Pàgina principal
 Microempresa
Traduccions:

Bahasa Indonesia
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Romãnã
اردو / Urdu

                                        

Altres pàgines:

Mòduls

Mapa de la web

Paraules clau

Contacte

Documents útils

Enllaços útils

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:

Continguts:


ESCOLLIR UNA MICROEMPRESA

pel Doctor Phil Bartle

traducció de Cristina Sala Pujol


Notes per als participants

Notes per als empresaris en formació; com escollir un negoci

Introducció:

Aquest document tracta sobre com obtenir informació i fer càlculs per determinar si la microempresa serà viable (rendible) i per tant valdrà la pena continuar amb la idea.

No tots els negocis que s'emprenguin han de resultar necessàriament en una empresa que dóna beneficis. Com se'n tria una que sí que en doni? Teniu moltes opcions per escollir quin negoci donarà beneficis. Utilitzeu els consells que hi ha en aquest document a l'hora d'escollir un negoci viable.

Aquí tenim una selecció de negocis possibles:
 • Agricultura: conreus i ramaderia;
 • Pesca, caça, trampes;
 • Indústria agroalimentària: mòlta, fumatge de peix;
 • Fabricació i reparació de material agrícola;
 • Teixit, costura, sastreria, confecció;
 • Fabricació de maons i de carbó;
 • Perruqueria, barberia i salons de bellesa:
 • Cuina, bars, restaurants;
 • Fusteria, ferreteria, construcció; o
 • Petit comerç, màrqueting.

En els països en vies de desenvolupament, molta gent pesca i conrea per al seu propi consum. Això no contribueix a l'economia nacional de mercat. Per contra, no hi ha prou productes elaborats a partir del processament inicial de productes agrícoles (són escassos i tenen preus molt elevats). Encara que podeu escollir de tota la llista que teniu a l'esquerra, us recomanem que considereu el processament inicial de productes agrícoles (com ara la fabricació d'oli a partir de les llavors). Aquesta opció és la que més probablement us proporcionarà ingressos i és la que més contribueix al creixement de l'economia nacional. En canvi, és fàcil introduir-se en el petit comerç, però contribueix poc a l'economia nacional (no s'hi afegeix cap valor per la producció; el petit comerç es limita a distribuir coses que ja han estat manufacturades).

Sigui quin sigui el nivell i la mida de l'empresa, sempre heu d'analitzar els aspectes següents:
 • Mercats per als béns i els serveis;
 • Disponibilitat de matèries primeres, eines i equipament;
 • Ubicació de l'empresa;
 • Processos de producció;
 • Costos i beneficis de producció;
 • Fonts de finançament; i
 • Gestió.

Producte o Servei:

Quin és el producte o servei que proposeu? Pot ser que sigui un producte nou o un que ja s'estigui produint o venent. Quines són les raons per les quals l'heu escollit com a negoci? Podeu obtenir-ne beneficis? N'heu considerat seriosament les alternatives? Podeu defensar la vostra decisió?

Considereu si el vostre producte o servei serà: més barat? De més qualitat? Un producte completament nou? A la venda de manera més regular? A la venda en quantitats diferents? I/o venut en un lloc on hi podria haver més clients? L'orientador pot demanar-vos que defenseu la vostra tria en una reunió del grup.

Màrqueting:

Per trobar possibles clients (quant en volen i a quin preu), hem de poder respondre les preguntes següents:
 • Quin preu us oferirà la gent pel vostre producte?
 • Qui comprarà o qui són els clients i on viuen?
 • Amb quina freqüència i durant quant de temps compraran; podran comprar cada dia de mercat, contínuament al cap de 3 mesos?
 • Hi ha competència? i
 • D'on vénen les matèries primeres i quin preu tenen?

Per saber quins clients estan disposats a comprar i a pagar, podeu visitar i observar els clients en un mercat i parlar amb gent que estigui interessada en el vostre producte. Hi ha competidors potencials? Quins són els seus punts forts i els seus punts dèbils? Vegeu Màrqueting.

Coneixements:

Teniu els coneixements necessaris per a elaborar el producte o el servei? Si no és així, podeu adquirir-los? Podeu aprendre com elaborar el producte o com proporcionar el servei?

Necessiteu saber:
 • Quin tipus de coneixements són necessaris?
 • Teniu la capacitat física per a fer les tasques necessàries?
 • Esteu interessats a adquirir els coneixements que es necessiten?
 • Hi ha algú en el grup o en la comunitat local que ja tingui els coneixements necessaris i també la capacitat per a ensenyar-los als altres?
 • Quant durarà aquesta formació? i
 • Quin cost tindrà?

Materials, eines i equipament:

Podeu obtenir les matèries primeres, les eines i l'equipament que s'utilitzarà en el negoci? És molt important que els materials que es necessitin es puguin obtenir a la mateixa zona tan sovint com calgui.

Si hi ha alguna cosa que s'hagi d'importar, com equipament, s'haurà de conèixer molt bé i se n'haurà d'organitzar la compra i el manteniment. Aconseguir peces d'un altre país pot ser un procés molt lent i car. S'hauria d'intentar d'utilitzar eines i equipament que estiguin disponibles localment i que siguin adequats a les necessitats del negoci.

Responeu les preguntes següents:
 1. Quines matèries primeres necessitareu sempre?
  1. (a) ______________________________
  2. (b) ______________________________
  3. (c) ______________________________
  Exemples:
  • Si fabriquem mobles, sempre necessitarem fusta i claus.
  • Si fabriquem eines per a llaurar, necessitarem ferro i carbó.

 2. Quines eines s'hauran de comprar de tant en tant?
  1. (a) ______________________________
  2. (b) ______________________________
  3. (c) ______________________________
  Exemples:
  • Si fabriquem mobles, necessitarem un martell i una garlopa.
  • Si reparem bicicletes, necessitarem una clau anglesa i una bomba d'aire.

Identificar la ubicació:

Quan es posa en marxa una activitat que genera ingressos és important tenir un lloc adequat per a treballar. Els empresaris han de trobar llocs apropiats per a treballar.

Per posar en marxa una microempresa, hi ha un mínim de condicions necessàries:
 • Ubicació o lloc de treball que sigui fàcilment accessible;
 • Espai per a treballar;
 • Espai per a emmagatzemar les matèries primeres;
 • Espai per a emmagatzemar els productes acabats;
 • Seguretat adequada, portes i finestres que es tanquin bé;
 • Disponibilitats dels serveis bàsics (com aigua, electricitat, telèfon); i
 • Un punt de venda on puguin anar molts clients.

Les condicions necessàries depenen del tipus de negoci que s'hagi planejat. Una màquina ventadora de gra manual no necessita electricitat; un negoci de conreu d'hortalisses pot no necessitar un edifici.

Visiteu (amb altres membres del grup) diferents llocs possibles on podríeu ubicar la vostra empresa i comproveu si les condicions de la llista anterior es compleixen.

Punt de venda:

Podeu trobar una ubicació adequada en la qual podeu vendre? Segurament voleu vendre el producte:només en una àrea local; a qualsevol lloc (exportació); o tant en una àrea local com en una de més àmplia.

Molts negocis funcionen millor primer venent en una àrea local i considerant més endavant expandir-se fora de la comunitat, quan el negoci ja rutlla. Aquí teniu alguns indrets possibles on poder vendre, però pot ser també que penseu en d'altres.

 • En un mercat local setmanal;
 • En un mercat diari a la ciutat;
 • Al costat d'una carretera amb molt trànsit;
 • A un majorista
 • A una organitació comercial;
 • A una institució (escola, hospital, oficina); i
 • A locals comercials arrendats.

Producció:

El que més us interessa és descobrir com funciona la vostra microempresa des del començament fins al final, és a dir, per exemple com s'elabora, es compra o es ven el producte.

Necessiteu saber el següent:
 • Quin és el cicle de producció (diari, setmanal, quinzenal, mensual)?
 • Quina quantitat es produeix (nivell de producció)?
 • Què utilitzem en la producció (matèries primeres)? Són fàcils d'aconseguir?
 • Qui ajudarà?
 • Quins coneixements especials es necessiten i com s'adquireixen?

Tot això ajudarà a determinar els mètodes i els mitjans, així com també les matèries primeres que caldran per a aconseguir bons resultats.

Costos de producció (despeses):

Tots els costos relacionats amb una microempresa s'han d'estudiar i s'han de tenir en compte. Fins i tot les despeses a llarg termini relatives a l'equipament, com ara l'amortització anual, s'haurien d'estudiar perquè els empresaris sàpiguen totes les despeses abans que s'aventurin en el negoci.

 • Identifiqueu tots els elements (aportacions) que es necessiten per a produir o per a vendre;
 • Calculeu el cost que suposa obtenir-los per a la producció d'una quantitat específica:
 • Identifiqueu les aportacions per a la producció: (escriviu-ho al tauló o pengeu un paper a la paret)
  1. Matèries primeres: són els elements que es necessiten per a elaborar un producte;
  2. Equipament: són les eines, els instruments i la maquinària que es necessita per a elaborar un producte;
  3. Mà d'obra: és l'esforç humà directament implicat en el procés de producció. Tots els sous i les pagues, incloent-hi la família i totes les altres despeses en treballadors s'han d'incloure en aquest apartat;
  4. Transport: consisteix en el cost de transportar les matèries primeres per a la producció i també els béns ja elaborats al mercat o als compradors;
  5. Altres despeses: tots els altres costos que no es poden classificar en els apartats anteriors i que inclouen: serveis bàsics com l'aigua, el combustible, les reparacions i els interessos dels préstecs.
 • Calculeu el cost total de la producció.
  • El cost total de la producció o de la venda s'aconsegueix sumant els subapartats de l'1 al 5, és a dir.
  • Cost total = 1+2+3+4+5
 • Cost per unitat = cost total dividit pel nombre d'unitats produïdes.

Ingressos de producció (vendes):

És important recordar que els diners que guanyem amb les vendes del producte o el servei han de cobrir tres coses:
 • Tots els costos de producció;
 • Costos de la mà d'obra; i
 • Costos de manteniment i substitució de les eines, l'equipament i la maquinària.

Aquests tres elements junts s'anomenen despeses recurrents. Cada any les vendes han de ser com a mínim iguals a les despeses recurrents, perquè si no l'empresa perdrà diners i el negoci farà fallida.

Quan es comença una microempresa, també hi ha costos inicials. Són costos als quals s'haurà de fer front abans que es vengui cap producte o servei. Els costos inicials solen incloure el cost de les eines, la maquinària i el mobiliari, així com qualsevol altre bé que sigui necessari. Normament calen sis mesos des del moment en què algú comença un negoci fins que s'aconsegueixen els primers beneficis.

Per assegurar-nos que amb els diners que guanyem de les vendes n'hi haurà prou per a cobrir aquests costos i obtenir un benefici, hem de considerar els punts següents:
 • Què es vendrà?
 • Quina quantitat se'n vendrà? i
 • A quin preu es vendrà?

PREU DE VENDA = COST TOTAL + BENEFICI


Abans de posar cap preu, reflexioneu sobre això:
 • Cost total;
 • Quant estan disposats a pagar els compradors;
 • Qui són els vostres competidors i quins preus ofereixen;
 • Nivell de demanda del producte o servei; i
 • Qualitat i naturalesa del vostre producte.
Quin és el "benefici" o "marge"? És la diferència entre els ingressos de les vendes i els costos de producció.

BENEFICI = PREU DE VENDA - COSTOS TOTALS

El marge de benefici sol ser un percentatge dels costos totals i pot oscil·lar entre el 10% i el 100%.

Seleccionar l'empresa més apropiada:

Després de tractar tots els punts anteriors, és quan heu de decidir si l'empresa mereix els esforços que hi voleu dedicar.

Entre les alternatives disponibles, heu de ser capaços d'escollir la millor empresa:
 • Considereu la microempresa que tindrà més beneficis.
 • Penseu que és una microempresa prou bona per a embarcar-s'hi?
 • Si no ho és, considereu la següent microempresa que tindrà més beneficis;
 • Finalment, preneu una decisió; llavors
 • Comproveu amb els altres que altres grups o individus dins la comunitat no tinguin la intenció de començar la mateixa microempresa per tal d'evitar competència.
––»«––

Taller: escollir empreses viables:


Taller, escollir empreses viables

© Drets d'autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Disseny del web de Lourdes Sada
––»«––
Última actualització: 17.12.2010

 Pàgina principal

 microempresa