Pàgina inicial
 Measurement
Traduccions:

Bahasa Indonesia
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Romãnã

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils


Continguts:

Continguts:

Continguts:


ELEMENTS DE LA FORÇA COMUNITÀRIA

pel Dr. Phil Bartle

traduït por María Pérez


Document de referència

Descripcions dels setze elements de la capacitat, força o potenciació.

La potenciació comunitària és molt més que una autorització política o legal per a participar en el sistema polític nacional, perquè també incorpora la capacitat de portar a terme els projectes que els membres d'una comunitat volen realitzar.

La potenciació comprèn la competència de construir i reforçar en diverses dimensions una comunitat. A continuació, podeu trobar els setze elements comunitaris que canvien a mesura que la comunitat esdevé més forta:

Altruïsme:

És la proporció de i el grau en el qual els individus estan disposats a sacrificar els seus propis beneficis pels beneficis del conjunt de la comunitat (tal com es reflexa en els nivells de generositat, humilitat, sacrifici personal, orgull comunitari, ajuda mútua, fidelitat, preocupació, companyonia i germanor);

Una comunitat desenvolupa més capacitat en tant que desenvolupa més altruïsme. (Si es permet que els individus, famílies o faccions siguin avariciosos i egoistes a costa de la comunitat, aquestat es tornarà més dèbil).

Valors comuns:

És el grau en el qual els membres d'una comunitat comparteixen valors, particularment pel que fa a la idea de pertànyer a una entitat comuna que se superposa a l'interès dels membres que en formen part;

La comunitat es torna més forta si els seus membres comparteixen o, com a mínim, entenen i respecten els valors i actituds dels altres (El racisme, el prejudici o la intolerància debiliten una comunitat o organització).

Serveis comunitaris:

Són les instal·lacions i serveis (com ara els carrers, els mercats, l'aigua potable, l'accés a l'educació, els serveis mèdics), juntament amb la seva manutenció (un manteniment i una reparació fiables), la sustenibilitat i el nivell en el qual tots els membres de la comunitat hi tenen accés;

Si els membres tenen accés serveis comunitaris necessitats, la seva potenciació creixerà. (En el mesurament de la capacitat de les organitzacions, s'han d'incloure el material d'oficina, eines, subministraments, accés als lavabos i a altres instal·lacions del personal, instal·lacions de treball i planta física).

Comunicacions:

Dins d'una comunitat, i entre ella mateixa i l'exterior, la comunicació comprèn carrers, xarxes electròniques (com el telèfon, la ràdio, la TV, Internet), la premsa (diaris, revistes, llibres), xarxes de comunicació, llenguatges comprensibles per a tots, l'alfabetització i la voluntat i capacitat per a comunicar-se (que implica el tacte, la diplomàcia i el desig tant d'escoltar com de parlar);

Una comunitat esdevé més forta si millora la seva comunicació. (En una organització hi ha d'haver equips de comunicació i mètodes i pràctiques disponibles pels treballadors). Una pobre comunicació equival a una organització o comunitat dèbil.

Autoconfiança:

Malgrat que aquest terme es refereixi a la confiança en un mateix, quanta confiança comparteix el conjunt d'una comunitat? Un cas d'autoconfiança seria, per exemple, quan la comunitat pot fer real qualsevol cosa que vulgui.

Amb conductes positives, voluntat, automotivació, entusiasme, optimisme i independència, en lloc de postures depenents; és a dir, amb desig de lluitar pels seus drets i manca d'apatia i fatalisme, una "visió" del que és possible. Un augment de la força és un augment de l'autoconfiança.

Context (polític i administratiu):

Una comunitat serà més forta i capaç d'enfortir-se, com també de mantenir més la seva pròpia força, si hi ha un entorn al seu voltant que doni suport a aquest reforçament. Aquest entorn comprèn tant elements (1) polítics (amb els valors i actituds els líders nacionals, i les lleis i legislacions) com (2) administratius (el comportament dels funcionaris i tècnics, i també les regulacions de l'Estat i els seus procediments).

Quan els polítics, líders, tecnòcrates i funcionaris, amb les seves lleis i regulacions, pretenen donar subministres a una comunitat, aquesta és dèbil, mentre que si opten per capacitar-la a fi que actui en una base d'autoajuda, la comunitat serà més forta. Les comunitats poden ser més fortes si existen dins d'un context que les capacita.

Informació:

La força de la comunitat, més que del fet de tenir o rebre informació, depèn de l'aptitud de processar i analitzar aquesta informació, com també del grau de sensibilització, coneixement i sabiesa, per part dels seus membres i de tot el conjunt de la comunitat.

La comunitat posseirà més força si la informació és més efectiva i útil. (Adoneu-vos que això difereix de l'element comunicatiu mencionat adalt, tot i que hi està relacionat).

Intervenció:

Fins a quin punt és efectiu l'activisme (la mobilització, l'aprenentatge de la gestió, l'intent de conscienciar, l'estimulació) destinat a reforçar una comunitat? Els recursos interns o externs de les ONGs fan augmentar el nivell de dependència i feblesa d'una comunitat, o en canvi desafien la comunitat a actuar i per tant a ser més forta?

La intervenció és sostenible o depèn de les decisions dels donants exteriors, els quals tenen diferents objectius i finalitats que la comunitat? Una comunitat es torna més forta si té més fonts que l'encoratgin a desenvolupar-se.

Lideratge:

Els líders tenen poder, influènci i capacitat per a moure una comunitat. Una comunitat és més forta si el lideratge és més efectiu. Tot i que aquest no sigui un lloc adequat per a debatre sobre la ideologia d'un lideratge demòcrata o participatori, en contrast amb els estils totalitaris, autoritaris i dictatorials, és cert que el lideratge més efectiu i sostenible (no només en el reforçament dels líders, sinó també en el reforçament comunitari) és aquell que actua seguint les decisions i desitjos de tota la comunitat, amb un paper capacitador i facilitador.

Els líders han de ser hàbils, capaços, honestos i una mica carismàtics. Una comunitat o organització tindrà més capacitat si el lideratge és efectiu. (La manca d'un bon lideratge debilita la comunitat).

Establiment de contactes:

No és només "el que coneixes", sinó també "qui coneixes" el que pot ser una font de força. (Com sovint es diu, el que aconsegueix una feina és el que "coneix a algú" i no el que "sap com"). Fins a quin punt els membres d'una comunitat, especialment els líders, coneixen persones (i les seves agències o organitzacions) que els poden proporcionar recursos que reforçaran tota la comunitat?

Les relacions útils, potencials i reals, que hi ha dins de la comunitat i amb els altres fora d'ella. Una comunitat o organitizació és més forta si té uns contactes més efectius. (La isolació és la causa de la feblesa).

Organització:

És el grau en el qual diversos membres d'una comunitat pensen que tenen un paper en el suport de tota la comunitat (en contrast amb el fet de ser tan sols un col·lectiu d'invidus diferents), incloent (en el sentit sociològic) la integritat organitzativa, l'estructura, els procediments, la presa de decisions, l'efectivitat, la divisió del treball i el compliment dels treballs i funcions;

Si una comunitat o organització és més organitzada, o està efectivament organitzada, té més capacitat o força.

Poder polític:

És el grau en el qual una comunitat pot participar en la presa de decisions nacionals i locals. De la mateixa manera que els poders de les persones varien en una comunitat, també varien els poders i la influència d'una mateixa comunitat, pel que fa al seu entorn i al seu país.

Una comunitat o organització tenen un nivell més alt de capacitat si poden exercir més inflluència o poder polítics.

Aptituds:

És la capacitat, manifesta en les persones, que contribueix a l'organització d'una comunitat i la seva competència per a fer les coses tal com es volen. Consta d'aptituds tècniques, aptituds de gestió i també de mobilització.

Una comunitat o organització està més potenciada quan pot obtenir i utilitzar més aptituds (individualment o en grup).

Confiança:

És el grau en el qual els membres d'una comunitat confien els uns en els altres, especialment en els líders i servidors comunitaris, el que a la vegada és un reflex del nivell d'integritat (franquesa, fiabilitat, apertura, transpariència i honradesa) dins de la comunitat;

El grau de confiança i fiabilitat en una comunitat reflecteix l'augment de la seva capacitat. (La falsedat, la corrupció, la malversació i desviació dels recursos comunitaris contribueixen a la feblesa de la comunitat o de l'organització).

Unitat:

És un sentiment compartit de pertànyer a una entitat coneguda (per exemple, un grup que forma una comunitat), tot i que cada comunitat tingui enfrontaments o cismes (religiosos, estamentals, socials, econòmics, d'edat, de sexe, ètnics o de clans). Així doncs, és el grau en el qual els membres comunitaris estan disposats a respectar les diferències i variacions dels altres i també volen cooperar i treballar junts, amb un sentiment de propòsit o visió comuns, amb valors compartits;

Si es troben més unides, una comunitat o una organització són més fortes. (La unió no significa que tothom sigui igual, sinó que tothom respecta les diferències dels altres, i treballa per al bé comú).

Riquesa:

És el grau en què el conjunt de la comunitat ( a diferència de només els seus membres) controla els recursos potencials i reals, com també la producció i distribució d'uns béns i serveis escassos però útils, siguin o no siguin monetaris (incloent el treball voluntari, el terreny, l'equipament, el subministrament, el coneixement i les aptituds).

Una comunitat és més forta si és més rica. (Quan els individus, famílies o faccions avariciosos reuneixen riqueses a costa de la tota la comunitat o organització, aquestes es tornen més febles).

Conclusió:

Si una comunitat o organització té molt de cadascun dels elements anteriors, esdevé més forta, té més capacitat i està més potenciada.

Una comunitat és una entitat social (Veieu Comunitat); no es torna més forta simplement afegint unes quantes instal·lacions més. El reforçament comunitari o capacitat constructiva implica el canvi i desenvolupament social, la qual cosa, a la seva vegada, comprèn tots els setze elements de la força anteriors.

Com mesurar aquests elements:

Els mètodes que involucren tota la comunitat en la mesura d'aquests elements i canvis en la força de la comunitat es troben en el mòdul d'instrucció: Mesurament de la força.

Per a un fullet de dues pàgines amb la llista dels setze elements, veieu Setze elements.


––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 22.09.2010

 Pàgina inicial

 Mesurar la potenciació