Glavna Stranica
 Monitoring
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Druge strane:

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokumenti

Korisni linkovi


UPRAVLJAČKE INFORMACIJE

i Upravljanje informacijama

autor dr. Fil Bartl (Phil Bartle)

Prevod Stevan Filipović


Brošura sa radionice

Kako rukovati informacijama nastalim tokom monitoringa

Upravljačke informacije i upravljanje informacijama se razlikuju; upravlječke informacije su vrsta informacija (podaci); upravljanje informacijama je vrsta upravljanja (sistem).

Upravljanje informacijama je proces analiziranja i upotrebe informacija koje su prikupljene i uskladištene ne bi li se upravnici (manager) omogućili da donose informisane odluke. Upravljače informacije su informacije potrebne da bi se donosile upravljačke odluke.

Monitoring pruža informacije o onome što se dešava u projektu. Informacije se sakupljaju tokom faza planiranja i implementacije. Informacije pomažu da se otkrije da li je nešto u projektu krenulo naopako. Uprava stoga može da nađe rešenja da bi se osigurao uspešan ishod.

Značak upravljačkih informacija:

Upravljačke informacije su značajne da bi se:

  • Donele odluke neophodne za unapređivanje upravljanja objektima i uslugama; i
  • Vršila implementacija participatornog planiranja, implementacije, monitoringa i evaluacije.

Kako upotrebiti upravljačke informacije:

Da bi bila moguća upotreba informacija radi donošenja upravljačkih odluka, infromacijama treba upravljati (sakupljati ih, skladištiti i analizirati). Mada se upravljanje informacijama (proces saklupljanja i skladištenja informacija) i upravljačke informacije ( informacije potrebne da bi se donele informisane odluke) razlikuju, uvek se međusobno osnažuju i ne mogu se razdvojiti u svakodnevnim operacijama.

Upravljanje informacijama stoga podrazumeva:

  • određivanje potrebnih informacija;
  • prikupljanje i analiziranje informacija;
  • skladištenje i pronolaženje kada su potrebne;
  • upotreba informacija; i
  • rasturanje informacija.

Određivanje potrebnih informacija za upravljanje: Tokom planiranja, upravljanja i monitoringa projekta nastaje mnogo informacija. Neke su potrebne za donošenje odluka na licu mesta; druge za kasnije upravljačke odluke. Dobar upravljački sistem informisanja bi stoga trebalo da podržava rukovodioce projekta u upoznavanju sa informacijama koje treba da prikupe, za različite upravljačke odluke u različitim trenucima.

Prikupljanje i analiziranje informacija za upravljanje informacijama: Infrormacije se mogu izvući iz izveštaja lokalnih tehničara, seoskih knjiga, obrazaca koje su ispunili razni akteri, sastanaka zajednice, intervjua, posmatranja i mapa zajednice..

Skladištenje informacija: Važno je skladištiti informacije radi kasnijeg upućivanja. Informacije se mogu skladištiti u seoskoj knjizi, projektnim izveštajima, obrascima i u glavi. Glavno načelo skladištenja informacija je lakoća kojom se do njih može doći.

Upotreba informacija: Informacije se mogu koristiti za rešavanje problema zajednice, određivanje sredstava (količina i priroda), podsticanja na njihovu podršku i određivanja budućih projekata.

Rasturanje ili protok informacijaDa bi se informacije adekvatno koristile moraju se deliti sa drugim zainteresovanim stranama ili korisnicima. Druge zanteresovane strane takođe mogu koristiti tu informaciju za svoje upravljačke odlukei mogu pomoći sakupljaču informacija da u njima nađe značaj i korist za upravljačke svrhe.

Informacije treba da međusobno dele selo, opština, pod-okrug, distrikt, državna kancelarija, NVO-e, i donator.

Upravljačke informacije su sastavni deo monitoringa jer se takve informacije dobijaju tokom moniitoringa i pomažu u planiranju i implementaciji aktivnosti monitoringa.

Jedan od najefikasnijih načina dobijanja korisnih informacija monitoringa, bilo od osoblja ili od zainteresovanih strana, jeste preko Godišnjeg pregleda. Mada je opisan kroz ulogu u dobijaju informacija participatornog upravljanja, podjednako je primenljiv na dobijanje informacija monitoringa.

––»«––

Izveštavanje rukovodilaca o napretku :


Izveštavanje rukovodilaca o napretku

© Autorska prava 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Veb-dizajn Lourdes Sada
––»«––
Poslednji apdejt: 30.09.2011

 Početna strana

 Monitoring i evaluacija