Glavna Stranica
 Merenje
Prevodi:

Català
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Ostale strane

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


Sadržaj:

Sadržaj:

Sadržaj:


ELEMENTI ZAJEDNIČNE MOĆI

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Dokument za Uputstvo

Opisi šesnaest elemenata sposobnosti, moći ili unapredjenja

Unapredjenje zajednice je više od političke ili pravne dozvole za učestvovanje u državnom političkom sistemu. Ono obuhvata sposobnost za izvršavanje stvari koje članovi zajednice žele da izvrše.

Unapredjenje obuhvata osposobljavanje i jačanje pri nekoliko dimenzija. Šesnaest elemenata zajednice koji se menjaju kako zajednica postaje unaprednija slede.

Velikodušnost:

Proporcija, ili stepen do kojeg, pojedinici su spremni da žrtvuju svoju korist za korist čitave zajednice (odraženo u stepenu darežljivosti, poniznosti, ličnom žrtvovanju, zadružnom ponosu, uzajamnom podržavanju, privrženosti, brige, prijateljstva, bratstva).

Kako zajednica postane velikodušnija, tako postane sposobnija. (Kada je dozvoljeno pojedincima, porodicama ili frakcijama da budu pohlepni i sebični na trošak zajednice, to slabi zajednicu).

Zajedničke Vrednosti:

Stepen do kojeg članovi zajednice dele vrednosti, naročito stepen do kojeg oni veruju da oni pripadaju zajedničkoj ustanovi koja prevazilazi interes njenih članova.

Što više članovi zajednice dele, ili barem razumeju i podnose, vrednosti i stavove drugih, snažnija će njihova zajednica biti. (Rasizam, predrasuda i netrpeljivost slabi zajednicu ili organizaciju).

Zajednične Usluge:

Objekti i usluge ljudskih naselja (kao što su putevi, tržišta, voda za piće, obrazovanje, zdravstvo), njihovo održavanje (pouzdano održavanje i popravka), njihova održivost, i stepen do kojeg svi članovi zajednice imaju njima prilaz.

Što više članovi zajednice imaju prilaz zajedničnim objektima, unapredniji će biti. (Pri merenju sposobnosti organizacija, ovo obuhvata kancelarijske pribore, zalihe, prilaz nužniku i ostalim objektima, radnim prostorima i fizičkoj fabrici).

Sredstva Javnog Informisanja:

U okviru zajednica, i izmedju nje i spoljašnjosti, sredstva javnog informisanja obuhvataju puteve, elektronske metode (na primer telefon, radio, TV, Internet), štampu (novine, magazini, knjige), uzajamno razumljiv jezik, pismenost i opšta spremnost i sposobnost za komuniciranje (što podrazumeva takt, diplomatiju, spremnost na slušanje uz pričanje).

Kako zajednica nabavi bolja sredstva javnog informisanja, ona postaje snažnija. (Za organizaciju, to obuhvata pribor, metode i prakse na raspolaganju osoblju). Loša komunikacija znači slaba organizacija ili zajednica.

Pouzdanje:

Iako izražena kao pouzdanje u pojedincima, koliko postoji pouzdanja u čitavu zajednicu? Na primer: verovanje da zajednica može postići šta god zaželi da uradi

Pozitivni stavovi, voljnost, samomotivisanost, entuzijazam, optimizam, samopouzdanje umesto zavisnost, spremnost i voljnost za borbu za svoja prava, izbegavanje apatije i fatalizma, "vizija" onoga što je moguće. Povećana moć obuhvata povećano pouzdanje.

Kontekst (politički i administrativan):

Zajednica će biti snažnija, više u mogućnosti da postane snažnija i održi tu snagu, ukoliko zajednica postoji u srediti koja podržava to unapredjenje. Ta sredina obuhvata (1) političke (uključujući vrednosti i stavove nacionalnih rukovodioca, zakone i propisa) i (2) administrativne (stavove službenika, kao i državnih postupaka) elemente, i (3) pravnu okolinu.

Kada političari, rukovodioci, tehnokrati i gradjanski službenici, kao i njihovi zakoni i propisi, zauzimaju stav snabdevača, zajednica je slaba, dok ukoliko oni zauzmu stav podstakača prema zajednici koja deluje na samopomoćnoj bazi, zajednica će biti snažnija. Zajednice su snažnije kada postoje na u okrivu omogućavajućeg konteksta.

Informacija:

Više od samog posedovanja ili primanja nepreradjene informacije, sila zajednice zavisi od njene sposobnosti da preradi i izanaliziria tu informaciju, stepen svesti, znanja i mudrosti medju ključnim pojedincima i u okviru čitave grupe.

Kada je informacije efektivnija i korisnija, ne samo količinski obilnija, zajednica će biti snažnija. (Dok je ovo povezano sa elementom sredstava javnog informisanja, ono se razlikuje od tog elementa).

Intervencija:

Mera i efektivnost animacije (mobiliziranja, obuke u upravljanju, podsticanja) namenjene unapredjenju zajednice. Da li spoljna ili unutrašnja sredstva milostinje povećavaju stepen zavisnosti i slabe zajednicu, ili da li ona izazivaju zajednicu da se pokrene u akciju i stime postane snažnija?

li je intervencija održljiva ili zavisi od odluka spoljnih donora koji imaju druge ciljeve od zajedničnih? Što više izvora podsticanja na razvoj zajecnia ima, time je snažnija.

Rukovodstvo:

Rukovodioci imaju moć, uticaj, i sposobnost da pokrenu zajednicu. Što je rukovodstvo efektivnije, time je zajednica snažnija. Dok ovo nije odgovorajuće mesto za ideološku diskusiju izmedju demokratskog i učesničkog rukovodstva, nasuprot totalitarnog i diktatorskog stila, najefektivnije rukovodstvo je to koje prati odluke i želje čitave zajednice, zauzimajući podržavajuću i podsticajnu ulogu.

Rukovodioci moraju biti vešti i posedovati volju, iskrenost i karizmu. Što je rukovodstvo efektivnije, time zajednica ili organizacija je sposobnija. (Nedostatak dobrog rukovodstva slabi zajednicu).

Povezanost:

Ne samo "šta znate" nego "koga znate." Do kojeg stepena članovi zajednice, naročito rukovodioci, znaju ljude (i njihove agencije ili organizacije) koji mogu obezbediti korisna sredstva koja će unaprediti čitavu zajednicu?

Korisne veze, potencijalne i realizovane, u okviru zajednice i sa drugima izvan nje. Što su veze efektivnije, snažnija je zajednica ili organizacija. (Izolovanost proizvodi slabost).

Organizacija:

Stepen do kojeg članovi zajednice vide sebe sa ulogom u podržavanju čitave zajednice (nasuprot proste zbirke pojedinaca), uključujući organizacijski integritet, strukturu, postupke, procese donošenja odluka, efektivnost, podela rada i dopunjenost uloga i funkcija.

Što je bolje organizovana, ili efektivnije organizovana, zajednica ili organizacije, time je sposobnija ili snažnija.

Politička Moć:

Stepen do kojeg zajednica učestvuje u državnom i opštinskom donošenju odluka. Kao što pojedinci imaju različitu moć i uticaj u okviru zajednice, tako i zajednice imaju različitu moć i uticaj u okviru njihove opštine i države

Što zajednica ili organizacija ima više političke moći, veći stepen sposobnosti poseduje.

Sposobnost:

Sposobnost, manifestovana u pojedincima, koja će doprineti organizovanju zajednice i njena sposobnost da svrši stvari, tehničke sposobnosti, sposobnost upravljanja, organizovanja, mobilizovanja

Što više sposobnosti (grupno ili pojedinačno) zajednica ili organizacija može nabaviti i koristiti, time je zajednica ili organizacija unapredjenija.

Poverenje:

Stepen do kojeg članovi zajednice imaju poverenja jedno u drugog, naročito u njihove rukovodioce i službenike, što je zauzvrat odraz stepena integriteta (iskrenosti, pouzdanosti, otvorenosti, providnosti) u okviru zajednice

Poverenje i pouzdanje u okviru zajednice je odraz sposobnosti. (Neiskrenost, korupcija, kradja i zloupotreba zajedničnih sredstava doprinose slabosti zajednice ili ogranizacije).

Ujedinjenost:

Podeljen osećaj pripadanja poznatoj ustanovi (grupi koja čini zajednicu), iako svaka zajednica ima nesloge ili frakcije (religiozne, klasne, statusne, starosne, polne, etničke), stepen do kojeg su članovi zajednice voljni da podnose razlike i varijacije medju sobom i suradjuju jedno sa drugim, osećaj zajedničkog cilja ili vizije, vrednosti.

Što je zajednica ili organizacija više ujedinjena, time je snažnija. (Ujedinjenost neznači da su svi isti, nego da svi podnose razlike medju njima, i deluje u korist zajedničkog dobra).

Bogatstvo:

Stepen do kojeg čitava zajednica (nasuprot pojedinaca u njenom okviru) kontroliše stvarna i potencijalna sredstva, i proizvodnju i distribuciju retke i korisne robe i usluga, monetarnih i nemonetarnih (uključujući doprinetu radnu snagu, zemlju, pribor, zalihe, znanje i sposobnosti).

Što je zajednica bogatija, time je snažnija. (Kada se pohlepni pojedinci, porodice ili frakcije obogate na račun čitave zajednice ili organizacije, to slabi zajednicu ili organizaciju).

Zaključak:

Što više zajednica ili organizacija ima ovih navedenih elemenata, time je snažnija, sposobnija, i unapredjenija.

Zajednica je društvena ustanova (Proverite Zajednica)); ona nepostane snažnija kroz dodatak par objekata. Zajednično unapredjenje zahteva društvenu promenu –– razvoj –– i to, zauzvrat, obuhvata svih šesnaest navednih elemenata sile.

Merenje Ovih Elemenata:

Učesnički metodi merenja promena ovih elemenata, i stoga promena u moći zajednice, su navedeni u obučnoj lekciji: Merenje Unapredjenja.

Za dvostranični dokumenat koji navodi ovih šesnaest elemenata, proverite Šesnaest Elemenata.


––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 29.09.2011.

 Glavna Stranica

 Merenje Unapredjenja