Glavna Stranica
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Druge strane:

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokumenti

Korisni linkovi


MONITORING I EVALUACIJA

Kako i u kojoj meri se objektivi ostvaruju

autor dr. Fil Bartl (Phil Bartle)

prevod Stevan Filipović


Uvod u modul (katalog)

Dokumenti obuhvaćeni modulom Monitoring Module

Procesi promatranja rezultata i evaluacije napretka ka ostvarenju objektiva

Ovaj modul obraća pažnju na, i opisuje proces monitoringa i njegov sestrinski proces, evaluaciju; šta treba uraditi, i kako. Osim što ukazuje na veštine potrebne mobilizatorima, posmatra monitoring iz šire perspektive koja podrazumeva uloge mobilizatora, ali ne biva njima ograničena.

Prvi dokument, Definicije i svrha, pojašnjava šta je monitoring, i uvodi u temu.

Sledeći dokument, Planiranje i implementacija, ističe činjenicu da je neophodno da monitoring bude sastavni deo svih faza, od planiranja do implementacije.

Evaluacija objašnjava da ako evaluiramo ili procenimo informaciju pribavljenu kroz monitoring, možemo preispitati čak i izbor objektiva i/ili svoju strategiju za postizanje istih.

Rukovanje informacijama pokazuje da od svih informacija potrebnih rukovodiocima da bi sproveli projekat ili program, one nastale u okviru monitoringa i evaluacije jesu presudne.

Participacija u monitoringu ukazuje na neophodnost participacije svih zainteresovanih strana.

Nivoi monitoringa ističe da je monitoring značajan za korisnike na nivou zajednice, aktere na nivou distrikta, kao i na državnom i donorskom nivou.

Kao i participacija zajednice i participatorni menadžment, participacija u monitoringu nije automatska, već zahteva da participatori budu barem minimalno stimulisani i obučeni ne bi li efikasno participirali.

Dokument Monitoring i izveštavanje je link ka modulu Pisanje izveštaja, sa naglaskom na izveštavanje o informacija pribavljenih kroz monitoring, te vodi ka sledećem modulu, "Izveštavanje."

Mobilizatori se podstiču da uče o monitoringu, i nužnosti vršenja istog u svim fazama (videti Godišnji pregled)), i stimulisanja i pružanja obuke za participaciju u monitoringu i evaluciji svih zainteresovanih strana, uključujući osoblje i uživaoce u zajednici.

Ovaj modul se sastoji od brošura izvedenih iz Priručnika za mobilizatore o monitoringu.

––»«––
Dopunski moduli: Priručnik za Monitoring, Pisanje izveštaja

Ako kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da obavestite autora/e
i postavite link ka cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i poslovice: Od držanja linije manjeg otpora sve reke i neki ljudi se izopačuju


© Autorska prava 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Veb-dizajn Lourdes Sada
––»«––
Poslednji apdejt: 30.09.2011

 Početna strana