Glavna Stranica
 Pripremanje Izveštaja
Prevodi:

Català
Deutsch
English
Español
Filipino/Tagalog
Français
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
Português
Română
Српски / Srpski
اردو / Urdu

                                        

Ostale Ilustracije:

Chile

Latin American

First Nations

Southeast Asian

South Asian

Ostale stranice:

Lekcije

Mapa sajta

Glavne reči

Kontakt

Korisni dokimenti

Korisni preporuke


ILUSTRACIJE NADGLEDANJA I IZVEŠTAVANJA

Autor: Džulijana Kuruhira

Autor: Fil Bartl, Dr.

Prevodilac: Adriana Dulić


Materijal za Obuku

Da bih ste kopirali svaku sliku sa ovog sajta, kliknite sa desnim tasterom na sliku i izaberite "Snimi Sliku Kao" opciju u meniju.

..................................                                                                                                                                                                                                          

Ilustracija Br. 1: Radionica O Zajednično Baziranom Nadgledanju:


Illustration 1: Community Based Monitoring Workshop

Ilustracija Br. 2: Radionica O Pripremanju Izveštaja:


Illustration 2: Report Writing Workshop

Ilustracija Br. 3: Nadgledanje Mobilizacije i Organizacije:


Illustration 3: Monitoring the Mobilization and Organizing

Ilustracija Br. 4: Nadgledanje Zajednične Obuke:


Illustration 4: Monitoring the Community Training

Ilustracija Br. 5: Nadgledanje Sastanka Zajedničnog Izvršnog Odbora:


Illustration 5: Monitoring a Community Executive Planning Meeting

Ilustracija Br. 6: Nadgledanje Savetovanja Od Strane Tehničkih Savetnika:


Illustration 6: Monitoring Technical Advisers Giving Advice

Ilustracija Br. 7: Nadgledanje Gradnje:


Illustration 7: Monitoring Construction

Ilustracija Br. 8: Izveštavanje Rukovodiocu O Napretku:


Illustration 8: Reporting Progress to the Executive

Ilustracija Br. 9: Poseta Zajedničnom Projektu:


Illustration 9: A Visit to the Community Project Site

Ilustracija Br. 10: Izveštavanje Zajedničnom Rukovodiocu:


Illustration 10: Reporting to the Community Executive

Ilustracija Br. 11: Izveštavanje Zajednici:


Illustration 11: Reporting to the Community

Ilustracija Br. 12: Izveštavanje Opštini, Državi i Spoljnim Donorima:


Illustration 12: Reporting to the District, Nation and External Donors

Ilustracija Br. 13: Biranje Sledećeg Projekta Bazirano Na Proceni i Izveštaju O Prethodnom Projektu:


Illustration 13: Based on Assessment & Reporting, Choosing Another Project

Ilustracija Br. 14: Posmatranje I Analiza Situacije:


Illustration 14: Situation Observation & Analysis

Ukoliko su vam ove slike korisne, molimo vas da nam javite kako ih koristite. Za više ovakvih crteža, pogledajte:

Ilustracije ciklusa jačanja zajednice,
Ilustracije stvaranja prihoda,
Ilustracije nesreća,
Ilustracije nadzora i izveštavanja,
Dodatne ilustracije.

––»«––

© Zaštićeno Autorsko Pravo 1967, 1987, 2007 Fil Bartl
Dizajn Stranice Lurdes Sada
––»«––
Zadnja dopuna: 01.10.2011.

 Glavna Stranica

 Pripremanje Izveštaja