Home Page


Tłumaczenia:

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Română
中文 / Zhōngwén

                                        

Inne strony:

Wstęp do Modułu (Rdzeń)

Socjologia
Teksty socjologiczne

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

EMILE DURKHEIM I MAX WEBER

napisał Phil Bartle, PhD

tłumaczyła Karolina Durda

Konspekt Szkoleniowy

Compare and Contrast

Kojarzymy Durkheim'a z pojęciem faktu społecznego, a Weber'a z terminem Verstehen.  Wywody Durkheim'a prowadziły do funkcjonizmu, podczas gdy Weber zmierzał ku symbolicznemu interakcjonizmowi.

Oboje byli "ojcami" Socjologii i działali pod koniec XIX wieku.

Oboje apelowali, by wykorzystywać metodę naukową do badania społeczeńśtwa i oboje chcieli, by socjolodzy byli obiektywni (chociaż mieli odmienne pojęcie obiektywizmu).

Oboje wnieśli nową socjologiczną perspektywę.  Oboje krytykowali Marx'a, ale w inny sposób.

Główna różnica między nimi polegała na tym, że Durkheim wprowadził pojęcie" faktu społecznego" by zwrócić uwagę, że za jednostką stoją siły, które mają wpływ na jej zachowanie, podczas gdy Weber twierdził, że musimy zrozumieć znaczenie jakie ludzie nadają swoim zachowaniom, by zrozumieć społeczeńśtwo.

Poglądy Weber'a doprowadziły do powstania nowej socjologicznej perspektywy, zwanej symbolicznym interakcjonizmem.

Badania przez Durkheim'a aktu samobójstwa pokazywały jak skala samobójstw różniła się w różnych społecznych grupach, jednak za mało mamy informacji, pozwalających nam przewidzieć jakie jednostki skłonne są do popełnienia samobójstwa.

Skala samobójstw jest do przewidzenia, jeśli opieramy ją na specyficznych charakterystykach społecznych. Durkheim stosował to do wyjaśnienia "faktu społecznego."

Idea postrzegania faktu społecznego jako czegoś zewnętrznego dla jednostki była zasługą Durkheim'a. Zobacz "Wewnątrz czy Na zewnątrz?"

W przeciwieńśtwie do tej idei, widzimy Weberowskie verstehen jako "głębsze zrozumienie" (wolimy używać niemieckiego terminu niż jego słabiej brzmiącego tłumaczenia) społeczeńśtwa, które nosimy w nas.

Choziaż możemy z początku postrzegać te różnice poglądowe jako wzajemnie wykluczające się i niezgodne, to musimy "wewnętrzne" podejście Weber'a i "zewnętrzne" podejście Durkheim'a zintegrować.

Współczesna Socjologia wymaga, by patrzeć na te poglądy jako na działające jednocześnie.

Weber wniósł inny znaczący wkład, np. w badaniu biurokracji, oraz wpływu religijnych wierzeń i wartości na zmianę społeczną.

Podobnie, Durkheim badał inne zjawiska, jak np. rozróżnienie pomiędzy organiczną a mechaniczną solidarnością, oraz zjawisko anomii.

Studia Weber'a nad rozwojem kapitalizmu i teza, że jego powstanie spowodowane było wprowadzeniem etyki Protestanckiej, stawiają go w kontraście z Marx'em.

──»«──
Jeśli kopiujesz tekst z tej strony, podaj jego autora(ów) oraz link do niniejszej strony www.cec.vcn.bc.ca
This site is hosted by the Vancouver Community Network (VCN)

© Prawa autorskie 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt strony Lourdes Sada
──»«──
Ostatnia aktualizacja: 2011.08.30

 Home page