Glavna Stranica
Prevodi:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Српски / Srpski
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Ostale strane

Moduli

Mapa sajta

Ključne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni linkovi


PRINCIPI STVARANJA PRIHODA

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Uvod u Lekcije

Dokumenti obuvhaćeni u ovoj Stvaranje Prihoda Lekciji

Iako nije teoretska, ova lekcija navodi razloge iza šeme za stvaranje prihoda.

Potreba za Razumevanjem Principa:

Svim radnicima na polju, uključenim u unapredjenju siromašnih zajednica i siromašnih članova tih zajednica, je preporučeno da analiziraju uzroke siromaštva, i faktore koji doprinose eliminaciji siromaštva.

Nehumanost siromaštva postaje poznatija u svetu svakog dana. Kako sve više zabrinutih ljudi postanu svesni njenog dosega, sve više dobroćudnih ljudi zahtevaju programe koji se bore protiv siromaštva.

Uz brzo uvećanje broja programa koji se bore protiv siromaštva, nažalost, mnoge netačne i neodržive pretpostavke o tome kako se siromaštvo može eliminisati ili šta uraditi oko toga su bile pretpostavljene. Mnogi ljudi u rukovodilačkim pozicijama (pri programima za umanjenje siromaštva) su se složili sa tim netačnim pretpostavkama, i akcije bazirane na njima će doprineti nastavljanju siromaštva nego njenom umanjenju.

Materijal za obuku na ovom sajtu je namenjen za zajednične radnike na polju, i bori se protiv siromaštva na dva fronta, (1) na frontu zajedničnog siromaštva koje znači nedostatak zajedničnih usluga i objekata, i (2) na frontu ličnog siromaštvo koji znači nedostatak bogatstva (i sve društvene karakteristike koje služe da podrže siromaštvo). Stvaranje prihoda pripada drugom frontu.

Ovaj materijal za obuku, uopšteno, ističe tehnike i veštine za radnike na polju. Zbog mnogih neispravnih pretpostavki o siromaštvu i stvaranju prihoda, neophodno je naoružati radnike na polju sa važnim principima iza tih tehnika i veština.

Ova lekcija je, stoga, namenjena predstavljanju radniku na polju principa koji se mogu koristiti protiv neispravnih pretpostavki. Ovo nije teoretska vežba, jer ništa u ovom materijalu pri ovom sajtu nije teoretski po prirodi, ali ono zahteva proučavanje društvenih i ekonomskih principa koji su vezani sa uzrocima siromaštva i sa faktorima i akcijama koji su potrebni da bi se siromaštvo otklonilo.

Dokumenti pri ovoj lekciji demonstriraju zašto ova šema za stvaranje prihoda (stvaranje bogatstva) zahteva kredite a ne stipendije, tržišnu kamatnu stopu za kredite, obuku u režiji i upravljanju uz te kredite, i zašto je ona usmerena ka najsiromašnijim članovima zajednice, i zašto ona zahteva organizovanje efektnih grupa (kao što su zadruge) koje sprovode izdavanje kredita, ne produktivnu aktivnost, koja je sprovodjena od strane pojedinačnih učesnika (i nekada njihovih najbližih porodičnih članova).

Dokumenti za obuku pri ovoj lekciji obuhvataju sledeće:

Stvaranje Prihoda, Siromaštvo i Bogatstvo se sastoji od beleški za obučavatelja o principima za stvaranje bogatstva, baziranim na razumevanju bogatstva kao nešto drugo od para, na potrebi za investicijom da bi se stvorilo bogatstvo, i na prirodi siromaštva kao društvenog problema.

Ilustracije Stvaranja Prihoda se sastoje od živopisnih slika programa za stvaranje prihoda, koje možete preuzeti i koristiti u pripremi materijala za obuku u vašem lokalnom jeziku.

Stipendije, Kredit i Umanjenje Siromaštva su beleške za mobilizera, koji demonstrira kako unapredjujući pristup zahteva da se koriste krediti, ne stipendije, i da bi krediti trebali biti ponudjeni po tržišnoj kamatnoj stopi.

Razumevanje ovih principa će pomoći radniku na polju u objašnjavanju (lokalnim rukovodiocima, novinarima i korisnicima) zašto milostinja doprinosi održavanju siromaštva, i da kako unapredjujući pristup podržava umanjenje siromaštva, ka njenom krajnjem otklanjanju.

––»«––

Proizvodnja Jestive Nafte = Proizvodnja Bogatstva = Stvaranje Prihoda:


Edible Oil Production

Ukoliko kopirate tekst sa ovog sajta, molimo vas da priznate autora
i povežete se nazad na cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Slogani i izreke: Praćenje puta najmanjeg otpora čini sve reke i neke ljude krivim.


© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 28.09.2011.

 Glavna Stranica