Strona Główna
 Badanie Społeczności
Tłumaczenia:

Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / Hindī
Italiano
Polszczyzna
Português
Română
Српски / Srpski

                                        

Inne strony:

Moduły

Mapa

Słowa Kluczowe

Kontakt

Dokumenty do użycia

Pożyteczne Linki

Badanie Społeczne


Zawartość:

Zawartość:

Zawartość:


BADANIE ŹRÓDEŁ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

Co można wykorzystać?

autorstwa Phil Bartle, Dr

tłumaczenie Kasia Jędrkowiak


Broszura Informacyjna

Ocena źródeł przydatnych do zaangażowania się społeczeństwa

Źródło jest bogactwem. Niekoniecznie pieniądze muszą być źródłem. Patrz “Bogactwo" (wszystko co względnie rzadko występuje i jest przydatne).

Bogactwo może być źródłem rozwoju, tak, że najlepiej pomyśleć o zainwestowaniu w bogactwo jako najlepszej metodzie rozwoju społeczeństwa, usamodzielnieniu go i ograniczeniu biedy. To jest źródło po warunkiem, że (potencjalnie) może być pozyskane przez społeczeństwo dla projektu społecznego.

Później, we Wstępnej Ocenie, poprowadzisz społeczeństwo poprzez proces identyfikacji wewnętrznych źródeł, z których mogą skorzystać.

Należy dobrze zapoznać się z tymi źródłami aby dostarczyć jak najefektywniejszych wskazówek. Pamiętaj o tym, że członkowie społeczności mogą świadomie lub nieumyślnie chować niektóre z dostępnych lub potencjalnych źródeł.

Liderzy i Organizatorzy:

Być może najważniejszym źródłem dla społeczeństwa są jego liderzy i organizatorzy. Mogą to być potencjalni przywódcy, którzy mają właściwe cechy charakteru, nawet jeśli nie byli jeszcze przywódcami lub organizatorami przedsięwzięć. Patrz Przywództwo.

Jeśli istnieją inne źródła, przywódcy i organizatorzy będą tymi, którzy pomogą społeczności w identyfikowaniu i korzystaniu z nich. Identyfikacja przywódców powinna być jedną z pierwszych rzeczy jakie robi się w społeczeństwie (lub rozmowa z informatorami zanim zaczniesz działać w społeczności), ale trzeba ten proces kontynuować w trakcie integrowania się ze społeczeństwem.

Wspólna Praca:

Innym ważnym nie-pieniężnym źródłem wewnątrzwspólnotowym jest umiejętność ich członków do wspólnej pracy. Patrz Organizowanie Jedności.

Społeczeństwa różnią się między sobą co do stopnia do którego mogą współpracować lub mieć konflikt między grupami. Możesz zapytać się swoich zaufanych informatorów; czy pojawiały się przypadki konfliktu między grupami w przeszłości? Czy były inne wydarzenia w których członkowie społeczności jednoczyli się i współpracowali nad wspólnymi zadaniami?

Nie jest możliwe, i być może nieistotne, aby przeprowadzać skomplikowane socjologiczne badanie członków społeczeństwa aby określić stopień jedności lub chęć do współpracy. Mając informacje jakie uzyskasz patrząc na historię społeczności i historie opowiadane przez zaufanych informatorów, powinieneś być w stanie ocenić zdolność członków społeczeństwa do wspólnej pracy.

Ocena Mocnych i Słabych Stron:

W swoim badaniu powinieneś określić zarówno mocne i słabe strony, a nie tylko jedną z nich.

Jakie cechy społeczeństwa pozwoliłyby osiągnąć mu sukces w rozpoczęciu i kończeniu projektów samopomocowych? Jakie cechy ograniczałyby społeczeństwo?

Dobrze byłoby narysować tabelę i umieścić po jednej stronie pozytywne cechy a po drugiej negatywne. Można podzielić te cechy na 6 aspektów kultury i społeczeństwa. To pomoże Ci zorganizować Twoje obserwacje i analizy.

Praca Społeczna i Datki:

Innym ważnym źródłem z którego może skorzystać społeczeństwo jest praca społeczna jego członków.

W tradycyjnych społecznościach rolnych, to może być praca wykonywana przez rezydentów w jednym czasie, ustalona przez lokalne władze. Taki typ pracy jest mało prawdopodobny w miejskich społecznościach.

Inną formą pracy społecznej jest praca przy planowaniu i zarządzaniu projektem społecznym. Członkowie komisji wykonawczych wykorzystują swoją energię, czas i zainteresowanie pracą zajmującą się organizacją projektu społecznego.

Przy obliczaniu wkładu społeczeństwa do danego projektu (szczególnie jeśli ma to odpowiadać finansom od agencji dawcy) należy określić wartość pracy (po cenach rynkowych). Przy szacowaniu źródeł społeczeństwa, należy ustalić wartość pracy społecznej z podziałem na różne rodzaje i zadania.

Wykwalifikowani Rezydenci:

Badając źródła społeczne, należy zrobić listę osób, które posiadają kwalifikacje, przydatne społeczeństwu przy opracowywaniu projektu.

To mogą być artyści, którzy oczekują dobrej płacy za swoją pracę. Mogą to być wyszkoleni ale nie doświadczeni, młodzi praktykanci i ludzie szukający doświadczenia, które można wpisać so CV. Mogą to być również emerytowani specjaliści, którzy mogą zaoferować swoją pomoc i wskazówki.

Jeśli te osoby dostaną satysfakcjonujące zarobki, być może również będą mogły zaoferować społeczeństwu swoją wykwalifikowaną pracę.

Szukaj wszystkich rodzajów umiejętności, włączając pisanie i księgowość jak również handel (murarze,stolarze, kowale), nauczyciele i pracownicy służby zdrowia.

Źródła ekonomiczne:

Źródła ekonomiczne są często podzielone na: ziemię, pracę i kapitał. Patrz Boagctwo. Może to być przydatna kwalifikacja aby zidentyfikować źródła, które mogą być wykorzystane przez społeczeństwo w danym projekcie.

Właściciel ziemski może użyczyć lub oddać część swojej ziemi pod budowę szpitala, szkoły lub jako miejsce spotkań społecznych (pamiętaj o stanie prawnym ziemi, ponieważ właściciel może chcieć jej zwrotu po wybudowaniu obiektu). Praca (społeczna lub opłacona) była przedmiotem dyskusji powyżej.

Kapitał oznacza jakąkolwiek wartościową rzecz, która nie jest konsumowana bezpośrednio ale która może przyczynić się do dalszej produkcji, tak, że zwykle chodzi o narzędzia (patrz Aspekt Technologiczny kultury). Budynek w którym odbywają się spotkania lub organizowana jest wspólnota, składa się na ziemię i kapitał. Zapisz w swoich notatkach czy każdy z zidentyfikowanych źródeł może być datkiem, przekazaney po cenach rynkowych lub cenach niższych niż rynkowe (pół dotowane).

Czas i Wysiłek:

Uczestnictwo w spotkaniach społecznych zabiera czas i energię. Niektórzy członkowie społeczeństwa, jeśli żyją blisko poziomu minimum socjalnego, nie muszą poświęcać (prawie w całości) całego swojego czasu i energii na pracę. Sprawdź czy jest czas na rozrywkę lub czas wolny.

Pamiętaj, że dostępny czas i energia są zazwyczaj mniejsze podczas okresów siewów i zbiorów. Pamiętaj o tym, że członkowie społeczności miejskiej (i osoby mieszkające na wsi, które mają pracę) mogą mieć regularne godziny pracy i osoby te mogą pracować w weekendy lub wieczorami. (Dni wolne mogą się różnić, piątek dla muzułmanów, sobota dla Żydów, niedziela dla chrześcijan, i Wtorek dla rybaków oceanicznych na wybrzeżu Afryki Zachodniej – należy to sprawdzić).

Gotówka:

Nieważne ile społeczeństwo może dostarczyć źródeł rozwoju w formie nie-monetarnej, zawsze potrzebne będą pieniędze. Musisz ocenić możliwość społeczeństwa do zdobycia gotówki.

Zdobycie gotówki będzie łatwiejsze w społecznościach w których uprawiane są płody rolne, w odróżnieniu do społeczeństw chłopskich w których uprawia się tylko płody rolne przeznaczone do konsumpcji, nie na sprzedaż. Zdobycie pieniędzy będzie łatwiejsze w miejskich niż wiejskich społecznościach. Zdobycie pieniędzy będzie również bardziej prawdopodobne gdy większa część społeczeństwa ma dostęp do pieniędzy, niż gdy są zatrudnieni na etat lub w handlu.

Pamiętaj, że ilość gotówki jaką ma dana osoba jest sprawą prywatną i rezydenci będą udawali, że mają mniej pieniędzy niż w rzeczywistości. Musisz dowiedzieć się ile pieniędzy jest dostępnych w społeczeństwie bez informacji o tym co mówią ludzie. Również wielu rezydentów będzie mówiło, że nie mają pieniędzy, że są biedni, w (fałszywej) nadziei na to, że dzięki temu najprawdopodobniej dostaną pieniądze z zewnątrz.

Zapisywanie i Raport:

Ważne jest aby zapisać jakie są szacunkowe, potencjalne źródła tkwiące w społeczeństwie. Jeśli jesteś częścią rejonu lub regionalnego procesu mobilizacji, te raporty mogą być dostępne dla managera lub koordynatora programu.

Musisz być przygotowany na swoje odejście przy rejestrowaniu danych, taka by Twoje notatki zostały przekazane Twojemu następcy, nawet jeśli dojdzie do tego za parę lat.

Twoje badanie to zbiór danych, które muszą być systematycznie przechowywane w taki sposób aby można mieć do nich szybki dostęp co oznacza, że muszą być przechowywane jako część MIS (systemu informacyjnego zarządzania).

––»«––

Warsztat:


Warsztat

Prawa autorskie ©1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Projekt stron: Lourdes Sada
––»«––
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011

 Strona Główna

 Badanie Społeczności