Glavna Stranica
 Monitoring
Prevodi:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Druge strane:

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokumenti

Korisni linkovi


BIT
MONITORINGA I EVALUACIJE

Definicija i svrha

autor dr. Fil Bartl (Phil Bartle)

prevod Stevan Filipović


Brošura sa radionice

Ovim se objašnjava šta je monitoring i kojim svrhama služi

Šta je monitoring?

Monitoring je redovno posmatranje i beleženje aktivnosti koje se odvijaju u okviru nekog projekta ili programa. To je proces rutinskog prikupljanja informacija o svim aspektima projekta.

Vršiti monitoring znači nadzirati kako napreduju projektne aktivnosti. To je posmatranje; –– sistematsko i svrsishodno posmatranje.

Monitoring takođe podrazumeva pružanje povratnih informacija o projekta donatorima, izvršiocima i uživaocima projekta.

Izveštavanje omogućava da se sakupljene informacije koriste prilikom donošenja odluka radi poboljšanja izvršenja projekta.

Svrha monitoringa:

Monitoring je veoma značajan za planiranje i implementaciju projekta.

To je kao da gledate kuda idete kad vozite bicikl; možete se prilagođavati dok se krećete i biti sigurni da ste na pravom putu.

Monitoring pruža informacije koje će biti korisne za:
  • Analizu situacije u zajednici i projekta;
  • Određivanje mere u kojoj su ulaganja u projekat dobro utrošena;
  • Identifikovanje problema sa kojima se suočavaju zajednica i projekat i nalaženje rešenja;
  • Osiguravanje da će sve aktivnosti na vreme sprovesti pravi ljudi;
  • Primenjivanje pouka iz iskustva sa jednim projektom na drugi; i
  • Određivanje da li je način na koji je projekat planiran bio najpodesniji za rešavanje postavljenog problema
––»«––

Radionica za monitoring na nivou zajednice:


Radionica za monitoring na nivou zajednice

© Autorska prava 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Veb-dizajn Lourdes Sada
––»«––
Poslednji apdejt: 30.09.2011

 Početna strana

 Monitoring i evaluacija