หน้าแรก
การเริ่มต้น

แปลโดย:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
Kiswahili
한국어 / hangugeo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
Русский
>తెలుగు /Telugu
ไทย / Thai
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

หน้าอื่น:

หลักสูตร

แผนที่เวบไซต์

คำสำคัญ

ติดต่อ

เอกสารที่เป็นประโยชน์

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

ชุมชนเลือกการกระทำของตนเอง

เลือกวิถีทางที่จะไปสู่การให้อำนาจ

โดย ดร. ฟิล บาร์เทิล

แปลโดย วัชรวีร์ Pakij Saengsawang


คู่มือการฝึก

ชุมชนมีสิทธิ (และความรับผิดชอบ) ที่จะตัดสินชะตาของตนเองใน อนาคต

จุด มุ่งเน้นของข้อตกลงสาธารณะ และการสร้างความตื่นตัวจะอยู่ที่ทางเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งของชุมชน

ความ สำเร็จของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของชุมชนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเป็นความต้องการของชุมชนหนึ่งหรือสองส่วนเท่านั้น

จะ ต้องมีความกระหาย และความกดดันที่จะทำงานบางอย่าง เช่น การก่อสร้างห้องน้ำ, คลินิก หรือระบบประปา, กฏหมายใหม่ที่ปกป้องสิทธิการเช่า, หรือบริการสาธารณะบางชนิด อย่าไขว่เขวต่อความกระหาย และความกดดันนั้น

ชุมชน มีจุดมุ่งหมายของตน (เช่น ห้องน้ำ) ในขณะที่ท่านก็มีจุดมุ่งหมาย (การมอบอำนาจให้แก่ชุมชน) มันไม่เหมือนกัน ท่านต้องช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ในทาง ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด

นักการ เมือง, นักวิจารณ์ และผู้บริหารมากมายจะพยายามที่จะตัดสินท่านจากจุดมุ่งหมายของชุมชน (เช่น ก่อสร้างห้องน้ำ) อย่าหลงทางไปกับมัน การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมเป็นเพียง "วิธีการ" ของคุณ ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย

ถ้า มันถูกสร้างโดยไม่มีการมอบอำนาจให้แก่ชุมชน, ปราศจากการลดความแตกต่างระหว่างเพศ, ปราศจากการเพิ่มความโปร่งใส, ปราศจากการเพิ่มการพึ่งตนเอง แล้ว แสดงว่าท่านล้มเหลว ไปไม่ถึงวัตถุประสงค์ของท่าน

เป็น การง่ายที่จะหาทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่ชุมชน (เช่น เงิน, ท่อน้ำ, วัสดุทำหลังคา) เพื่อมาใช้เป็นโครงสร้าง แต่มันไม่ง่ายที่จะทำให้มันยั่งยืน สมาชิกชุมชนจะไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของมัน และไม่รู้สึกรับผิดชอบที่จะต้องบำรุงรักษามันไว้

ท่าน อาจบรรลุถึงวัตถุประสงค์ระยะสั้นของนักการเมือง หรือนักวิจารณ์ในการที่ให้มีห้องน้ำห้องส้วมในชุมชน แต่ท่านจะล้มเหลวในการไปถึงจุดุมุ่งหมายในการทำให้ชุมชนเคลื่อนไปเป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง

หากไม่กระทำในทางที่ถูกต้องแล้ว มันก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำอะไรทั้งหลายที่กล่าวมาแล้ว "การสรรหามาให้" จะมุ่งไปสู่ความอ่อนแอ ของชุมชน และนำไปสู่ "กลุ่มอาการพึ่งพา" ทำให้สังคมมีความอ่อนแอ

เมื่อชุมชนได้ถูกเตรียมการ (ความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้น, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พัฒนาขึ้น, ความเที่ยงตรงของข้อมูล, การเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง), ตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปสู่ การปฏิบัติงาน.

ใน บทต่อไปจะแสดงให้ท่านเห็นถึงหน้าที่ของท่าน

––»«––

หากคุณคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์นี้ กรุณาระบุชื่อผู้เขียน
และลิงค์กลับมาที่ cec.vcn.bc.ca/cmp/

©สงวนลิขสิทธิ์ 1967, 1987, 2007: ฟิล บาร์เทิล
ดีไซน์เวบโดย ลอร์ดซ ซาดา
––»«––
อัพเดทครั้งล่าสุด: 2012.01.09

 หน้าแรก

 การเริ่มต้น