Glavna Stranica
 Glavne reči


Prevodi:

Akan (Twi)
Bahasa Indonesia
Català
Deutsch
Ελληνικά
Español
Euskara
Filipino/Tagalog
Français
Galego
हिन्दी  / इ
हिन्दी   ञ
Italiano
日本語
Kiswahili
Português
Română
Русский
Srpski
Tiếng Việt
Türkçe / i
Türkçe / ı
اردو /   ع
اردو /   غ
Yoruba

                           

Ostale Stranice:
Ključne reči
Moduli

Sociologija
Sociologija
Beleške Za Lekcije
Internet Diskusije

Korisni:
Mapa sajta
Kontakt
Korisni dokumenti
Korisne vezeGlavne reči koje počinju sa slovom I

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić

 

IDEJNI SASTANAK

Idejni sastanak je društveni proces (pri obuci) gde se grupa podstiče da donese učesničke grupne odluke, a ne odluke dominirane os strane bilo kojih pojedinačnih osoba. Proverite "idejni sastanak."  Pravila su kreirana da podstiču učestvovanje (naročito tih osoba koje obično nisu naviknute da učestvuju u ičemu ili da rade u grupama) u grupnom donošenju odluka.

Vama, kao mobilizeru, se preporučuje da naučite tehnike koje koriste "idejne sastanke" kao metod za razvoj procesa donošenja grupnih odluka. Ovi sastanci se mogu koristi u nekoliko različitih situacija. Rukovodioci takodje koriste ove sastanke da bi se podstaklo osoblje da da svoje mišljenje pri donošenju odluka.

Proverite Učesničko Rukovodjenje.

 Català: pluja d'idees,    Deutsch: brainstorm,    Ελληνικά: καταιγισμοσ ιδεων,    English: brainstorm,    Español: tormenta de ideas, luvia de ideas,    Français: remue méninge,    हिन्दी : विचारावेश (Vichaara-vesh),    Italiano: brainstorming,    Português: juntando idéias,    Română: furtuna de idei,    Pyccкий: МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА,    Srpski: idejni sastanak,    Türkçe: beyin fırtınası,    中文 (Zhōngwén): 集体研讨


 

IDEOLOGIJA

Ideologija, ideja da je jedan politički sistem bolji od drugog, pripada vrednosnoj ili estetskoj dimenziji kulture.

Stoga "ideologija" (skup vrednosti) nepripada političkoj dimenziji kulture.

 Català: dimensió ideològica,    Deutsch: Ideologie,    Ελληνικά: ιδεολογια,    English: ideology,    Español: dimensión ideológica,    Français: dimension d'esthétique-valeurs,    Italiano: ideologia,    Kiswahili: thamani inayokubalika,    Português: ideologia,    Română: ideologie,    Srpski: ideologija,    Türkçe: ideoloji,    中文 (Zhōngwén): 社区上的「审美价值观」层面, 意识形态


 

IMIGRACIJA

Useljavanje ljudi u stanovništvo. Suprotno od emigracije (iseljavanja). Jedan od četiri faktora koji utiče na veličinu stanovništva. (Sa emigracijom, stopom nataliteta, stopom mortaliteta).

Proverite Demografija.

 Ελληνικά: μεταναστευση,    English: immigration,    Español: inmigración,    Italiano: immigrazione,    Srpski: imigracija,    中文 (Zhōngwén): 移居迁入,  


 

INDIGO

Indigo je mali žbun koj je domorodac u Zapadno Afričkoj džungli. Koristi se za proizvodnju duboke ljubičaste/plave boje.

Danas je popularno za bojenje odeće Tuareg u Sahara pustinji, ljudi kojima je nadimak "Plavi Muškarci."

U srednjem veku, ta boja je stigla do Evrope gde su samo kraljevi mogli priuštiti da je kupe. Koristili su je da prave ljubičaste ogrtače popularne sa kraljevima.

U Evropi je bilo poznato da boja potiče iz Timbaktu koji se smatrao krajem sveta, i koji je tada bio uspešan trgovački i univerzitetski grad.

Indigo (Indigofera tinctoria), je bio prenesen iz Zapadne Afrike do Azije, ili obratno.

Ova biljka se još uvek uzgaja u Kvavu džungli, i koristi se da boji kente odeću, iako uvožene komercijalne boje polagano zamenjuju indigo.

Proverite:
English: http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye,
Deutsch: http://de.wikipedia.org/wiki/Indigo,
Español: http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante_%C3%ADndigo,
Français: http://fr.wikipedia.org/wiki/Indigo,
Português: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anil_%28corante%29

 Deutsch: indigo,    Ελληνικά: λουλακι,    English: indigo,    Español: colorante índigo,    Français: indigo,    Italiano: indaco,    Português: anil, corante,    Română: indigo,    Srpski: indigo,    Türkçe: çivit,    中文 (Zhōngwén): 木蓝


 

INDIREKTNI TROŠKOVI RADNE SNAGE

Plata koju vaše preduzeće plaća radnicima koji nisu zaposleni u proizvodnji, na primer: stražarima, trgovcu itd.


 

INFORMACIJA

Informacija je jedna od šesnaest elemenata moći ili sposobnosti zajednice ili organizacije.

Proverite: Elementi Zajednične Moći.

Više od samog primanja sirove informacije, moć zajednice ili organizacije zavisi od sposobnosti da se ta informacije izanalizira, stepena mudrosti nadjena medju pojedincima i u okviru cele grupe.

Kada je informacija efikasnija i korisnija, ne samo obilna, zajednica je snažnija. (to je vezano, ali drugačije od, elementa komunikacije).

Pri podsticanju zajednice da se organizuje i deluje, mobilizer mora biti upoznat sa ulogom koju informacija igra u unapredjenju te zajednice ili organizacije.

 Deutsch: information,    Ελληνικά: πληροφορια,    English: information,    Español: información,    Français: information,    Italiano: informazione,    Português: informação,    Română: informația,    Srpski: informacija,    Türkçe: bilgi,    中文 (Zhōngwén): 资讯


 

INTEGRITET

Osoba sa “integritetom” je iskrena, dobra, pravedna; integritet je neophodan za bilo kojeg mobilizera, poduzetnika ili rukovodioca.

 Deutsch: Integrität,    Ελληνικά: ακεραιοτητα,    English: integrity,    Español: integridad,    Français: intégrité,    Italiano: integrità,    Português: integridade,    Română: integritate,    Srpski: integritet,    Türkçe: dürüstlük,    中文 (Zhōngwén): 正直诚实


 

INTERAKCIJA

U sociologiji, "interakcija" je više od naših ideja o akcijama ili ponašanju pojedinaca. Pošto smo mi društvene životinje, mi ljudska bića reagujeme na ideje i ponašanje drugih pojedinaca i grupa. Društvena interakcija.

Zbog te društvene interakcije mi kažemo da je zajednica više od same skupa ljudskih bića, koja se sastoji ideja, očekivanja i komunikacije medju njima, i stoga prevazilazi ljudska bića, i superorganična je.

 Deutsch: Interaktion,    Ελληνικά: αλληλεπιδραση,    English: inter action,    Español: interacción,    Italiano: interazione,    Français: interaction,    Português: interacção,    Română: interacțiune,    Srpski: interakcija,    Türkçe: karşılıklı etkileşim,    中文 (Zhōngwén): 互动


 

INTERVENCIJA

Intervencija je jedna od šesnaest elemenata moći ili sposobnosti zajednice ili organizacije.

Proverite: Elementi Zajednične Moći.

Koji je opseg i efikasnost animacije (mobilizovanja, obuke rukovodioca, privlačenja pažnje, podsticanja) čiji je cilj jačanje zajednice ili organizacije? Da li spoljni ili unutrašnji izvori milostinje povećavaju stepen zavisnosti ili oslabljuju zajednicu, ili da li podstiču zajednicu da deluje i stoga postane jača?

Da se intervencija može održati ili da li zavisi od odluka spoljnih agencija koje imaju drugačije ciljeve i interese nego sama zajednica? Kada zajednica ili organizacijaima više izvora za podsticanje razvoja, ona je jača.

Pri podsticanju zajednice da se organizuje i deluje, mobilizer mora biti upoznat sa ulogom koju intervencija igra u unapredjenju te zajednice ili organizacije.

 Deutsch: intervention,    Ελληνικά: παρεμβαση,    English: intervention,    Español: intervención,    Français: intervention,    Italiano: intervento,    Português: intervenção,    Română: intervenție,    Srpski: intervencija,    Türkçe: müdahale,    中文 (Zhōngwén): 介入


 

INVESTICIJA

Tri stvari je moguće uraditi sa bogatstvom: (1) potrošiti ga, (2) sačuvati ga, ili (3) uložiti ga u nešto.

Ukoliko usmerite bogatstvo ka kapitalu, ono će doprineti povećanju bogatstva u budućnosti (kroz odlaganje momentalne potrošnje).

 Deutsch: Investition,    Ελληνικά: επενδυση,    English: investment,    Español: inversión,    Italiano: investimento,    Français: investissement,    Português: investimento,    Română: investiție,    Srpski: investicija,    Türkçe: yatırım,    中文 (Zhōngwén): 投资


 

ISKORENJE SIROMAŠTVA

Kao mobilizeri, mi radimo ka iskorenju društvenog problema kroz analizu njegovog uzroka, i kroz poduzimanje akcija koji sprečavaju i otklanjaju te uzroke. Pošto je siromaštvo društveni problem, rešenje tom problemu je takodje društveno.

Dva pristupa iskorenju siromaštva (grupnom i privatnom) se nalaze u sledećim lekcijama: Ciklus Zajednične Mobilizacije, i Šema Za Stvaranje Prihoda.

 বাংলা : দারিদ্র্য দূরিকরণ,    Bahasa Indonesia: eradikasi kemiskinan,    Català: eliminació de la pobresa,    Deutsch: Armutsbeseitigung,    Ελληνικά: εξάλειψη φτώχειας,    English: poverty eradication,    Español: erradicación de la pobreza,    Euskera: txirotasuna ezbatzea,    Ewe: sise imukuro osi,    Filipino/Tagalog: pagpuksa sa kahirapan,    Français: extirpation de pauvreté,    Galego: erradicación da pobreza,    Italiano: alleviare la povertà,    日本語: 貧困の撲滅,    Malay: penghapusan kemiskinan,    Português: erradicação de pobreza,    Română: eradicarea saraciei,    Somali: ciribtirka faqriga,    Srpski: iskorenje siromaštva,    Tiên Việt: xoá triệt để cái nghèo,    Türkçe: yoksulluğun azaltılması,


 

IZGARANJE

Izgaranje, u ovom radu, je zdravstveno stanje fizičkog i emocionalnog umora. To je moderna reč, bazirana na ideji rakete koja je izgorela. To se još više dešava u radu hitne pomoći, ali se dešava i u ovom radu.

Uzrok tom stanju su previše sastanaka, previše putovanja, previše odgovornosti, nedostatak planiranja, nedostatak strpljenja, koji proizvedu iscrpljenost. Radnik pokuša previše da uradi.

Za zajednične radnike, ovo stanje se može izbegnuti na nekoliko načina.

Oni obuhvataju: česte posete od strane nadzornika, ili menadžera, podržavanje, bodrenje, savetovanje, česte prilike da se radnici sastanu u seminarima, radionicama itd.

Ovi sastanci su za diskusiju o problemima, iskaljenja frustracija, deljenja odgovora i dijaloga o teškim situacijama, i da se razvije prijateljstvo medju ljudima sa sličnim iskustvom.

 Català: síndrome burnout,    Deutsch: burnout,    Ελληνικά: εξαντληση,    English: burnout,    Español: quemarse,    Français: grillé,    Galego: síndrome burnout,    हिन्दी : जल जाना (Jal Jaana),    Italiano: esaurimento,    Português: queime fora,    Română: epuizarea,    Pyccкий: синдром эмоционального выгорания,    Srpski: izgaranje,    Türkçe: yanıp bitmek,    中文 (Zhōngwén): 精疲力尽


 

IZVEŠTAVANJE:

Izveštavanje je proces prenosa informacije. Ono može da bude usmeno, pismeno, ili elektronski.

Medju ovim lekcijama postoji nekoliko lekcija koje savetuju o ovom predmetu; Proverite: Izveštavanje.

 Català: presentació d'informes,    Deutsch: berichterstattung,    Ελληνικά: πληροφόρηση,    English: reporting,    Español: informes,    Français: rapporter,    Português: informar,    Română: raportare,    Srpski: izveštavanje,    中文 (Zhōngwén): 进行汇报,


 

IZVRŠNI KOMITET

Izvršni Komitet, koji se takodje zove Projektni Komitet, Razvojni Komitet, CBO (Zajednično Bazirana Organizacija) or CIC (Primenljivi Komitet) zajednice.

Članovi komiteta bi trebali biti izabrani od strane čitave zajednice, svih njenih članova, i biti odgovorni za ispunjenje želja čitave zajednice.

 Català: comissió executiva,    Deutsch: gemeindekomitee,    Ελληνικά: εκτελεστικη επιτροπη,    English: executive committee,    Español: comité ejecutivo,    Français: le comité exécutif,    Italiano: comitato esecutivo,    Português: comissão executiva,    Srpski: izvršni komitet,    Türkçe: yönetim kurulu,    中文 (Zhōngwén): 执行委员会


──»«──
Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na www.cec.vcn.bc.ca
Ovu veb lokaciju održava Mreža vankuverske zajednice (VCN)

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn stranice Lurdes Sada
──»«──
Zadnja dopuna: 2015.09.13

 Glavna Stranica