Ana Sayfa
 Anahtar Sözcükler


Çeviriler:

Akan (Twi)
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी  / इ
हिन्दी   ञ
Italiano
日本語
Kiswahili
Português
Română
Русский
Srpski
Tiếng Việt
Türkçe / i
Türkçe / ı
اردو /   ع
اردو /   غ
Yoruba

                           

Diğer Sayfalar:
Anahtar Kelimeler
Modüller

Sosyoloji:
Ana Sayfa
Ders Notları
Tartışmalar

Araçlar
Site Haritasi
Iletişim
Faydalı Dökümanlar
Yararlı Linkler


Kelimenin Başharfine Göre Sıralanmış Bağlantılar

  A   B   C   Ç   D   E   F   G   Ğ   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z


Anahtar kelimeler İ

by Phil Bartle

Çeviren: Sadettin Akkaya, Aslı Günaydın Calma, Leyla Akyuz, Deniz Savtur, Musa Toprak (M.A.)


İDEOLOJİ (düşünce tarzi)

Belirli bir siyasi sistemin diğerinden daha iyi olduğu fikirinin ortaklığı olan ideoloji, kültürün, değerler veya estetik (değerler) boyutuna aittir .

Bu nedenle "ideoloji" (birtakım değerler anlamına gelen) kültürün politik boyutuna ait değildir.

 Català: dimensió ideològica,    Deutsch: Ideologie,    Ελληνικά: ιδεολογια,    English: ideology,    Español: dimensión ideológica,    Français: dimension d'esthétique-valeurs,    Italiano: ideologia,    Kiswahili: thamani inayokubalika,    Português: ideologia,    Română: ideologie,    Türkçe: ideoloji,    中文 : 社区上的「审美价值观」层面, 意识形态


İKİ TARAFLI

İki tarafı da içeren. 'İki taraflı' dediğimizde 'iki' sayı olan ikiyi belirtirken 'taraflı' kelimesi her iki tarafın da aynı seviyede yer aldığını ifade eder, ancak yardım sektöründe bu bir kurgudur çünkü bağış yapmak ve hangi amaç adına bağış yapma kararı bağış yapan ülkenin elindedir.

çoğunlukla bağış yapan ülkenin aynı zamanda alıcıya manevi olarak üstünlük tasladığı görüşü hakimdir. Kanada'nın yardım kurumu, KUKA (Kanada Uluslararsı Kalkınma Ajansı), 'İki Taraflı' ismini verdikleri Kanada ve tek alıcı ülkeler arasındaki yardım bağışlarını yöneten bir birime sahiptir. 'çok taraflı' ile karşılaştırın.

İki taraflı yardım bir hükümetten diğer hükümete yardım anlamına gelir, buna İngilizlerin UKD'si (Uluslararası Kalkınma Dairesi), Amerikalıların UKABDA'sı (Uluslararası Kalkınma Amerika Birleşik Devletleri Ajansı), Kanadalıların KUKA'sı (Kanada Uluslararsı Kalkınma Ajansı) İsveç'in İUKİA'sı (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı), Danimarka'nın DUKA'sı (Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı) da dahildir ve buna en zengin ve sanayisi gelişmiş Almanya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerin destek departmanları ve aynı zamanda iki taraflı ajanslar tarafından finanse edilen ve çoğunlukla ticari kurumlar olan yerel ajanslar da dahil edilir.

 Català: bilateral,    Deutsch: bilateral,    Ελληνικά: δίπλευροσ/αμφίπλευροσ,    English: bilateral,    Español: bilateral,    Galego: bilateral,    Italiano: bilaterale,    Português: bilateral,    Română: bilateral,    Türkçe: iki taraflı,    中文 (Zhōngwén): 双方的


 

İLETİŞİM

Haberleşme güç, güç ya da bir cemaat veya organizasyon kapasitesinin onaltı unsurlardan biridir. Bkz: Topluluk Mukavemet Elemanları.

Bir topluluk içinde ve kendisi arasında ve dış iletişim yolları, elektronik yöntemlerle (örneğin telefon, radyo, televizyon, internet), basılı medya (gazete, dergi, kitap), ağlar, karşılıklı anlaşılabilir dil, okuryazarlık ve istekliliği ve yeteneğini içerir genel iletişim (inceliğini, diplomasi, dinlemeye istekli yanı sıra konuşmak anlamına gelir).

Bir topluluk daha iyi bir iletişim alır gibi, daha güçlü olur. (Bir organizasyon için, bu personel için mevcut yöntemler ve uygulamalar, iletişim ekipman). Zayıf iletişim zayıf bir örgüt veya topluluk demektir.

Düzenlemek ve hareket bir topluluk uyarıcı zaman, harekete geçirici bu cemaat veya organizasyon güçlendirici iletişimin rolünün farkında olması gerekir.

Element kapasite / kuvvet.

Bkz: 16 eleman.

 Català: comunicació,    Deutsch: kommunikation,    Ελληνικά: επικοινωνια,    English: communication,    Español: communicaciones,    Français: communications,    Italiano: comunicazione,    Kiswahili: mawasiliano,    Português: comunicação,    Srpski: komunikacija,    Türkçe: iletişim,    中文 (Zhōngwén): 沟通


İNANÇLARIN KAVRAMSAL BOYUTU

Toplumun, inanç kavramsal boyutu, fikirlerin bir başka yapısıdır, ve bazen insanların evrenin doğası, etraflarını saran dünya, bu dünyadaki rolleri, sebep ve sonuç, zamanın doğası, madde, ve davranış konusundaki fikirleriyle çelişir. Bakınız 'kültür.'

İnançlar da tıpkı kültürel öğeler gibi genetik (biyolojik) mirasla değil iletişim simgeleri ile aktarılır. Bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan gerçekliğin inanç ve algılmaları sizin hareketlendirme faaliyetlerinizden etkilenir, ve aynı zamanda bu inanç ve algılmalar hareketlendirme faaliyetlerinizin planlanmasında önemle dikkate alınmalıdır.


İNSAN YERLEŞİM ALANI (habitatı)

İnsan habitatı sadece boş evlerin biraraya gelmesinden oluşmuş değildir.

İnsan habitatı, gözle görülen fiziki yapıların ve tesislerin de ötesindedir. Bir insan topluluğunun ihtiyacı olan ortak tesislerin tümüdür: barınağın yanısıra, su, sağlık önlemleri, ulaşım, pazar, enerji, gıda, sağlık, eğitim, güvenlikdir.

Bir şehir veya bir kasaba insanlar olmadan var olamaz, insanların çabaları ve görüşleri ile ortaya çıkmıştır ve sonuçta, sadece ona evim diyen insanların ihtiyaçlarına hizmet etmek için var olmaya devam eder.

 Català: hàbitat humà,    Deutsch: menschliches habitat,    Ελληνικά: ανθρωπινο φυσικο περιβαλλον,    English: human habitat,    Español: hábitat humano,    Français: habitat humain,    Italiano: habitat umano,    Português: habitat humano,    Română: habitat uman,    Türkçe: insan yerleşim alanı,    中文 (Zhōngwén): 人类的聚居地


İNSAN YERLEŞİMLERİ VE YERLEŞIM ALANLARI (habitat)

Barınaklar ve insan habitatları, konut veya evlerin teknolojisinin çok daha ötesindedir. Bir evin var oluşu insanlardan dolayıdır ve insanlar içindir. Bir ev, pazar alanlarına erişim, su, toplumsal hizmetler, gençliğe kültürel normlar kazandırmak, iletişim, ulaşım ve diğer hizmetler olmaksızın tekbaşına bir fayda sağlamaz.

Daha da önemlisi, insan yerleşim alanları (kırsal ve kentsel) sadece altyapıdan oluşmuş değildir, ve hatta bu yerleşim alanlarında oturan insanlar birbirinden ayrı, tüketiciler de değildir; bu bir toplumdur, (Bakınız "Toplum"), insan niteliklerini içeren sosyal bir organizasyon: inançlar, kavramlar, ekonomik ve politik boyutlar, aile ve diğer üretken kurumlar, bir takım insan dilleri,gelenekler, estetik ve süreçleri.

İnsan yerleşiminin gelişimi toplumsal bir kalkınmadır.


İŞLEVSEL ANALİZ

Sosyolojide, işlevsel analiz, işlevsellik veya yapısal işlevsellik, toplumu o topluluğun dengesine katkı sağlayan çeşilti öğelerden oluşmuş olarak gören kuramsal bir çerçevedir.

İşlevselliğe karşı olan eleştiri beraberinde suçlamayı getirir ki bu da muhafazakarlılığı destekler ve değişimi engeller. Ayrıca o işlevsellikte kanıtlanamayan veya çürütülmüş bir kısır döngü olarak da görülür (tıpkı gerçek bilimsel bir teori gibi).

Bunun yanısıra, çoğu sosyolog, sosyal bir organizasyondaki farklı görüşlerin diğer görüşleri korumasına katkıda bulunduğuna tanık olur. Bu nedenle bir görüşte gerçekleşen değişiklikler diğer görüşleri değiştirme etkisine sahiptir.

Harekete geçiren kişi teoriyi kanıtlamak zorunda değildir, ancak topluma olabildiğince dikkat etmelidir ve bazı parçaların toplumun bütününü nasıl koruduğunu, ve bir kişinin değişiminin diğerlerinin değişimine nasıl katkıda bulunduğunu görebilmelidir.

 Català: anàlisi funcional,    Deutsch: Funktionalistische Theorien,    English: functional analysis,    Español: análisis funcional,    Français: l'analyse utilitaire,    Português: análise funcional,    Română: analiza funcțională,    Pyccкий: Функциональный Анализ,    Türkçe: işlevsel analiz,    中文 : 功能性分析


 

İTİBAR (reputation)

İtibar, bir toplum yönlendiricisi için çok önemlidir. İnsanlar size güvendiğinde çok daha iyi bir lider olabilirsiniz.

Yalnızca dürüst olmak değil, aynı zamanda dürüst görünmek de önemlidir. Bu sebeple yönlendirme eylemlerinizin hepsini şeffaf bir şekilde yürütmelisiniz.

 Català: reputació,    Deutsch: ansehen,    Ελληνικά: φήμη,    English: reputation,    Español: reputación,    Français: réputation,    Português: reputação,    Română: reputație,    Pyccкий: Репутация,    Srpski: reputacija,    Türkçe: itibar,    中文 (Zhōngwén): 个人信誉


 

İZLEME

İzleme, bir proje veya benzeri bir aktivitede, gerçekleştirilen eylemlerin ve bu eylemlerin sonuçlarının düzenli olarak gözlemlenmesi, kayıt altına alınması, analiz ve rapor edilmesidir. (Bkz. İzleme).

العربيّة: الرصد, Bahasa Indonesia: pengawasan, Deutsch: monitoring, Ελληνικά: Παρακολούθηση, English: monitoring, Español: supervisar, Filipino/Tagalog: pagsubaybay, Français: surveillance, Galego: supervisión, Italiano: monitoraggio, 日本語: 監視, 한국어 / Hangugeo: 모니터링, Malay: memantau, Nederlands: monitoren, Português: monitoragem, Romãnã: monitorizarea, Pyccкий: Индикаторы мониторинга, Tiên Việt: giám sát, Türkçe: gözlemleme, ردو: نگرانی, 中文 (Zhōngwén): 监察


 

İZLEME GÖSTERGELERİ

Proje aktiviteleri, hedef ve çıktılarının başarılarını veya başarı derecelerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan nitel ve nicel kriterler (işaretler)’dir.

İzleme göstergelerinin tarafsız bir şekilde doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Topluluk mobilizasyonu, örn. güçlendirme, konusunda istenilen sonuçlara ulaşıldığının göstergeleri için bkz. Gücün Ölçülmesi .

 العربيّة: مؤشرات الرصد,    Deutsch: indikatoren für das monitoring,    Ελληνικά: Δείκτες Παρακολούθησης,    English: monitoring indicators,    Español: indicadores para la supervisión,    ارس: شاخص ها, ی مراقبت,    Filipino/Tagalog: panukat na ginagamit sa pagsusubaybay,    Français: indicateurs de surveillance,    Galego: indicadores da supervisión,    Italiano: indicatori di monitoraggio,    日本語: 監視の評価基準,    Português: indicadores de monitorar,    Română: indicatori de monitorizare,    Pyccкий: Индикаторы мониторинга,    Türkçe: izleme göstergeleri,    ردو: مانيٹرنگ کے مقياس,    中文 (Zhōngwén): 监察指标 

––»«––
Eğer topluluğumuzu güçlendirmek için tartışılmasını istediğiniz
bir kelime bulduysanız, lütfen bize yazınız.
Eğer bu siteden bir alıntı yapacaksanız lütfen yazar adını belirterek
aşağıdaki adrese link veriniz. www.cec.vcn.bc.ca
Bu site vasıtasıyla Vancouver Topluluk Ağı (VCN) tarafından yönetilmektedir.

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 2015.10.04

 Ana Sayfa