Anasayfa
 Küçük Girişim
Çeviriler:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Kelimeler

İletişim

Faydalı Dokümanlar

Yararlı Linkler

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:

İçerikler:


BİR KÜÇÜK GİRİŞİM SEÇMEK

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren F Jeral


Katılanların Notları

Eğitimdeki girişimciler için notlar; bir iş nasıl seçilir

Giriş:

Bu doküman; sizin küçük girişiminizin uygulanabilir (k€“âr getirebilen) olup olmayacağını ve bu nedenle devam edip etmemeye değip değmeyeceğini belirlemek için bilgi sağlamak ve hesaplar yapmak hakkındadır.

Girişilen her iş mutlaka bir k€“âr yapan teşebbüs olarak sonuç bulmayabilir. Olan bir işi nasıl seçersiniz? Hangi işin k€“âr getirebilen olacağı hakkında birçok seçeneğe sahipsiniz. Uygulanabilir bir iş seçmekte bu dokümandaki tavsiyeleri kullanın.

İşte muhtemel işlerden seçmeler:
 • Çiftçilik: ekinleri yetiştirmek ve hayvanlara bakmak;
 • Balıkçılık, avcılık, tuzak kurmak;
 • Tarımsal işleme: öğütmek, balık tütsülemek;
 • Çiftlik ekipmanını tamir etmek, imal etmek;
 • Dokumak, dikiş dikmek, terzilik;
 • Tuğla yapmak, kömür yapmak;
 • Kuaförlük, berberlik, güzellik salonu;
 • Gıda hazırlamak, et barları, lokantalar;
 • Marangozluk, demircilik, duvar örmek; veya
 • Küçük ticaret, pazarlamak.

Gelişen ülkelerde çoğu insanlar kendi tüketimleri için balık tutarlar ve çiftçilik yaparlar. Bu, ulusal piyasa ekonomisine katkıda bulunmaz. Karşılaştırma olarak, tarımsal ürünlerin (onlar kısıtlı miktardadır ve fiyatları çok yüksektir) ön işlenmesinden elde edilen yeterince ürün yoktur. Siz soldaki listenin hepsinin içinden seçebilirken, biz en çok tarımsal ürünlerin (tohumlardan yağ çıkarmak gibi) ön işlenmesini düşünmenizi tavsiye ederiz. Bu sizin için büyük bir olasılıkla iyi bir gelirin devamını sağlar ve ulusal ekonominizin büyümesine en çok katkıda bulunur. Mukayese olarak, küçük ticarete girmek kolaydır, fakat milli ekonomiye katkısı azdır (üretim vasıtasıyla yeni bir değer eklemez, sadece zaten imal edilmiş şeyleri dağıtır).

Girişiminizin seviyesi ve büyüklüğü ne olursa olsun, sizin aşağıdakileri her zaman analiz etmeye ihtiyacınız vardır:
 • Mallar ve hizmetlerin pazarlana bilirliği;
 • Ham maddeler, aletler ve ekipmanın buluna bilirliği;
 • Girişimin bölgesi;
 • Üretim işlemleri;
 • Üretim giderleri ve getirileri;
 • Mali kaynaklar; ve
 • Yönetim.

Ürün ve Hizmet:

Sizin niyetlendiğiniz ürün veya hizmet nedir? Bu yeni bir ürün ya da zaten üretiliyor ve satılıyor olan bir ürün olabilir. Onu neden bir iş olarak seçmeye karar verdiğinizin gerekçeleri nelerdir? Ondan k€“âr elde edebilir misiniz? Alternatifleri ciddiyetle iyice düşünüp taşındınız mı? Kendi kararınızı savunabilir misiniz?

Ürün ve hizmetinizi izleyenleri göz önüne alarak iyice düşünüp taşının: Daha ucuz mu? Daha yüksek kalite mi? Tamamen yeni bir ürün mü? Daha düzenli olarak satılır mı? Değişik miktarlarda satılır mı? ve/veya Daha çok müşterilerin olacağı bir yerde satılır mı? Yardımcı grubun bir toplantısında sizin seçiminizi savunmanızı isteyebilir.

Pazarlama:

Muhtemel müşterileri bulmak için (onlar ne kadar isterler ve hangi fiyatta), biz aşağıdaki sorulara cevaplar bulmalıyız:
 • İnsanlar ürün için ne fiyat verirler?
 • Kim alacak veya müşteriler kimlerdir ve nerede yaşıyorlar?
 • Ne kadar sıklıkta ve ne kadar süre alacaklardır; her pazar gününde, sürekli olarak 3 aydan sonra almaya hazır bulunurlar mıdır?
 • Rakipler var mıdır? ve
 • Ham maddeler nereden ve hangi fiyatta geleceklerdir?

Hangi müşterilerin almaya ve ödemeye istekli olduklarını bulmak için bir piyasayı ziyaret edebilir, müşterileri gözlemleyebilir ve ürününüzle ilgilenen insanlarla konuşabilirsiniz. Potansiyel rakipler var mıdır, onların güçlü yanları ve zayıflıkları nelerdir? Pazarlama ya bakın.

Beceriler Eğitimi:

Ürünü üretmek veya hizmetleri vermek için gereken becerilere sahip misiniz? Şayet değilseniz, onları öğrenebilir misiniz? Ürünü nasıl üretmeyi veya hizmeti nasıl ermeyi öğrenebilir misiniz?

Sizin aşağıdakileri bilmeniz lazımdır:
 • Ne tür beceriler gereklidir?
 • Gereken işi yapmak için fiziksel ustalığa sahip misiniz?
 • Gereken becerileri öğrenmeye ilgi duyuyor musunuz?
 • Gruptan biri veya yerel toplumundan bir kişi zaten gerekli becerilere ve diğerlerine onu öğretme yeterliliğine sahip midir?
 • Eğitim ne kadar sürecektir? ve
 • Maliyeti ne olacaktır?

Maddeler, Aletler ve Ekipman:

İşte kullanılacak ham maddeleri, aletleri ve ekipmanı elde edebilir misiniz. Gereken maddelerin gerektiği sıklıkta yerel olarak sağlanabilmesi özellikle önemlidir.

Eğer ekipman gibi bir şeyler ithal edilecekse, o zaman o tanınmış olmalıdır ve satın alma ve bakım için ayarlamalar yapılır. Yedek parçaları diğer bir ülkeden almak uzun zaman alabilir ve çok pahalı olabilir. Biz yerel olarak bulunabilir ve işin gereksinimine uygun araçlar ve ekipmanı kullanmaya çalışmalıyız.

Aşağıdaki soruları cevaplayın:
 1. Hangi ham maddelere her zaman ihtiyacınız olacak?
  1. (a) ______________________________
  2. (b) ______________________________
  3. (c) ______________________________
  Örnekler:
  • Mobilya yapıyorsak, kereste ve çivilere her zaman gereksinimimiz olacaktır.
  • Çiftlik aletleri yapıyorsak, demir ve kömüre ihtiyacımız olacaktır.

 2. Hangi aletler satın almak için bazen gerekecektir?
  1. (a) ______________________________
  2. (b) ______________________________
  3. (c) ______________________________
  Örnekler:
  • Mobilya yapıyorsak, çekiç ve marangoz rendesine ihtiyacımız vardır.
  • Bisikletleri tamir ediyorsak, somun anahtarı ve hava pompasına ihtiyaç duyarız.

Bir İş Yeri Belirlemek:

Gelir üreten bir faaliyeti uygularken çalışmak için iyi bir yer önemlidir. Girişimciler çalışmak için ugun yerleri bulmalıdırlar.

Bir küçük girişimi uygulamak için gereken minimum koşullar vardır:
 • Kolayca ulaşılabilir iş yeri veya yer;
 • Çalışmak için alan;
 • Hammaddeleri saklamak için alan;
 • Son ürünleri saklamak için alan;
 • Uygun güvenlik, kilitli kapılar ve pencereler;
 • Tesislerin kullanılabilirliği (örneğin su, elektrik, telefon); ve
 • Çoğu müşterilerin geleceği bir satış yeri.

Gerekli şartlar planlanan işin türüne bağlıdır. Elle çalıştırılan pirinç kabuk makinası elektriğe gerek duymaz, sebze yetiştirme işinin bir yapıya gereği olmayabilir.

Girişiminizin yerleştirilebileceği muhtemel yerleri (grubunuzun diğer üyeleriyle) ziyaret edin ve yukarıda listelenen koşullara uygun olup olmadığını kontrol edin.

Satış Yeri:

Satış yapacak uygun bir yer bulabilir misiniz? Ürünü şuralarda satmak isteyebilirsiniz: (1) Sadece yerel bir alanda, (2) Başka yerde (ihracat gibi) veya (3) Hem yerel hem de daha geniş bir alanda.

Çoğu işler için en iyisi yerel bir alanda satmaya başlamaktır. Daha sonra iş iyi gittiği zaman toplum dışına yayılmayı düşünün. İşte satmak için olası bazı yerler. Başkalarını da düşünebilirsiniz.

 • Haftalık yerel bir pazarda;
 • Bir kasaba pazarında;
 • Birçok insanın geçtiği bir yol kenarında;
 • Bir toptancıya;
 • Bir pazarlama kuruluna;
 • Bir müesseseye (okul, hastane, ofis); ve
 • Kiralanmış ticari bir yerde.

Üretim:

Asıl işiniz, küçük girişiminizin baştan sona nasıl çalışacağını çözmektir, örneğin her ürün nasıl üretilir veya alınır ve satılır.

Aşağıdakileri bilmeniz gerekir:
 • Üretim devri nedir (günlük, haftalık, iki haftada bir, aylık)?
 • Ne miktarda üretilir (üretim seviyesi)?
 • Üretime ne (ham maddeler) kullanırız ve onlar kolayca bulunabilir mi?
 • Kim yardım edecek? ve
 • Hangi özel becerilere ihtiyacınız var ve onları nasıl kazanırsınız?

Bu, tarzları ve yolları olduğu kadar yüksek verim elde etmek için gerekecek ham maddeleri de belirlemeye yardım eder.

Üretim Giderleri (Harcamalar):

Herhangi bir küçük girişimle ilgili bütün giderler dikkatle incelenmeli ve düşünülmelidir. Yıllık aşınmadan dolayı değer kaybetmesi gibi ekipmanla ilgili uzun vadeli harcamalar bile ,işe girişmeden önce girişimciler tarafından bütün giderler bilinsin diye hesaplanmalıdır.

 • Üretmek ve satmak için gereken bütün maddeleri (girdileri) teşhis edin;
 • Belli bir miktarın üretimi için onları almanın giderini hesaplayın;
 • Üretim Girdilerini Belirleyin: (bunları tahtaya yazın veya kağıt üstünde duvara asın)
  1. Ham maddeler: Bunlar bir ürünü üretmek için gereken maddelerdir;
  2. Ekipman: Bunlar bir ürünü üretmek için gereken araçlar, aletler ve ekipmanlardır;
  3. İş gücü: Bu direk olarak üretimde yer alan insan gücüdür. Bütün aile artı diğer çalışanlara olan harcamaları içeren maaşlar ve ücretler bu giderlere dahil olmalıdır;
  4. Taşıma: Bu üretim için ham maddelerin taşınma giderlerinden ve son ürünlerin pazara veya alıcıya taşınmasından oluşur;
  5. Diğer Harcamalar: Bunlar yukarıdakiler ile sınıflandırılamayan diğer bütün giderlerdir. Su, yakıt, tamirler gibi hizmetleri ve kredi borçlarının faizini içerirler.
 • Toplam üretim giderini hesaplayın.
  • Toplam üretme veya satma giderine mesela 1den 5e toplam alarak varılır
  • Toplam Gider = 1+2+3+4+5
 • Birim başına gider = Toplam giderin üretilen birimlerin sayısına bölümüdür.

Ürün Geliri (Satışlar):

Hatırlamak önemlidir ki, ürünlerin satılmasından ve hizmetten aldığımız para üç şeyi ödemelidir:
 • Bütün üretim giderlerini;
 • İş gücü harcamalarını; ve
 • Aletler, ekipman ve makinalar için bakım ve yenisiyle değiştirme giderlerini.

Beraber toplandığı zaman bu üçüne yinelenen harcamalar denir. Her sene satışlar en azından yinelenen harcamalara eşit olmalıdır veya girişim para kaybedecek ve iş güçten düşecektir.

Bir küçük girişime başlarken, başlangıç giderleri de vardır. Bunlar herhangi bir ürün veya hizmet satılmadan önce karşılanmak zorunda olacak giderlerdir. Başlangıç giderleri genellikle her malın olduğu kadar araçların, makinaların ve mobilyaların da giderini içerir. Genel olarak birisinin bir işe başladığı zamandan bir k€“âr yapabilmesine kadar geçen süre altı aydır.€“

Satışlardan aldığımız paranın onların giderleri artı k€“ârı karşılaması için yeterli olacağından emin olmak için, aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıyız:
 • Satacak neleri vardır?
 • Satışta olan miktar nedir? ve
 • Biz onu hangi fiyattan satıyoruz?

SATIŞ FIYATI = TOPLAM GİDER + K€“ÂR


Fiyat koymadan önce aşağıdakilere dikkat edin:
 • Toplam gider;
 • Alıcıların ne kadar ödemeye hazır oldukları;
 • Rakiplerinizin kimler olduğu ve onların fiyatları;
 • Ürün veya hizmet için talep seviyesi; ve
 • Ürününüzün kalitesi ve özelliği.
"K€“âr" veya "marj?" nedir? Bu satış geliri ve üretim giderleri arasındaki farktır.

K€“ÂR = SATIŞ FİYATI - TOPLAM GİDERLER

K€“âr marjı genellikle toplam giderin bir yüzdesidir ve %10 ve %100 arasında değişebilir.

En Uygun Girişimi Seçmek:

Yukarıdakilerin hepsini inceledikten sonra, bu durumda girişiminizin harcanan çabaya değip değmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Bütün mevcut seçenekler arasında, en iyi girişimi seçebilmelisiniz:
 • En yüksek k€“ârı yapacak küçük girişime bakın;
 • İşe girişmek için onun iyi bir girişim olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Şayet değilse, en yüksek ikinci k€“ârı yapacak bir küçük girişime bakın;
 • Son olarak, bir seçim yapın; sonra
 • Rekabetten kaçınmak için diğerlerini kontrol et ki; toplum içindeki diğer gruplar ve kişiler aynı girişime başlamayı tasarlıyor olmasınlar.
––»«––

Seminer: Uygun Girişimler Seçmek:


Seminer, Uygun Girişimler Seçmek

© Telif Hakkı 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Site Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 20.06.2012

 Anasayfa

 Küçük Girişim