοξενείται μέσω του Vancouver Community Network (VCN)

© Πνευματικά Δικαιώματα 1967, 1987, 2007 Φιλ Μπαρτλ
Σχεδιασμός ιστιοσελίδας: Lourdes Sada
––»«––
Τελευταία ενημέρωση: 2012.07.13

 Αρχική Σελίδα