Начална страница
 подготовка
Преводи:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
ไทย / Thai

                                        

Други страници:

Модули

Карта на сайта

Ключови думи

За контакт

Практически документи

Полезни линкове

ЗАПОЧВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА МОБИЛИЗАТОРИТЕ

Насоки към учителя

от др.Фил Бартъл.

преведено от Десислава Щърбанова


Бележки на учителя

Мобилизирането на една общност не започва отведнъж, без подготовка

Подготовка преди мобилизацията

След като мобилизаторът е готов да започне работа, той(тя) трябва да подготви обществото преди мобилизацията. Тя не трябва да започне преди да са извършени нужното планиране и подготовка. Трябва да сте сигурни, че всички изисквания са спазени.

Ако вие провеждате обучението на мобилизаторите, като използвате този материал, в този модул ще намерите инструкции които да обяснят началната работа на бъдещите мобилизатори. Отново ви съветваме да включите практически задачи по време на обучениетотъй като те са най-ефективният метод за усвояване на умения

Сега е времето да им напомните, че е важно да си направят и водят "дневник." Работата на вашите ученици в едно общество зависи много от това, колко добре те го познават. Освен това, трябва да им припомните, че те няма да работят с една общност завинаги и че е важно да подготвят материал , който да служи на техния приемник. Ако не направят това, когато те си заминат, новият мобилизатор ще трябва да започне отначалото, а не да гради от вече постигнатото. Дайте съвет на учениците си да започнат и с постоянство да водят техните дневници.

Това е фазата, когато мобилизаторът трябва да подготви общността, за да може тя да предприеме ефективни действия. Погледнете модула "Методи за обучение" Обърнете внимание на документа върху "Игра на роли". Как да организирате тази игра зависи изцяло от вас, има много начини. Можете да разпределите учениците ви да бъдат членове на обществото, местен вожд, съветник или кмет, официалните власти, от които трябва да се получат сертификати и лиценз за разботниците на полето (ако съществува такава позиция или задължение),"шеф"или някой, който следи работата на мобилизатора, и други постове, които биха представили местната ситуация. Чрез тази игра учениците добиват представа за различните участници в процеса, разбират по-добре резултатите.

Цикъл на мобилизация

Когато учениците ви започнат работа, тяхната работа следва"Цикъла на мобилизация" Те трябва да имат поне бегла представа от цикъла. Можете да добавите материал от модула "Цикъл на мобилизация" ако те се нуждаят от повече детайли на този етап.

По време на обучението, не просто показвайте цикъла и не разчитайте само на брошурите. Питайте учениците за елементите на цикъла, нарисувайте го на дъската. Първо може да го оформите под формата на списък, отгоре надолу, който съдържа етапите: определяне на нуждите, избиране на цел, планиране на проекта, изпълнение, оценка. Като не им давате наготово елементите, трябва да използвате въпроси и да дадете възможност на учениците сами да ги определят. Нарисувайте стрелка от долната част на списъка към горната, за да отбележите повтарянето на цикъла.

Предизвикателство е задачата да изберете няколко ученика, които да изиграят "ролята" на всеки етап от цикъла. Може да носят големи надписи, които да посочват цикъла. Какво ще кажат, за да представят своя етап? Ако успеят да направят това, накарайте ги да повторят опита, но без да говорят. Ще бъде забавно, предизвиква много смях, понякога малко срам, но ще помогне за по-доброто усвояване на цикъла, особено на основните му идеи и компоненти.

Това е презентация на цикъла, направена на PowerPoint от Юлианна Курухийра. Тя съдържа повече подробности. Ако имате нужната техника - екран на който да я представите, ще бъде от полза и ще направи по-интересен часа. Но може и да използвате компютър, като представяте цикъла на групи от по 3-4 ученика. Вижте "Цикъл на мобилизация".

Напомнете на учениците си, че тяхната работа е базирана на цикъла, но едно общество не се развива само с провеждането на един проект, цикълът трябва да се повтаря и изменя, в зависимост от променящите се условия.

Получаване на разрешения

Като техен учител, трябва да обясните на учениците си, че те се нуждаят от два вида разрешения за да започнат работа. Единият вид е формално, легално или официално разрешение, другият - неформално, неофициално.

Формалните разрешения са обикновено преки и прости. Помнете, че "прост" не винаги означава "лесен." Формалностите обикновено се различават в зависимост от страната, възможно е да има и регионални различния. Но тъй като се основават на управленчески правила и регулации, винаги са записани някъде.

Фромалните разрешения не могат да бъдат лесно дефинирани, нямат ясни граници. Най-основно става дума за получаване благоразположението на властите и лидерите на дадена област, така че те да не представляват пречка за работата. Тяхното съдействие може да е изключително ценно; опозицията им - разрушителна.

Лесно се разбира кога сте получили формално разрешение - получавате или писмо, или някакъв вид сертификат. Но това не важи за неформалните разрешения. Трябва да обясните на мобилизаторите, които обучавате, че ще им се наложи да се борят за тях по време на целия процес на мобилизация в дадена област.

Добро упражнение би било вашите ученици да подготвят дефиниции на двата вида разрешителни за техния регион/област.

Това е и една добра възможност за игра на роли. Разпределете учениците в две групи, всяка от по 2 до 5 човека. Един член на първата група трябва да е мобилизатор, един от втората - представител на властта, който има правото да издаде сертификат. Останалите играчи трябва да бъдат техни съветници. Разделете двете групи, кажете на съветниците какво да препоръчат на мобилизатора/представителя да кажат.

Групата, която съветва "представителя на властта" трябва да измисли възможно най-много подозрения, съмнения, страхове, които да бъдат свързани с издаването на сертификата. И съответно, групата, съветваща "мобилизатора"" трябва да представи ползата за обществото и за лидера, в следствие от потенциалната мобилизация на общността.

Нека групите бъдат разделени, дайте им време да се подготвят - около 10-15 минути. След това ги съберете, заедно с всички останали ученици (които ще бъдат "публиката" в играта). Помолете ги да изиграят сценария, в който мобилизаторът чука на вратата на вещото лице и моли за разрешение да мобилизира общността в дадената област.

Ако групата, която обучавате, е голяма, можете да направите това няколко пъти. След 1-2 повторения, може да ви се поиска малкоразнообразие.Формирайте и трета група, която да съветва местен големец или пък може би репортер, който по случайност се озовава в кабинета на представителя на властта. Той трябва да подхвърли неочаквани, но интригуващи въпроси.

След тези игри е много полезно да се направи разбор. Хубаво е да обобщите и запишете на дъската въпросите, които властите могат да зададат, такива, които интересуват обществото; доказателства, които мобилизаторът би могъл да използва. Нека учениците съставят този списък.

Увеличаване на заинтересоваността

Процесът на увеличаване на заинтересоваността сред населението като цяло е близък допроцеса на получаване на неофициални разрешения от властите. Кажете на учениците си, че те постоянно трябва да привличат (и задържат) съюзници и хора, които ги подкрепят, сред населението.

По време на цялото обучение е хубаво да използвате същия тип игра на роли, като внасяте в тяхразнообразие,и след тях да следва обобщение.

Пропомнете на учениците си, че трябва да внимават, когато увеличават заинтересоваността сре населението, да не подбудят и неоснователни очаквания. Освен това, участието на обществото не означава, че мобилизаторът трябва пасивно да приема това, което членовете на обществото веднага определят като основна цел. Мобилизаторът трябва систематично да предизвиква обществото към по-дълбоко обмисляне. Тук може да разиграете отново игра на роли, в която има група на обществото, която иска построяването на клиника, с доктор; и мобилизатор, който да пита дали причината за това желание е намаляването на болестите. Ако е така, то по-добро решение на проблема би могло да бъде намирането на чист водоизточник и правилно използване на тоалетните.Вижте модула за "Вода").

Създаване на единност

Трябва да обясните на учениците си, че не трябва да приемат за даденост обединението на дадена общност. Думата, "общество" подвежда. че съществува в него сплотеност" (б.пр. community - общество; unity - обединение). Като цяло общестността се приема като мирно и спокойно място, в което всеки познава другия, хората си съдействат и помагат. Виж Създаване на единност.

Това е добре известно на социолозите. В другите модули, е включено по-подробно изучаване на социологията и конфликтът става по-ясен. По практични причини, особено в тази въведителна фаза на обучението, е достатъчно да споменете на учениците си, че съществуват много скрити и понякога по-явни конфликти идразгивъв всяко общество. Тази разпокъсаност отслабва обществото. Затова важна част от работата на един мобилизатор е да убеди членовете на общността, че трябва да оставят настрана различията си и да работят заедно за да допринесат за развитието на общността.

Учениците трябва да разберат, че обединението на обществото не е просто един етап в тяхната работа, те не могат да постигнат това (веднъж и завинаги) и после да се заемат с други неща. Това е една постоянна борба, която продължава през цялата им работа в дадено общество.

Разединението може да се основава на различни неща. Те включват (но не се ограничават до):

 • съревнование между различни кланове,
 • различие, свързано със собствеността (както Карл Маркс е написал – работници срещу собственици); и
 • различия в:
  • езика,
  • религиозните варвания и практики,
  • организация на семействата,
  • етнически различия (така наречените "расови")
  • пол,
  • възраст,
  • физически или психически отклонения,
  • почти всяка разлика в социалните характеристики (напр. физически характеристики, носители на социално значение).

Понякога мобилизаторът или трябва да приеме местните практики и да се опита да работи в тяхно присъствие, или да приложи натиск, за да бъдат приети някои нововъведения в обществото. Ето два примера, от личния ми опит.

При консервативните ислямски общности, например, съществуват много ограничения, засягащи движения сред жените. Трябваше да подходим много внимателно.С помощта на местните ислямски учители, успяхме да осигурим обучение, свързано със социалните дейности, в което преподаваха само жени. Работата се осъществяваше само в техните домове. Виж CBSW).

А в Северна Гана, където влиянието на исляма не е толкова обхватно, свиквахме събрания, на които да определим главните цели на селището. Ако се появяха само мъже, ние учтиво обяснявахме, че желаем присъствието на всички и отлагахме срещата, без да изясняваме причината за това. Насрочвахме я за следващия ден. Жените (както и инвалидите, и малцинствата) идваха на втората среща.

Вижте също и модула върху Пол.

Разясняването на подобни действия може да се осъществи по различни начини. Ако сте запознати с някои от главните разделения, съществуващи в областта, в която провеждате обучението, може да организирате различни сесии по размяна на роли. Някои ученици трябва да заемат различни спорни позиции, трябва да има и мобилизатор. Те, заедно със съветниците си, които отново са ученици,трябва да разработят стратегии за справянето с подобни проблеми.

Можете освен това да извикате и специалисти, които да проведат обучение в тази област. При работата ми в Африка, установих, че съществуват полови организации ( илинякакъв техен еквивалент) с много добре подготвен персонал, който с готовност се отзовава на подобни обучителни мисии.

Обществен диалог

Едно от най-важните умения, от които се нуждае всеки мобилизатор, е способността да говори пред публика, включваща непознати.

Този талант обикновено се възприема като вроден, но всъщност се състои от поредица умения, които могат да бъдат усвоени. Най-голямата пречка са страхът, вълнението и притеснението. Ако човек веднъж успее да превъзмогне тези емоции, той без проблем може да научи или подобри тези ораторски умения.

За да се говори добре пред публика не е нужна само способността да се говори силно, бавно и разбираемо, но освен това е нужно да се изслушват хората. Да се подразбира какво искат да кажат с мълчанието си, да се установи връзка с публиката. Един мобилизатор не само трябва да уважава членовете на обществото, но и да го показва, да демонстрира това по време на речта си.

Не плашете учениците си като изброявате това още в началото, при пърия час по говорене пред публика. Ще прозвучи твърде трудно. Те няма да се стресират от всички тези изисквания, ако първо разберат, че е лесно да се научат и ги практикуват – във вашите часове.

Ето тук"ученето чрез практика" е най-ефективно.

Ако вашето обучение е 5-дневно, може да оформите 5-6 различни кратки сесии по говорене. Много полезно е да се мисли, докато човек е прав. Подобно на организацията "Toastmasters," организирате игра, в която един човек трябва да излезе пред дадена група, като му е казана предварително някаква дума. Той трябва да говори за нея в продължение на около 2 минути. Темата не трябва да е свързана с мобилизирането или обучението, например "банани," "свекърви," или "капаци на боклукчийски кофи."

Ако трябва да провеждате обучението си на дадени мобилизатори всеки месец (или всеки 2 месеца), което ние препоръчваме, то подобна задача трябва да бъде включвана всеки месец.

Вариант на тази задача е този, при който говорещият може да излезе от стаята за около 2 минути и да помисли върху темата, която му е дадена. Междувременно, без излезлият от стаята да знае, останалите трябва да измислят друга тема, без да я споменават. Говорещият ще се подготвя на тема , напр "смяна на карбуратор,"а групата има зададена друга тема, например "отстраняване черупките на стридите." На говорещия се дават 4 минути да говори върху темата си, но и да установи, коя тема е избрала публиката. Той трябва да свърже двете теми или успешно да се прехвърли върху темата, желана от публиката.

При тези сесии трябва да сте много внимателни спрямо употребата на критика. Тя може да се отрази зле на по-срамежливите хора, да им попречи да развият нужните умения. Това е подходящо време да се въведе и употребата на брейнсторминга (виж Брейнсторминг), или термина от ключовите думи "Sh¡t Sandwich", Може да вземете процедура от срещите на АА1 .Публиката трябва да ръкопляска всеки път, когато някой говори, независимо от това, какво е казал.

Ако разполагате с нужната техника, това е сесия, в която камерата можеда бъде от голяма полза. Трябва да записвате речта на всеки говорещ. След това трябва да му дадете касетата и изолирана стая или слушалки и малък екран, на който те да могат да я гледат на спокойствие. Трябва да им предоставите избора дали да изтрият материала на касетата или да го покажат на приятелите си. Може да поискат да го гледат вкъщи, ако имат оборудването. Вместо да критикувате вие или другите ученици, вие предоставяте възможност на говорещия сам да се оцени с този видеоматериал, който по-късно може да бъде използван или унищожен.

Противопоставяне на общността

По време на обучението, едно правило е от изключителна важност. Основният метод за развитие в социологията е, че организмът става по-силен чрез усилието, борбата и практиката. Този принцип се отнася и за обучението ви -мобилизаторите ще се учат по-ефективно, ако ги поставите в ситуации, в коитода действат" и практикуват, отколкото просто да слушат лекции. Това се отнася и за метода на благотворения: като се дава на бедните, това не ги прави по-силни и независими, а ги обучава да разчитат все повече и повече на милостиня.

Един сценарий, който вашите ученици могат да разиграят, е включен в брошурата "Противопоставяне на обществото." Подгответе две групи, едната да се състои от мобилизатор и негови съветници; другата - общността. Можете да използвате брошурата и да инструктирате общността да иска клиника, а мобилизаторът трябва да постави под въпрос тази цел, като ги насочи към правилната - избора на чист водоизточник като по-добър начин за намаляване на заболяемостта.

Искайте от учениците да предложат други подобни ситуации за разиграване, в които членовете на общността ще искат нещо, а мобилизаторът ще ги накара да размислят и да направят реалистичен и правилен избор.

Организация за заздравяване

Друг основен принцип в методологията на развитието (след "бори се за сила") е, че организацията води до сила, по-добрата организация - до повече сила

Исторически, този принцип произлиза от теориите на Макс Вебер, който обяснява как характеристиките на бюрократите им носят сила. Това не е времето, в което вие трябва да преподавате социология (то ще настъпи по-късно), но е важно за вас, като техен учител, да можете да разпознавате социологията в обучението.

Организаторите на търговските сдружения от векове знаят, че ако вземете една неорганизирана група хора (работещи в една компания), и ги обедините в името на една обща кауза, помогнете им да се сплотят в една социална организация, те стават силни. Бизнес собственици и мениджъри точно за това не обичат сдруженията, защото те имат невероятна сила. Те използват тази сила, за да се защитават напр. от несправедливо ниски заплати, опасни условия за работа.

Този принцип се отнася за всяка група. Тук го използваме за развитие на обществата.

Как да покажете този принцип на своите ученици? Потенциалните обществени мобилизатори трябва да са запознати със значението на организацията.

Досега за тази цел,се препоръчва използването на сесии по игра на роли, за да могат да се поставят учениците на мястото на различните участници в процеса на обществено мобилизиране. Това увеличава уменията им, освен това дава някаква представа за ситуациите и отношението на хората, които ще срещнат в работата си. Но тази сесия е една от тези, в които би била подходяща употребата и на други методи за обучение.

Обяснете принципа, покажете как той е приложим при два футболни отбора с еднакви умения. Искайте от учениците да се сетят за други ситуации, в които една организирана група ще бъде по-ефективна от друга неорганизирана, като двете имат еднакви останали характеристики. Направете списък на дъската. Започнете с игри в екип, като футбол, но се прехвърлете и в други сфери, като например войски, борещи се една срещу друга във война; производители, произвеждащи един и същ продукт. Могат ли учениците ви да измислят други и различни примери?

Ако работите с голяма група ученици, разделете ги в по-малки екипи, като всеки от тях трябва да подготви доказателство, в подкрепа на организацията и в какво ще се изразява тя. Възложете на един екип да работи върху пример с военна тематика, на друг - търговска, на трети - религиозна (ако е уместно), и т.н. Попитайте всяка група да реши как организацията би могла да бъде по-ефективна. Помолете един представител от всяка група да изкаже мнението й. Важна поука е,че огранизацията е процес за заздравяване, който е присъщ не само на общностите

Заключение; Обучение на мобилизаторите:

Методите, които използвате, за да поощрите учениците си, за да се научат как бъдат мобилизатори, трябва да са разнообразни и интересни. Не трябва да представляват само лекции и презентации, а различни методи, които ще превърнат учениците в активни участници в обучението си. Разнообазието прави процеса на учене по-интересен, подобрява разбирането и усвояването.

Не се придържайте към ортодоксални методи, дори и към тези насоки. Обучението, което предлагате, ще бъде по-интересно и предизвикателно, ако вие сами измисляте методите му.

Освен това, трябва да се опитате да накарате и други, външни учители, да участват в някои от часовете ви. Поддържайте интереса, като каните различни презентатори. Освен това сменяйте и методите за представяне на информация: слайдове, филми, куклени шоута, игра на роли, местни танцови и актьорски формации, хорове, културни групи. Не използвайте едно средство по време на цялата сесия, поддържайте разнообразието.

Дори играта на роли може да бъде разнообразна; пробвайте използването на кукли. Вместо да играят със собствените си тела, нека учениците ви да водят куклите. Подобно, могат да направят и надписи за тениски и така да реализират една презентация.

Разнообразието е изключителен педагогически метод.

бележка 1: АА = Анонимни Алкохолици
––»«––

© Авторски права 1967, 1987, 2007 Фил Бартъл
Дизайн на интернет страницата: Лурдес Сада
––»«––
Последни промени направени на: 08.02.2011

 Начална страница

 Обратно към центъра на модула