Ana sayfa
 Başlarken
Çeviriler:

'العربية / al-ʿarabīyah
Bahasa Indonesia
Български език
Català
中文 / Zhōngwén
Deutsch
English
Español
Euskara
Ewe
Filipino/Tagalog
Français
Galego
Ελληνικά / Elliniká
हिन्दी / hindī
Italiano
日本語 / Nihongo
بهاس ملايو / Bahasa Melayu
Português
Română
ไทย / Thai
Türkçe

                                        

Diğer Sayfalar:

Modüller

Site Haritası

Anahtar kelimeler

İletişim

Faydalı Belgeler

Yararlı Bağlantılar

Sosyoloji

MOBİLİZATÖRÜ BAŞLATMA

Eğitmene Yol Gösterme

hazırlayan Phil Bartle, PhD

çeviren F Jeral


Eğitmenlerin Notları

Bir toplumu harekete geçirme "geçici" veya hazırlıksız başlamaz

Harekete Geçirmeden Önce Yolu Planlamak

Mobilizatör harekete geçirmek için hazırlandıktan sonra, o zaman toplum içinde harekete geçirmeye başlamadan önce hazırlıklar yapmalıdır. Harekete geçirme planlamaksızın, hazırlanmaksızın ve gerekli koşullar yerine getirildiğine emin olmaksızın başlamamalıdır.

Bu materyali kullanarak mobilizatörlerin eğitimini organize ediyorsanız, bu modülün potansiyel mobilizatörlere ilk işlerinin ne olduğunu öğretmek için tasarlanmış olduğunu görebilirsiniz. Tekrar, biz becerileri öğrenmede en iyi yol olarak "yapma" yı tavsiye ederiz ve eğitilenler harekete geçirmeyi öğrenirken bazı "yapma" faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla bu eğitimi kurabiliriz.

Bu "arşiv" oluşturmanın ve tutmanın onlar için önemli olduğunu hatırlatmanız için iyi bir zamandır. Toplumun durumu ve doğası hakkında ne kadar bildikleri öğrencilerinizin toplumda nasıl çalışacaklarını etkiler. Ayrıca, onların bir toplumda sonsuza dek çalışmayacaklarını ve kendilerinden sonrakilere yol gösterecek materyalleri hazırlamaya başlamaları gerektiğini onlara hatırlatın. Şayet yapmazlarsa ve sonunda ayrılırlarsa, sonra bir sonraki mobilizatörün yEni baştan başlaması gerekir ve önceki mobilizatörün gözlemlerini ve deneyimlerini geliştiremeyecektir. Öğrencilerinize not defteri tutmaya başlamalarını ve devam etmelerini hatırlatın.

Etkili bir biçimde harekete geçebilsinler diye mobilizatörün toplumu hazırlaması gereken bu safhadır. "Eğitim Metotları" modülüne bakın "Rol Oynamak" üstüne olan belgeye dikkat edin. Bir rol yapma seansını nasıl kurduğunuz size bağlıdır; onu yapmak için bir çok yol olabilir. Toplum üyeleri, yerel başkan, müşavir veya belediye başkanı, tarla çalışanları için ruhsat ve sertifikalar veren yerel bir resmi görevli (eğer böyle bir mevki mevcutsa) , bir "patron" veya mobilizatörün müdürü ve yerel durumu temsil eden diğer görevlere değişik öğrencileri atayın. Rol yapma seansları yaratarak, öğrenciler süreçteki çeşitli oyunları anlamaya başlarlar ve sonuç olarak onu daha iyi anlarlar.

Harekete Geçirme Devresi:

Öğrencileriniz başladığı zaman, onların işi "Harekete Geçirme Devresi" bağlamındadır. Onlar en azından devrenin kaba-taslak fikrine sahip olmalıdırlar. Eğer onlar şimdi daha çok detay bilmek istiyor veya ihtiyaç duyuyorlarsa "Harekete Geçirme Devresi" eğitim modülünden materyaller ekleyebilirsiniz.

Eğitiminizde, sadece bu devreyi sunmayın veya yalnızca bir bildiriye güvenmeyin. Onun yerine, devrenin öğelerini öğrencilerinize sorun ve tahtaya çizin. O, önce yukarıdan aşağı şu aşamaları içeren bir liste olarak gösterilebilir: ihtiyaçları değerlendirme, bir toplum projesi seçme, projeyi tasarlama, onu uygulama ve değerlendirme. Öğeleri onlara açıkça vermezken, onları öğrencilere çıkarttıracak sorular sorabilirsiniz. En alttaki maddeden yukarıya devrenin devamını göstersin diye bir ok çizin.

Doğruluğu sorgulayıcı seans devrenin her bir sahnesinde "rolünü" yapacak değişik öğrencileri belirleyen seans olacaktır.Onalr herbirini temsil eden olarak belirleyen geniş karton etiketler takabilirler. Devre sunulurken onlar sırayla ne söyleyeceklerdir? Eğer öğrenciler öyle yapabiliyorlarsa, onlara yeniden yapmalarını sormaya çalışın veya yeni bir oyuncu grubu isteyin, bu sefer onu konuşmadan yapın. Çok eğlenceli olabilir, çok gülmeye ve hatta utandırıcı denemelere sebep olabilir, fakat o, devreyi her bir bölgeye özel detayları değilse de özellikle onun prensiplerini öğrencilere iyice anlatmaya yardım edecektir.

Julianna Kuruhiira'nın çizimlerini kullanan bir harekete geçirme devresi power point sunumu bu sitede bulunabilir. O, o modüldeki web sayfalarından daha ayrıntıyla açıklanmış ve detaylıdır. Eğer onu bir ekran üzerinde sunma aracına sahipseniz, o fikir üretme eğitim toplantılarında düzenli seanslarda iyi bir ara olur. Bunun dışında onu bir bilgisayarda sağlayabilirsiniz ve öğrencilere bir seferde yaklaşık üçünü veya dördünü gösterebilirsiniz. "Harekete Geçirme Devresi" ne bakın.

Öğrencilerinize onların işlerinin devreye dayandığını, bir toplumun yalnızca bir projeyle gelişmeyeceğini, fakat devrenin tekrar edilmesi ve değişen koşullara göre her seferinde değişmesi gerektiğini hatırlatın.

İzinleri Alma

Onların eğitmeni olarak, her bir bölgede başlatılmak için onların iki çeşit izin veya müsaade almaları gerektiğini öğrencilerinize anlatın. Bir çeşidi resmi, yasal veya ciddi izindir ve diğeri resmi olmayan veya gayri resmidir.

Resmi izinler genellikle düz ve sadedir. "Sade" nin her zaman "kolay" anlamına gelmediğini hatırlayın. Formaliteler genellikle ülkeden ülkeye değişir ve dini, taşraya ait veya bölgesel varyasyonlar da olabilir. Onlar genellikle devletin kural ve düzenlemelerine dayandırıldıkları için, sıklıkla bir yerlerde yazılıdırlar.

Resmi olmayan izinleri tanımlamak çok kolay değildir ve açık ve tanımlanabilir sınırlara sahip değildir. Temelde engel olmaktan çok dost olsunlar diye, otoritelerin ve bölge liderlerinin iyi niyetini almak anlamına gelir. Onların işbirlikleri değerli, karşıt olmaları felaket olabilir.

Resmi izinlerin ne zaman alındığını belirlemek kolaydır; onlar bir mektup veya sertifika alımıyla işaretlenirler. Resmi olmayan izinlerin ne zaman alındığının açık seçik tespiti yoktur. Her bir alandaki harekete geçirme işleminin süresinde sizin mobilizatörlerinizin onları elde etme süreci içinde olmalarının gerekeceğini anlatın.

Bölgeleri veya mahalleri için iki çeşit iznin tanımını öğrencilere hazırlatmak bir eğitim seansında iyi bir alıştırmadır.

Bu diğer iyi seans biraz rol oynamayı kurmak içindir. Öğrencileri her biri iki ila beş kişiden oluşan iki gruba ayırın. Bir gruptan bir kişi mobilizatör olacaktır. Diğer gruptan bir kişi mobilizatörün bölgede çalışması için izin veren bir sertifikayı veren güce sahip alakalı resmi görevli olacaktır. Oyuncuların geri kalanı bu iki kişiye danışman olacaktır. İki oyuncu grubunu ayırın ve danışmanlara tavsiye ettiklerine ne söylemeleri gerektiğinde onları çalıştırmalarını söyleyin.

Önemli olarak, "resmi görevli" ye tavsiye veren grup ilgili olabileceğini düşünebildikleri şüpheleri, varsayımları ve kaygıları üretmelidir. Diğer taraftan, "mobilizatör"e tavsiye veren grup, toplumu harekete geçiriyor olduğu alandaki toplulukların daha kendine bağımlı olmalarını artıracak liderlere bütün faydaları üretmelidir.

Gruplara, değişik yerlerde veya en azından odanın değişik köşelerinde toplanmalarını ve on veya on beş dakika için hazırlıklarını yapmalarını söyleyin. Sonra onları diğer öğrencilerle (oyunun "seyirci" si olacak olan) bir araya getirin, ve onlara resmi görevlinin kapısını çalan ve bölgedeki bir toplumu harekete geçirmek için izin soran mobilizatörün bir senaryosunu oynamasını söyleyin.

Öğrenci grupları daha geniş olduğu zaman, bu birkaç kere yapılabilir. Bir veya iki seanstan sonra, kağıt destesinden bir "joker" atmak isteyebilirsiniz. Yerel bir işgüzara veya tesadüfen resmi görevlinin ofisinde bulunan, çevredeki işlere burnunu sokan ve beklenmeyen fakat tartışmacı sorular atan gazete muhabirine tavsiyeler verecek bir üçüncü grup oluşturun.

Rol oynama seansından sonra, devamı olan bir seans çok faydalıdır. Resmi görevlinin sorabileceği soruların çeşitlerini, toplumda rafa kaldırılıyor olabilen soruları ve mobilizatörün kullanabileceği fikirleri tahtada özetlemek isteyebilirsiniz. Bütün öğrencilerden size tahtada listeler oluşturmanıza yardım etmelerini isteyin. Resmi izinlerin verilmedikleri yerde bile, bu oyunu ve onun devamını oynayın; öğrencilerin tartışması onların rollerini anlamasında faydalıdır.

Bilinçlenmeyi Arttırmak

Nüfus içinde bütünüyle farkındalığın artırılması süreci, yerel otoritelerde resmi olmayan izinler alma süreciyle dikkate değer biçimde benzerdir. Öğrencilerinize genel nüfusun arasında her zaman dost ve taraftar edinmeleri (ve tutmaları) gerektiğini söyleyin.

Eğitim seansınızda, "jokerler" in değişik çeşitli tipleri ile rol oynamanın aynı türünü ve onun devamı olan benzer bir seansı kullanabilirsiniz.

Öğrencilere bilinçlenmeyi arttırırken hatırlatın ki, gerçekçi olmayan beklentileri beslemekten sakınmak onların işidir. Ayrıca, toplum katılımı demek değildir ki, en gürültülü toplum üyeleri onların öncelikli amacı olarak ne isterlerse mobilizatör onu pasif olarak kabul etmelidir. Onların öncelikli amacı olarak mobilizatör toplumdan gelen ilk ve az düşünülmüş önerilerin yapıcı bir şekilde doğruluğunu sorgulamalıdır. Örneğin bir doktorlu klinik istemelerini söyleyerek siz toplum rol oynama grubunuzu hazırlayabilirsiniz, fakat mobilizatör rolü oynayan onun hastalıkları azaltmak için olup olmadığını sorması için yetiştirilmelidir.  Eğer öyleyse, o zaman bir temiz su kaynağı ve temiz ve doğru kullanılan açık hava tuvaletleri hastalık problemine daha iyi bir çözüm olabilir. ("Su" modülüne bakın).

Birlik Organize Etme

Siz emin olmalısınız ki öğrencileriniz toplumların doğal olarak bütünleştiklerini varsaymasınlar. "Toplum" kelimesi onun içinde "bütünlük" e sahip olmasında yanıltır. Popüler inanış sıklıkla toplumu herkesin bildiği, sevdiği ve birbiriyle işbirliği yaptığı huzurlu yer olarak düşünmeyi içerir. Birlik Organize Etme ye bakın.

Bu sosyologlar tarafından iyi bilinir. Daha sonraki modüllerde eğitimde daha çok sosyoloji içerilmektedir ve farklılık daha görünür olacaktır. Pratik amaçlar için, özellikle bu eğitime giriş aşamasında, her toplumda pek çok gizli ve çok gizli olmayan sürtüşmeler ve "çatışmaya çekiş" in olduğunu öğrencilere bildirmeniz sizin için yeterli olacaktır. Bu ayrılık toplumu zayıflatır. Mobilizatörün işinin önemli bir bölümü, onun için bazı toplum güçlendirme faaliyetleri için işbirliği yapsınlar diye onların farklılıklarını bir tarafa bırakmaları için toplum üyelerini ikna etmektir.

Öğrencilerin birlik organize etmenin işlerinde tek bir aşama olmadığını, bir toplumu bütünleştiremezlerse (bir kere veya her zaman için) sonra diğer şeylere devam etmeleri gerektiğini öğrenmeleri gerekir.

O süren bir mücadeledir ve onların toplum içindeki işleri süresince devam eder.

Ayrılık pek çok şeye dayanabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir (fakat bunlarla sınırlı değildir):

 • Soylar veya klanlar arasındaki rekabet;
 • Mülke bağlı farklılıklar (Karl Marx 'ın yazdığı gibi – işçilere karşı sahipler); ve
 • şunlardaki farklılıklar:
  • dil,
  • dini inanç ve uygulamalar,
  • aile düzeni,
  • görülür etniklik ("ırk" denilen),
  • cins,
  • yaş,
  • fiziksel veya zihinsel yetersizlikler veya bozukluklar, ve
  • sosyal özelliklerdeki hemen hemen herhangi varyasyonlar (örneğin onlara bağlanmış sosyal anlamalara sahip fiziksel özellikler).

Bazen bir mobilizatör bazen ya yerel uygulamaları kabul etmeli ve onlar çerçevesinde çalışmalı ya da geçmişte göz yumulmasına rağmen bazı ikna edici grupların toplum toplantısına dahil edilmelerinde etkili bir biçimde ısrar etmelidir. Benim kendi deneyimlerimden iki örnek işte buradadır.

Tutucu İslam toplumlarında çalışırken örneğin, kadınların hareketlerinde birçok kısıtlamalar vardı. Bizim çok dikkatli davranmamız gerekiyordu. Mallamların onayı ve işbirliğiyle, yalnızca kadın eğitimciler kullanarak ve sadece onların evlerinde çalışarak kadınlara sosyal iş eğitimi sağlayabildik. (Toplum Merkezli Soyal Hizmet ye bakın).

Karşıt olarak, bazı yerlerde hafif İslam unsuruna sahip olan Kuzey Gana'da köy önceliklerini belirlemek için köy toplantıları yaptık. Eğer yalnızca erkekler geldiyse, herkesi kastettiğimizi kibarca anlattık, amacını açıklamadan toplantıyı erteledik ve bir sonraki gün yeniden gerçekleştirdik. Kadınlar (ve özürlüler ve azınlıklar) ikinci günde katıldılar.

Modül Cinsiyet e de bakın.

Mesajı iletmek çeşitli yollarda yapılabilir. Eğitimi yapıyor olduğunuz yerde ana bölümlerin bazıları hakkında bilgi veriliyorsanız, öğrencinin çeşitli yarışma konumu aldığı ve mobilizatörün (diğer öğrencilerden oluşan onların danışmanlarıyla) onlarla başa çıkmak için stratejiler planlaması gereken birçok çeşitli rol oynama seansları kurabilirsiniz.

Bu alanda biraz eğitim sağlayabilecek uzmanları da çağırabilirsiniz.

Cins stratejileri geliştirmek için Afrika'daki işimde, örneğin bu tür eğitim seanslarında onların tılsımını icra etmekte istekli olabilen birçok iyi eğitimli personel ile cinsle ilgili bakanlıkların (veya eşitinin) var olduğunun sıklıkla farkına vardım.

Herkese Açık Diyalog

Bir mobilizatör tarafından gerek duyulan en önemli becerilerden biri yabancıların katıldığı herkesin önünde konuşma hüneridir.

O yetenek sıklıkla bazı insanlara doğal olarak gelen bir yetenek olarak görülürken, o öğrenilebilen bir beceriler grubudur. En büyük sorun veya engel çekinme, endişe veya kaygıdır. Herhangi biri bu duyguların üstesinden geldiğinde, o zaman o beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilirdir.

Herkese açık iyi konuşma becerileri yalnızca yüksek sesle, yavaş ve açık basit bir dille konuşma yeteneğini değil, hem de insanların ne dediğini dinleme, sessiz kaldıkları zaman bile ne söyleyebileceklerini tahmin etme hünerini ve seyirciyle dostça ilişki geliştirme marifetini kapsar. Bir mobilizatörün yalnızca toplum üyelerine saygı göstermesi yetmez, hem de saygı gösterdiği görünmeli ve herkese açık konuşmada onu göstermelidir.

Bunların hepsini herkese açık konuşma üzerine birinci seansın başında listeleyerek öğrencileri korkutmayın. İlk başta, onlar çok çaba gerektirir gibi görünürler. Öğrenciler, onları kolayca öğrenebileceklerini ve uygulayabileceklerini eğitim seansınızla başlayarak keşfettikten sonra onlardan daha az endişe duyuyor olacaklardır.

Bu "yaparak öğrenme" nin en etkili olduğu yerdir.

Eğer beş günlük bir fikir üretme eğitim toplantınız varsa, konuşma üstüne beş veya altı değişik kısa seans oluşturabilirsiniz. En iyilerinden biri tek ayağın üstünde düşünmeyi pratik etmektir. "Toastmasters" organizasyonuyla olduğu gibi bir oyun düzenleyin ki bununla bir kişinin grubun önüne çıkması istenir ve önceden onların bilmedikleri bir kelime verilip onun hakkında iki dakika konuşması söylenir. Konular "muzlar", "kayınvalideler" veya "teneke çöp kapakları" gibi fikir üretme eğitim toplantısı veya harekete geçirmeye bağlantılı olmayan konuları kapsamalıdır.

Eğer bir grup mobilizatör için fikir üretme eğitim toplantısı düzenlediyseniz, diyelim ki tavsiye ettiğimiz gibi her ay (veya iki ayda bir), o zaman bu her ay da dahil edilebilecek bir seanstır.

Konuşmacıya verdiğiniz konu hakkında iki dakika düşünmesi için onun odanın dışına yollandığı yer bu seansın bir varyasyonu olabilir. Bu arada, konuşmacıyı oynayan öğrenciye açıklamaksızın, geri kalan öğrencileri istedikleri tam konudan özellikle bahsetmeksizin konuyu değiştirmeleri gerektiğini bildirin. Konuşmacıya "bir karbüratörü değiştirmek" gibi bir konu verilirken, gruba "midyelerin kabuğunu çıkarmak" gibi başka bir konu verilir. Konuşmacıya konu hakkında konuşması için dört dakika verilir, hem de seyirci tarafından istenen konuyu belirlemeli, birini diğerine bağlamalı ve seyirci tarafından istenen konuya kaydırmalıdır.

O eleştiriye çok duyarlı olmanız gereken bu seanstır. Konuşmaya karşı kişisel endişesi olan utangaç bireyler için, eleştiri onların cesaretini kırabilir ve gereken becerileri geliştirmelerine engel olabilir. Bu beyin fırtınasının (Beyin Fırtınası na bakın), veya yönetimde faydalı "Sandviç" teriminin temel kurallarını tanıtmak için iyi bir zaman olabilir. AA1 toplantılarından bir prosedürü ödünç alabilirsiniz. Ne söylenirse söylensin, ne zaman bir konuşmacı konuşursa seyircinin alkışlaması gerektiği talimatı verilir.

Eğer teknolojik desteğiniz varsa, bu bir film kaydedicisinin en faydalı olabileceği bir seanstır. Siz her konuşmacı için, onların konuşmasını filme alırsınız. Sonra kaydı ve özel bir odayı veya kulaklıkları ve küçük bir ekranı, kaydı özel olarak kendi başlarına inceleyebilsinler diye onlara verirsiniz. Sonra onlara kayıttaki materyali silmek veya arkadaşlarına göstermek için kişisel tercih hakkı verirsiniz. Eğer evde onu inceleyecek aletleri varsa, onu eve götürmek isteyebilirler. Kendinizden veya başka öğrenciden gelen eleştirileri ve tavsiyeleri kullanmaktan çok, konuşmacının kendi kendine kullanılabilen veya yok edilebilen sunuşunun bir görüntüsünü sadece o konuşmacıya verirsiniz.

Toplumun Doğruluğunu Sorgulama:

Eğitim boyunca bir mesaj uygundur. Güçlendirme sosyolojisinin temel metodu; organizma mücadele, çaba veya uygulamayla güçlenirdir. Tavsiyelerimizin arkasında yatan prensip şudur ki; sadece dersleri dinlemek yerine, siz işlerini "yap" abildikleri veya uygulayabildikleri durumlar sağlayarak mobilizatörleri daha etkili bir biçimde eğitebilirsiniz. O dernek yaklaşımını kullanmak hakkındaki tedbirimizin arkasında yatar; fakir kişilere vermek onları daha güçlü veya bağımsız yapmaz, fakat onları daha çok yardım ummak ve bağımlı olmak için eğitir.

Öğrencilerinizin oynayabileceği böyle bir rol yapma senaryosu "Toplumun Doğruluğunu Sorgulama" bildirisindeki örnektir. Biri "mobilizatör" ve onun danışmanlarından oluşan ve diğeri toplum olarak grup olan iki grup hazırlayın. Bildiriyi kullanabilir ve toplumu bir klinik istemesi, mobilizatörün bu amacın doğruluğunu sorgulama ve hastalıkları azaltmak için daha etkili bir strateji olarak onlara bir temiz su kaynağı noktası seçmekte öncülük etmesi için talimat verebilirsiniz.

Toplum üyelerinin bir şeyler isteyebilecekleri ve mobilizatörün onların isteklerini düşünmelerinde ve daha gerçekçi seçimler yapmalarında onlara öncülük edebileceği başka böyle rol oyunları tavsiye etmelerini öğrencilerden isteyin.

Güç Organize Etme

Güçlendirme metodolojisindeki bir diğer temel prensip ("güç elde etmek için mücadele" den sonra) organize etmenin güç ürettiği ve daha iyi organize etmenin daha büyük güç ürettiğidir.

Bu prensibin sosyolojideki tarihi kökeni, onlara güç veren bürokrasilerin özellikleri hakkında yazan Max Weber'in yazdıklarından gelir. Bu sizin sosyoloji öğretmenizin yeri değilken (bu daha sonra bu mobilizatörlerin eğitiminde gelecektir), eğitimde sosyolojiyi tanımanız onların eğitmenleri olarak sizin için değerlidir.

İşçi sendikası organizatörleri yüzyıllardır bilirler ki; bir düzensiz bireyler grubunu (bir şirkette çalışan) alır, bir ortak sebebi amaçlamaları için bir araya getirir ve onları tek bir sosyal organizasyon olmaları için organize etmeye yardım ederseniz, onlar güç kazanırlar. İş sahipleri ve müdürleri sendikaları kesinlikle sevmediler, çünkü onlar çok büyük güce sahiptirler. Onlar bu gücü haksız düşük maaşlardan, ücretlerden ve tehlikeli çalışma şartlarından kendilerini korumak için kullanabilirler.

Bu prensip her gruba uygulanabilir ve burada toplumları güçlendirmenin parçası olarak kullanılır.

Bu prensibi öğrencilerinize nasıl gösterirsiniz?

Potansiyel toplum mobilizatörlerinin organize etmenin önemini bilmeleri gerekir.

Şimdiye kadar eğitimcilerin talimatları, öğrencileri toplumu harekete geçirme sürecinde çeşitli oyuncuların konumlarına koymak için, rol oynama seanslarını kullanmayı tavsiye etti. Bu, onların becerilerini geliştirdiği gibi, durumlara ve toplum güçlendirmede karşılaşacakları ve birlikte çalışacakları insanların davranışlarına biraz açıklık sağlar. Bu seans diğer eğitim metotlarının daha uygun olabileceği bir seans olabilir.

Prensibi anlatın ve eşit seviyede becerileri olan iki futbol takımına nasıl uygulanabileceğini gösterin. Organize bir grubun, farklı bir şekilde benzer özelliklerde olan düzensiz bir gruptan daha etkili olabileceği diğer durumları belirlemelerini öğrencilerden isteyin. Bunları tahtada listeleyin. Futbol gibi takım oyunlarıyla başlayın, fakat bir savaş için savaşan askeri gruplar ve benzer bir ürünü üreten üreticiler gibi diğer gruplarla devam edin. Öğrenciler yeni ve değişik örnekleri ele alabilirler mi?

Eğer geniş bir grup öğrenciniz varsa, organize etmenin yararına ve o organizasyonun nasıl görünebileceği konusunda bir tartışma hazırlamak için onları küçük gruplara ayırın. Bir grup bir askeri örneği, diğeri bir ticari örneği, bir diğeri bir dini faaliyeti (eğer uygunsa) ve benzeri şeyleri seçmek için görevlendirilebilir. Bir organizasyonun daha etkili olmak için nasıl görünebileceğine karar vermelerini her bir gruptan isteyin. Her bir grubun bir konuşmacısından umumi bilgi vermesini isteyin. Kendini organize etmenin bir güçlendirme işlemi olduğu ve sadece toplumlara özgü olmadığı önemli bir derstir.

Sonuç; Mobilizatörleri Eğitme:

Öğrencileri nasıl harekete geçmeyi öğrenmeye teşvik etmek için kullandığınız metotlar çeşitli ve ilgi çekici olmalıdır. Onlar sadece dersler ve sunuşlar olmamalıdır, fakat öğrencileri kendi öğrenmelerinde aktif katılımcı olarak içeren çeşitli metotlar olmalıdır. Çeşitlilik öğrenme sürecini canlı tutmaya yardım eder, anlamayı ve muhafazayı geliştirir.

Alışılmış metotlara güvenmeyin veya bu talimatlardakine bile. Eğitiminiz eğer kendiniz yeni metotlar yaratırsanız daha canlı, daha doğruluğu sorgulayıcı ve daha heyecan verici olacaktır.

Bunun yanı sıra, en azından bütün fikir üretme eğitim toplantılarında birkaç seans için dışardan eğitmenler getirmeye çalışmalısınız. Seansları, seans sırasında çeşitli sunucularla canlı tutun. Aynı şekilde, her bir seans sırasında sunuşun aracını değiştirin: slaytlar, tepegözler, filmler, videolar, kukla gösterileri, flânel tahta sunuşları, rol oynamayı kullanın. Yöresel dans ve oyuncu gruplar, korolar ve sanatsal gruplar. Aynı aracı bir seansta çok uzun kullanmayın ve seanstan seansa değiştirin.

Rol oynama bile çeşitlendirilebilir; kuklaları kullanmaya çalışın, kendi vücuduyla rol yapmak yerine öğrenciler kuklaları yönetir. Aynı şekilde, rol oynamaya alternatif olarak flânel tahta sunumu için resimler yapılabilir.

Çeşitlilik harika bir eğitim bilimi baharatıdır.

not 1. : AA = Anonim Alkolikler

––»«––

© Copyright 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web Tasarımı Lourdes Sada
––»«––
Son Güncellenme: 09.11.2012

 Ana sayfa

 Başlarken