Anasayfa
 Gelir Üretimi İlkeleri
Çeviriler:

Català
中文 / Zhōngwén
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
한국어 / Hangugeo
Português
Română
Türkçe
اردو / Urdu

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar Sözcükler

İletişim

Yararlı Dökümanlar

Yararlı Linkler

İçerik:

İçerik:

İçerik:

İçerik:


GELİR ÜRETİMİ, YOKSULLUK VE SERVET

Hazırlayan Phil Bartle, PhD

Çeviren Pelin Berberoğlu


Bu Modüldeki Ana Döküman

Bu bildiri girişimciler, eğitimciler ya da saha çalışması yapanlar ya da bu alanda kendilerini geliştirip bilgi kazanmak isteyenler için hazırlanmıştır. Özellikle teknik, metod ve yeteneğin ötesinde yatan prensipleri açıklamaya çalışır.

Giriş:

Sizler eğitimciler olarak çok önemli bir göreve sahip olduğunuzdan, yoksulluğun ortadan kaldırılması, tekniğinizin ve gerçekleştireceğin aktivitelerin altında yatan prensipleri de bilmeniz gerekir. Sizler yoksulluğun nedenlerine odaklanacaksınız, belirtilerine değil.

Düşmanın yoksul insanlar değil yoksulluğun kendisi olduğunu öğreneceksiniz. Yoksulluğun ortadan kaldırılması için toplumun refah seviyesi yükseltilmesinin gerektiğini; yalnızca para transferinin (ya da dikiş makinelerinin) bir kişiden diğerine verilmesinin sorunu sadece geçici olarak çözdüğünü öğreneceksiniz. Yoksulluğun toplumsal bir sorun olduğunu ve bireylere yardım etmenin toplumsal sorunlara kalıcı çözümler bulmaktan farklı bir şey olduğunu öğreneceksiniz.

Bir grup müşteriniz var ve onların hayatına müdahale ediyorsunuz. Bu sorumluluk gerektiren bir görevdir. Aktivitelerinizin ekonomik ve sosyal etkileri anlaşılmazsa, iyilik yapmak yerine topluma zarar vermiş olursunuz. Doktorların ilk yeminini unutmayın, "Önce zarar verme." Bu sizin temel ilkeniz olsun.

Uzun dönemde hedefimiz yoksulluğun ortadan kaldırılması. Yoksulluğun nedenleri nelerdir?

Yoksulluğu neden olduğu rahatsızlığı ve üzüntüyü geçici süre ile hafifleterek ortadan kaldırmayacağız. Bunlar belirtilerdir. Aslında bu vereceği zarar için ilk adımdır. Belirtileri azaltırsanız, yoksulluğun kaldırılmasının önüne engeller koymuş olursunuz. İhtiyacı olan bir insana karşılıksız yardım etmek kısa vadede yoksulluktan kaynaklanan güçlüklerini azaltır ama aynı zamanda bu kişiyi yardımlara daha da bağımlı hale getirir.

Yoksulluğun nedenlerini tanımlamamız ve onları etkisiz hale getirmemiz gerekir. Toplumsal bir sorun olan yoksulluğun altında yatan "Beş Büyük" faktörü öğrenin. Yalnızca bu "Beş Büyük" nedeni sizden eğitim alan kişilere öğretmekle kalmayıp, yoksulluğun ortadan kaldırılmasının "Beş Büyük"ün ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu öğrenmeniz gerekecek.

Sürdürülebilir büyüme sağladığından servet yaratımı için metodlar bulmalıyız. Bazı kişiler "servet" sözcüğünü gördüklerinde güçlü ve zengin insanları düşünürler. Bununla beraber servet burada az ya da çok değeri olan ve parayla ölçülebilir her şeyi kapsar. Yoksulluğun karşıtıdır; paranın arkasında yatan değerdir.

Yoksulluğu yenmek istiyorsak, servet ve yoksulluk (yalnızca belirtileri değil) ile ilgili bilgi sahibi olmalıyız.

Varsayımları Eleme:

Öncelikle bazı ortak varsayımları elemeliyiz. Yoksulluk yalnızca parasızlık anlamına gelmez. Servette yalnızca para sahibi olmak anlamına gelmez. Yoksulluk ve servet paranın varlık ve yokluğunun ötesine geçen kavramlardır.

Para, servetin ölçüsü, parayı saklama aracı ve servet değişimi için faydalı olabilecek semboller bütünü olarak kullanılabilir. Fakat, para servet değildir ve yoksulluğun özü para yokluğundan çok daha zorlayıcıdır.

Bu bildirinin size teknikler öğretmeyi amaçlamadığını unutmayın, bu bildiri sizi yoksulluğun nedenlerini analiz etmeye ve bu serideki diğer bildirilerden öğrendiğiniz teknik ve prensipleri kullanmaya teşvik ediyor.

Para çok faydalı bir araç olabilir. Yoksullukla savaşma ve servet yaratımı için kullanılabilir. Fakat para tek başına yoksulluğu yok etmeyecektir. Paranın bir kişiden diğerine transferi, sosyal bir sorun olan yoksulluğu çözmez.

Yoksulluğun ortadan kaldırılması için 3 şeyi bilmeye ihtiyacınız vardır: (1) kavram ve ilkelerin anlaşılması (2) eğitim ve organizasyon yeteneği ve (3) kişinin doğruluk, motivasyon ve yaratıcılık gibi karakter özellikleri. Bu bildiri, birinci madde ile daha çok ilgilidir.

Gerçekte servet nedir?

Para servetle aynı anlama gelmiyorsa ve yalnızca para vermek yoksulluğu ortadan kaldırmıyorsa, servet nedir ve yoksullukla savaşmaya nasıl yardım eder?

İhtiyaç olduğunda direk para basamayız. Ekonomiye biraz para ekleme yoluna gidersek (banknot basarak), enflasyona neden oluruz ayrıca para basmak parayı daha az değerli hale getirir. Enflasyon masrafların artması anlamına gelir. Yoksul insanlara kolayca para dağıtamayız. Zenginlerden yoksullara para transfer edersek (hayır işi olarak), yeni bir servet yaratmış ve yoksulluğun nedenlerine müdahale etmiş olmayız. (Bakınız "Bağımlılık," ve Öyküler" bölümündeki "Muhammed ve İp" adlı anektod).

Öncelikle servetin özünü anlayalım. Nedir?

İktisattaki servet tanımına bakarsak, yoksullukla savaşta nasıl kullanılacağını anlayacağız. Ekonomistler " mallar ve hizmetler" ile ilgili konuşurlar, ama "mallar" bile sağladıkları hizmet oranında değerlidirler. Buradaki anahtar kavram değerdir. (Bakınız "anahtar sözcükler.") Bir şeyin değeri olup olmadığı iki özelliğine göre belirlenir, (1) diğer mallara göre daha kullanışlıysa ve (2) daha az bulunan bir şey ise.

Yaratılan servet (ya da gelir) katma değerlidir. Bu da bir şeyin zaten belli bir değeri olduğunu gösterir ve katılımcıların eğitimcilerin ya da müşterilerin aktiviteleri onu daha değerli hale getirecektir. Eklenmiş değerde yaratılmış servettir.

Para sıkıntısı yaşayan herkes yoksulluğun ne olduğunu bildiğini düşünür. Fakat bireysel olarak yoksulluğu tecrübe etmekle (biraz para alındığında geçebilecek bir durum) toplumsal bir sorun ve ekonomik bir problem olan yoksulluktan oldukça farklıdır. Toplumsal bir sorun olan yoksulluk para değil servet eksikliğidir. Düşük gelirli insanlar için yoksulluk servetin toplumda dağıtılma şeklininde bir sonucudur. Bu durumda, sisteme para eklemek yalnızca enflasyona neden olur ve toplumun yoksulluktan kurtulmasını sağlamaz. Sisteme yoksulluğu azaltmak (yalnızca hafifletmek için değil) katma değer (servet) eklenmelidir. O zaman toplumsal bir sorun olan yoksullukla savaşta sizin göreviniz para vermek değil, yoksul insanlara servet yaratımı için metodlar öğretmektir.

Servetle üç şey yapabilirsiniz: (1) tüketim, (2) stok ve (3) yatırım. Bu duruma örnek olarak Afrikalı bir çiftçiyi ele alalım. (Bu kavramı içi mısır tohumu dolu küçük bir konteynırı göstererek anlatabilirsiniz). Diyelim ki çiftçi mısırlarından yeni ürün elde etti. Bu ürünü (1) tüketebilir, (2) stoklarına kaldırabilir ya da (3) yatırım aracı olarak kullanabilir. (Mısırla dolu konteynırı gösterin ve bu üç seçenekten hangisinin yapılabileceğini sorun ya da üçe bölün). Çiftçi bir kısmını pişirip arkadaşları ve yakınlarıyla yiyebilir; bu (1) tüketimdir. (Tabiki sınıfta yemek pişirmeyeceksiniz ama konteynırı göstermek örneğinizin gerçekçi olduğunu kanıtlayacaktır). Çitçi bir kısmını konteynırda bırakabilir; bu (2) stoktur. Bazı zararlılar ya da parazitler mısırın bir kısmını yok ederse, buna istenmeyen bir üretim şekli diyeceğiz. Mısırın bir kısmı ise tohum olarak ileride yeniden üretim yapma amacı ile ayrılabilir. Bu da (3) yatırımdır (mısır göreceli olarak az bulunur ve yararlıdır). Yalnızca üçüncü seçenek servet yaratımıdır.

Bir ekonomik sistemde servet arttırımı için anahtar sözcük yatırımdır. Gerçek hayatta işler bir çiftçinin üç seçenekten birini seçmesi kadar basit değildir ama temel prensip aynıdır, yatırım serveti arttırır ve yoksullukla savaşır.

Bu bölümdeki gelir üretimi tasarısı için önemli bir prensiptir; ve çalışmaya başlamadan önce bunu anlamanız çok önemlidir.

Toplumsal Bir Sorun Olarak Yoksulluk:

Yoksulluğun nedenleri nelerdir? (Toplumsal bir sorun olan yoksulluk).

Parasızlık yoksulluğun bir ölçüsü ve belirtisidir. Belirtileri tedavi etmek ya da ölçmek ise hastalığı iyileştirmez. Toplumsal bir sorun olan yoksulluğun oldukça çeşitlidir, özellikle de beş tanesi: hastalık, cahillik, sahtekarlık, ilgisizlik ve bağımlılık.

Hastalık iş gücü veriminin azalmasına neden olur. Hastalık ve ölüm üretimin üç ana faktöründen çıkarılınca geriye insanların iş gücü kalır. Hastalık toplumdaki duyarlılığın arttırılması ile azaltılabilir ve toplumun servetinin bu amaçla kullanılacağı kişisel harcamalarda kullanılmayacağı temin edilebilir.

Böylece yoksulluğu oluşturan faktörlerin bağlantılı olduğu görülür: sahtekarlık ve cahillik hastalığı arttırır ve üçüde yoksulluğu tetikler.

Cahillik daha öncede belirtildiği gibi utanılacak bir şey değildir yalnızca bir gerçektir. Yalnızlık nedeni ile ortaya çıkar, bazı kişiler bazı konularda bilgi sahibi değillerdir çünkü bu konuda daha önce bir şey (bilgi) duymamışlardır. Yoksulluğa neden olan diğer faktörler cahilliğe, sahtekarlığa ve hastalıklara neden olabilir. Bu faktörlerin her biri eğitim ve bilgilenme olanaklarının azalmasına katkıda bulunur.

Sahtekarlık yoksulluğun önemli bir nedenidir. Güvenilen bir kişinin elindeki 100 birim değeri kendisi için kullanması, toplumun kaybının 100 birimden fazla olmasına neden olur. Ekonomistler bunu "çarpan etkisi" olarak adlandırırlar. Sahtekarlık ilgisizliği, cahilliği ve bağımlılığı doğurur. Bu yüzden yoksulluğun birbiri ile bağlantılı faktörlerinin bir diğer örneğidir.

Burada amaç değerin yargılanması değildir. Sahtekarlığın, cahilliğin, hastalığın ve ilgisizliğin kötü şeyler olduğunu söylemiyoruz. Dini liderlerimiz bize iyiyi ve kötüyü öğretirler. Bu sadece yoksulluğun nedenleri üzerine bilimsel bir analiz (sosyal bilimler).

Toplumsal bir sorun olan yoksullukla savaşta (bu karar toplum tarafından alındıysa), yoksulluğun nedenlerinin tanımlanıp analiz edilmesi gereklidir.

Yoksulluğun diğer nedenleri, pazar, lider, destekleyici kurumların eksikliği, yolsuz ve bozuk altyapıdır. Bu faktörler ise farklı beş faktörün sonucudur: ilgisizlik, hastalık, sahtekarlık, bağımlılık ve cahillik.

Yoksulluk servet gibi mülkiyet ile ilgili olarak farklı şekillerdedir. Yerleşik bir toplumdaki hizmetlerin eksikliği kamu ya da grubun mülkiyeti ile ilgilidir. Bu, sağlık, eğitim, yollar, pazar yerleri, elektrik, telefon ve diğer (sağlık, içme suyu ve gıda arzı gibi ) altyapı olanaklarının eksikliklerini içerir. Bu tip toplumsal servet, yoksulluğun, az maaş, kişinin mülk sahibi olup olmaması, kişisel sermayenin (araçlar, binalar, fabrikalar) olup olmaması ve kişinin beceri eksikliğine bakarak anlaşılabilen kişi mülkiyetinden farklıdır.

Bu metodoloji özel sermaye oluşumuna ve küçük işletmelerin çalışmalarıyla yoksulluk azaltımını vurgular.

Yatırıma Duyulan İhtiyaç:

Bu metoda göre düşük seviyedeki özel yatırım zaman içinde geliştirilirse ülke çapında servet yaratımına ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlar.

Eğitimci olarak, yatırımın anlamını, onun yoksullukla savaşta ve servet yaratımındaki yerini bilmeniz gerekir (gelir üretimi).

Varolan servet tüketim ya da yatırım için kullanılabilir. Örneğin, mısır bir tüketim maddesidir. Bahçe çapası tarlada kullanılır ve sermaye mallarına örnektir. Sermaye malı direkt olarak tüketilmeyebilir ama servet arttırımına katkı sağlayabilir. Yatırım, servetin sermaye üretimine yönlendirilmesidir. Bu da, toplumdaki servetin artması için gereklidir.

Gelir üretimi için bu tasarıyı uyguladığınız zaman, düşük gelirli girişimcilere tüketim için harcanan serveti yatırım için harcamak için yol göstermiş olursunuz bu da servetin artmasını ve yoksulluğun azalmasını sağlar. Küçük ölçekli üretim işinde özelliklede tarım ürünlerinin üretiminde en verimli çalışanlar bireysel olarak çalışan girişimcilerdir. Üretim ise bütün kıta için oldukça gereklidir ve yoksulluğun azaltılmasında en çok gelecek vaat eden sektördür.

Sizin göreviniz ise düşük gelirli insanlara, özellikle de kadınlara (ayrıca işsizlere, gençlere, engellilere ve zor durumdakilere) servet yaratımını öğretmek yani tarım alanında çalışmayan girişimcileri tarım ürünü öğretir hale getirmektir.

Sonuç:

Sosyal yardım işlerinde olduğu gibi, gelir üretimi ya da yaratımı düşük gelirli müşterilerinize yalnızca bir yapılacak işler listesini takip etmenin ötesine geçer; Sizin için gerekli olan yapılması gerekenlerin arkasında atan sosyo-ekonomik prensipleri anlamaktır.

Önemli prensipleri anlamadan, hareketlerinizin amaç, niyet ve sonucu ile ilgili yanlış kararlar alabilirsiniz.

Sizi yolunuzdan saptırmaya çalışacak birçok insan karşınıza çıkacaktır; bu durumda sizin için yoksulluğu devamlı bir şekilde azalma ve gelir üretimini sağlama yerine uzun vadede bağımlılık ve yoksulluğu arttıracak kararlar (kısa vadede hafifletecek kararlar) verme tehlikesi vardır.

Size yardımcı olmak için, bu bildiri servetin özünü (paradan farklı bir şey olduğunu), toplumun (bireylerin değil) toplumsal bir sorun olan yoksulluğa neden olduğunu, yatırımın anlam ve amacını ve yardımların (bedava para ve mal verilmesinin), hibelerin ya da sübvansiyonların çözüme değil problemlerin artmasına hizmet edeceğini açıklıyor.

––»«––

Katma Değer;
Kül ve Yağdan Sabun Yapımı= servet Yaratımı:


kül ve yağdan sabun yapımı = katma değer

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarım; Lourdes Sada
––»«––
Son Güncelleme: 07.03.2011

 Ana sayfa

 Gelir Üretimi İlkeleri