Anasayfa
Çeviriler:

বাংলা / Baṅla
Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Sözcükler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler


Gelir Üretimi İlkeleri

Hazırlayan; Phil Bartle, PhD

Çeviren Pelin Berberoğlu


Modüle Giriş (Hub)

Gelir Üretimi Modülündeki Belgeler

Bu modül Gelir Üretimi projesinin nedenlerini teorik olmayan bir yolla ortaya koyar

İlkeleri Anlamanın Önemi:

Az gelirli toplumlar ve bu toplumların az gelirli üyelerinin yetkilendirilmesi ile ilgili alan çalışmaları yapanlar, yoksulluğun nedenleri ve ortadan kaldırılmasını incelemeleri için cesaretlendirilir.

Yoksulluğu hiç kimsenin hak etmediği her geçen gün daha fazla kişi tarafından bilinmektedir. Daha fazla insanın yoksulluğun yayıldığını fark etmesi ise daha fazla insanın yoksullukla savaşma amacı ile programlar oluşturulması için çağrı yapması anlamına gelir.

Yoksullukla savaşma amacı ile oluşturan programların sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Bu da maalesef yoksulluğun azaltılması ve bu konu ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda yeterince geliştirilmemiş ve yanlış varsayımlara dayanan programlar hazırlanmasına neden olmuştur.Yetkili kişilerin (yoksulluğun azaltılması ile ilgili programları yönetenler) yanlış varsayımları kabul edip bu varsayımlara göre harekete geçtiği durumlar, yoksulluğun azaltılması yerine aynı şekilde devam etmesine neden olabilir.

Bu sitedeki eğitici materyaller topluma yardım amacı ile çalışanlar ve yoksullukla iki cephede, (1) kamu hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklanan toplumun genelindeki yoksulluk ve (2) servet eksikliğinden kaynaklanan bireysel yoksulluk (ve toplum yoksulluğun devamına yol açan özellikleri) savaşanlar için hazırlanmıştır.

Bu eğitim materyali genel anlamda alan çalışması yapan kişilerin teknik ve becerileri üzerinde durmaktadır. Gelir üretimi ve yoksullukla ilgili birçok yanlış varsayım olduğundan alan çalışması yapanların teknik ve becerilerin altında yatan ilkeleri bilmek için donanımlı olmaları gerekir.

Bu yüzden, bu modül alan çalışmaları yapanlara yanlış varsayımları önleme yollarını anlatmayı amaçlar. Bu sitedeki hiçbir materyal bu çalışmada da olduğu gibi teorik değildir. Fakat sosyoloji ve iktisadın, yoksulluğun nedenleri ve azaltılması için önemli olan faktör ve eylemlerle ilgili prensiplerinden faydalanır.

Bu modüldeki dökümanlar neden Gelir Üretimi (servet yaratımı) projesinin para yardımı yerine kredi alımını ve krediler için piyasa seviyesinde ve makul faiz oranlarını teşvik ettiğini anlatır. Bunun yanında, yaşadıkları toplumda en düşük gelir düzeyi grubundaki kişilere, kredi verilmesine ek olarak yönetici yetiştirilmesini sağlar. Son olarakta kredi ve borçlarla ilgilenen etkin gruplara (kooperatifler vb.) yol gösterir. Fakat bu aktivite, bireysel katılımcılar (ve muhtemelen aile üyeleri) tarafından gerçekleştirilen üretim faaliyetini içermez.

Bu modül aşağıdaki eğitim dökümanlarını içerir:

Gelir Üretimi, Yoksulluk ve Refah eğitimcilerin, serveti para dışında birşey olarak düşünerek servet yaratımının prensipleri, yeni servet yaratımının gereği ve toplumsal bir problem olan yoksulluğun doğası ile ilgili notlarından oluşur.

Gelir Üretimi İllüstrasyonları Gelir Üretimi programı ile ilgili grafikleri içerir. Bu grafikler indirilip, eğitim materyallerinin kendi dilinizde hazırlanmasında kullanılabilir.

Para yardımları, Kredi ve Yoksulluğun Azaltılması mobilizör için yetkilendirme yaklaşımının para yardımını değil kredi alımını ve piyasa faiz seviyelerinin makul düzeyde sağlanmasını gerektirdiğini anlatan notlardır.

Bu ilkelerin anlaşılması, alan çalışması yapan kişinin hayırsever tutumun yoksulluğun sürmesine neden olurken, yetkilendirme yaklaşımının yoksulluğun azaltılmasına sonunda da ortadan kaldırılmasına neden olacağını açıklamasına (yerel yöneticilere, yetkililere, gazetecilere ve imtiyaz sahiplerine) yardımcı olacaktır.

––»«––

Yenebilir Yağ Üretimi = Servet Yaratımı = Gelir Üretimi:


Yenebilir Yağ Üretimi

Bu siteden bir metin kopyalarsanız, lütfen hangi yazar veya yazarlardan alıntı yaptığınızı belirtin
ve yandaki linki ekleyin cec.vcn.bc.ca/cmp/

 Sloganlar ve Atasözleri: Direncin en az olduğu yolu takip etmek tüm
nehirleri kıvrımlı ve bazı insanları sahtekar yapar


© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım; Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 07.03.2011

 Ana sayfa