Pagina principală
 Manuale
Traduceri:

Català
English
Español
Italiano
Português
Română
اردو / Urdu

                                        

Alte Pagini:

Module

Harta site-ului

Cuvinte cheie

Contact

Document utile

Link-uri utile

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:

Conţinut:


MANUAL PENTRU GENERAREA BUNĂSTĂRII

ISBN: 92-1-1314 03-8 ─ UN: HS/544/98


de Phil Bartle, PhD

traducere de Elena Taropa

revizuit de Natalia Grymnak

Nu este sărac care nu are mult
ci acela care râvneşte la mai mult.

Thomas Fuller

Prefaţă:

Acesta este al doilea dintr-o serie de trei manuale adresate lucrătorilor comunitari de teren. Cei mai mulţi dintre lucrătorii comunitari pentru dezvoltare sunt interesaţi de generarea sau crearea avuţiei publice sau comune ( accesul la utilităţile aşezărilor umane sau la servicii precum şcoli, clinici, drumuri, pieţe, furnizori de apă, sistem sanitar). Primul manual adresat lucrătorilor (Manual pentru mobilizatori) se concentrează pe acest aspect. Prezentul manual însă se focalizează mai mult pe aspectul privat (individual sau familial) al bunăstării, cum eradicarea sărăciei poate include întreprinderile la scară mică sau micro şi cum mobilizatorul comunitar poate contribui la dezvoltarea sa.

Este rezultatul a şase ani de mobilizare şi instruire comunitară în domeniul managementului în CMP (Programul de Management Comunitar) al Uganda, executat de UN- HABITAT ( Habitat) şi implementat de Directoratul Dezvoltării Comunitare al Guvernului din Uganda. Multe lecţii au fost învăţate de-a lungul anilor, unele referitoare la succes, altele la eşec. Prin toate acestea am văzut potenţiala capacitate şi rezilienţa uimitoare a comunităţilor.

Ceea ce am ajuns să observăm este că toate aceste comunităţi, indiferent cât de sărace, au resurse ( multe dintre care necesită încă să fie identificate) care pot fi utilizate, astfel încât acestea, şi întreaga ţară, să se poată dezvolta. Pentru a pune în folosință aceste uriaşe resurse naţionale este nevoie de mobilizare şi instruire managerială. Acest manual prezintă modul în care acele resurse potenţiale pot fi deblocate pentru o dezvoltare susţinută. Acest manual este predestinat guvernului, NGO, mobilizatorilor profesionişti şi voluntari de pretutindeni. Nu este limitat la Uganda. Sperăm că vă va fi util.

Phil Bartle, Consultant tehnic şef
Laban Mbulamuko, Coordinator naţional
Programul de Management Comunitar
1992-1998

Acesta este al doilea din cele trei manuale destinate mobilizatorului comunitar. Acompaniază "Manualul pentru mobilizatori," şi "Manualul pentru Monitorizare şi Evaluare. Atîta timp cît primul din cele menționate urmărește lupta împotriva sărăciei prin crearea unei bunăstări de natură comună (ex. cu acces public şi/sau deţinut în mod public), acest manual vizează crearea bunăstării (pentru a lupta contra sărăciei) în ceea ce priveşte proprietatea privată (individuală sau familială) prin micro- antreprenoriat.

Aceasta este o carte de tip "cum să" pentru lucrătorii comunitari pentru dezvoltare care au scop să ajute la eradicarea sărăciei. Există o multitudine de metode diferite pentru promovarea generării bunăstării. Aceasta este una dintre ele.

Începe cu o analiză a sărăciei şi a cauzelor acesteia, conducînd la acţiuni menite să îndepărteze sărăcia. Se analizează apoi o combinaţie între credit şi instruire pentru a promova anteprenoriatul. Apoi unele sfaturi privind organizarea grupurilor. Următoarea parte descrie abilităţile pe care va trebui să le transmiteţi celor ce vor deveni întreprinzători. În final, cerinţele pentru a conduce o micro antrepriză viabilă.

Acest manual urmăreşte să minimalizeze teoria, istoria şi naraţiunea; se concentrează pe ceea ce dumneavoastră, ca şi mobilizator comunitar, trebuie să ştiţi, şi ce deprinderi vă sunt necesare pentru a promova eradicarea sărăciei.

1. Sărăcie şi bunăstare:

Obiectivul nostru pe termen lung este eradicarea sărăciei. Nu o vom elimina prin alinarea temporară a discomfortului şi suferinţei cauzate de sărăcie. Acelea sunt simptomele. Noi trebuie să identificăm cauzele sărăciei şi să contracarăm acele forţe negative puternice. Trebuie să concepem metode pentru crearea unei bunăstări veritabile ca proces susţinut de creştere.

Orice mare comandant militar vă va spune că, pentru a înfrânge inamicul, trebuie să ştii totul despre el. Dacă vrem să înfrângem sărăcia, trebuie să ştim îndeajuns despre sărăcie (şi nu numai despre simptomele sale) şi despre bunăstare.

Acest manual nu vă spune totul despre sărăcie; vă introduce principalele elemente şi vă indică direcţia de urmat astfel încât să învăţaţi dumneavoastră înşivă mai mult. Luaţi aceste idei, scrieţi-le în jurnalul dumneavoastră, gândiţi-vă la ele, dezvoltaţi-le, disputați asupra lor, discutaţi-le cu prieteni şi colegi în şedinţe de lucru, seminarii şi în timpul dumneavoastră liber. Folosiţi acest manual ca un punct de plecare.

1.1. O perspectivă alternativă:

Pentru a înţelege natura şi cauzele sărăciei şi bunăstării, trebuie mai întâi să scăpăm de nişte prezumţii frecvent întâlnite. Sărăcia nu reprezintă pur şi simplu lipsa banilor. Bunăstarea nu înseamnă numai a avea bani. Sărăcia şi bunăstarea înseamnă mult mai mult decât absenţa sau prezenţa banilor.

Banii pot fi folosiţi uneori ca măsură a bunăstării, un mijloc de a depozita avuţia şi un important set de simboluri pentru schimbul acesteia. Dar banii nu reprezintă bunăstarea, şi natura sărăciei este mult mai interesantă şi mai provocatoare decât simpla absenţă a banilor. Odată ce aţi plecat de la această idee radicală şi revoluţionară, că bunăstarea înseamnă mai mult decât prezenţa banilor şi sărăcia este mai mult decât absenţa acestora, atunci veţi şti cum să atacaţi inamicul comun, sărăcia.

Spunem aceasta nu pentru a minimaliza importanţa banilor. Banii pot fi o unealtă deosebit de utilă în lupta noastră împotriva sărăciei. Multe dintre secţiunile acestui manual de tip " cum să" arată cum banii pot fi folosiţi pentru a lupta împotriva sărăciei şi a genera bunăstarea. Amintiţi-vă însă că numai banii nu vor elimina sărăcia.

Dumneavoastră, în calitate de lucrător comunitar, vă sunt necesare trei lucruri pentru a contribui la eradicarea sărăciei: (1) înţelegerea conceptelor şi principiilor (2) unele abilități de instruire, facilitare şi organizare şi (3) trăsături personale, incluzând integritatea, motivaţia şi creativitatea. Astfel, fără prea multă teorie, primele două capitole ale acestui manual orintează către principiile şi conceptele pe care trebuie să le înţelegeţi.

1.2. Bunăstarea:

Dacă banii nu înseamnă acelaşi lucru ca bunăstarea, şi doar adăugînd bani nu vom elimina sărăcia, atunci ce este bunăstarea şi cum vor ajuta banii lupta împotriva sărăciei?

Dacă privim definiţiile economiştilor referitor la bunăstare, vom vedea cum pot fi utilizaţi banii în lupta contra sărăciei. Economiştii vorbesc despre "bunuri şi servicii" cu valoare dar chiar şi "bunurile" au valoare numai în limita în care oferă un serviciu. Conceptul cheie, aici, este valoarea.( Un anumit bun are o valoare relativă, în conformitate cu două atribute (1) dacă este relativ folositor şi (2) dacă este relativ rar.

Oricare dintre noi care a rămas fără bani la un moment dat, credem că ştim ce înseamnă sărăcia. Dar experienţa sărăciei individuale, care este alinată de primirea unor sume de bani, este foarte diferită de problema socială a sărăciei care este o problemă a întregii economii. Problema socială a sărăciei este lipsa bunăstării, şi nu lipsa banilor. Pentru persoanele cu venituri reduse, sărăcia reprezintă de asemenea modul în care bunăstarea este distribuită în societate. Dacă veţi alimenta sistemul cu bani, veţi crea numai inflaţie, şi asta nu face ca societatea să scape de sărăcie. Aşadar, răspunsul în lupta contra sărăciei ca problemă socială este nu adăugarea de bani ci crearea sau generarea bunăstării, de aceea titlul acestui manual se referă la generarea bunăstării şi nu numai generarea unui venit.

Puteţi să faceţi trei lucruri cu bunăstarea : (1) să o consumaţi, (2) să o depozitaţi, şi (3) să o investiţi.

Pentru a ilustra cele mai sus menţionate, să luăm exemplul unui fermier african. De vreme ce majoritatea fermierilor de pe continent sunt femei şi fete, vom utiliza pronumele personal "ea", dar nu vom discrimina sau uita bărbaţii. Să spunem că ea tocmai a strâns o recoltă de porumb. Ea poate să (1) o consume, (2) înmagazineze sau (3) investească. Ea poate să gătească şi să mănânce o parte din recoltă cu prietenii şi rudele; adică să (1) o consume. Ea poate să pună o parte din recoltă în containere; adică să o (2) înmagazineze. Dacă paraziţii şi bolile distrug o parte din porumbul depozitat,o vom numi o formă regretabilă de consum. Ea poate, de asemenea, să păstreze o parte din porumb pentru a-l folosi ca sămânţă, pentru a planta şi creşte recoltele viitoare.Aceasta este o modalitate de (3) investire a avuţiei sale( porumbul, care este relativ limitat şi folositor).

Prin urmare, indiciul unei bunăstări în dezvoltare într-un sistem economic este investiţia, unde consumul imediat din prezent sau din viitorul apropiat este neglijat în favoarea producerii unei bunăstări sporite în viitor. Lumea noastră modernă şi complexă nu este la fel de simplă ca aceea a unui fermier care are trei opţiuni, dar principiul rămâne acelaşi, investirea duce la o bunăstare sporită şi contracarează sărăcia.

1.3. Sărăcia:

Ce cauzează sărăcia Problema socială a sărăciei. Lipsa banilor este o măsură şi un simptom al sărăciei, nu o cauză.  Tratând simptomele nu vom vindeca boala. Cauzele problemei sociale a sărăciei se regăsesc printre mai mulţi factori, în special cei cinci mari factori: boala, ignoranţa, lipsa de onestitate, apatia şi dependenţa.

Boala face ca aportul de muncă al societăţii să fie mai puţin productiv. Maladiile şi moartea reduc unul dintre cei trei factori majori ai producţiei, forţa de muncă. Boala însăşi poate fi redusă printr-o mai mare înţelegere a modalităţilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi luarea măsurilor necesare pentru a ne asigura că bunăstarea publică menită să fie utilizată în scopul prevenirii şi tratării maladiilor nu va fi deturnată către un câştig personal. Aşadar, factorii sărăciei sunt inter-conectaţi. Necinstea şi ignoranţa contribuie la boală, şi toţi cei trei factori contribuie la sărăcie.

Ignoranţa, cum era menţionat undeva, nu este un lucru ruşinos ci este pur şi simplu un fapt. Aceasta este cauzată de izolare, astfel încât unele persoane nu cunosc anumite lucruri pur şi simplu pentru că nu au auzit niciodată de ele (informaţie). Şi alţi factori ai sărăciei pot contribui la ignoranţă, incluzând boala şi necinstea. Ambii factori contribuie la un acces mai scăzut la educaţie şi informaţie.

Lipsa de onestitate, pe de altă parte, este o cauză majoră a sărăciei ca problemă socială. Când o persoană care se află într-o funcţie învestită cu încredere deturnează o sută de unităţi de valoare către uzul personal, societatea, va pierde mult mai mult decât o sută de unităţi de valoare care ar putea să contribuie la dezvoltarea şi reducerea sărăciei. Aceasta este ceea ce economiştii numesc "efectul multiplicator". Lipsa de onestitate "înfloreşte" într-o atmosferă de apatie, ignoranţă şi dependenţă, aşadar iată un alt exemplu de factori inter-conectaţi ai sărăciei.

Observaţi că aceasta nu este o judecată de valoare. Nu spunem că lipsa de onestitate, boala, ignoranţa şi apatia sunt rele. Este menirea liderilor noştri religioşi să ne înveţe despre bine şi rău. Aceasta este doar o analiză ştiinţifică ( ştiinţe sociale) a factorilor sărăciei. Pentru a lupta împotriva problemei sociale a sărăciei ( dacă aceea este decizia populaţiei) este necesară identificarea şi analiza cauzelor sărăciei.

Aceşti factori sunt, pe rând, rezultatele a cinci cauze cheie: apatia, boala, lipsa de onestitate, dependenţa şi ignoranţa.

Lipsa facilităţilor şi serviciilor aşezărilor umane comune aparţine tipului de proprietate publică sau de grup. Aceasta include lipsa accesului la facilităţi medicale şi educaţionale, lipsa infrastructurii precum drumurile, pieţele, electricitatea sau telefonia, lipsa altor infrastructuri comune, precum instituţiile sanitare, apa potabilă şi o aprovizionare sigură cu hrană.

Aceste forme de bunăstare comună diferă de proprietatea personală unde sărăcia se manifestă prin salarii modeste sau lipsa unui salariu, lipsa pământului şi a altor proprietăţi, lipsa capitalului proprietate privată (unelte, clădiri, fabrici), şi lipsa abilităților umane. Contracararea sărăciei în sectorul comun este descrisă mai detaliat în primul dintre aceste manuale conexe. "Manual pentru mobilizatori Acest manual reliefează formarea capitalului privat şi reducerea sărăciei prin stimularea micro întreprinderilor private.

1.4. Investirea:

Această metodă iniţiază, la un nivel foarte redus, investiţia privată care, dacă prinde rădăcini şi începe să se dezvolte, contribuie la crearea bunăstării la nivelul întregii ţări şi la eradicarea sărăciei.

Avuţia existentă poate fi direcţionată către consum sau investire. Porumbul, ca şi aliment, este un exemplu de bun de consum. O sapă pentru grădinărit, folosită la lucrat pământul din fermă, este un exemplu de bun de capital. Un bun de capital nu poate fi consumat în mod direct, dar poate contribui la sporirea avuţiei viitoare. Investirea înseamnă direcţionarea avutului către producţia de capital , care este necesară la contribuirea creşterii nivelului de bunăstare în comunitate ţi în societate. Acest manual vă arată cum să iniţiaţi o investiţie.

Afacerile de producţie la scară mică, în special procesarea primară a produselor agricole, sunt desfăşurate cel mai eficient de către întreprinzători individuali. Acea procesare primară a produselor este la mare căutare de-a lungul întregului continent şi este cel mai promiţător sector pentru reducerea sărăciei pe scară largă. Sarcina dumneavoastră ca şi mobilizator este de a iniţia persoanele cu venituri modeste, în special femeile ( dar şi pe cei fără un loc de muncă, persoanele handicapate şi vulnerabile) în a deveni creatori de bunăstare, de exemplu persoane din cadrul antreprizelor agricole care procesează recoltele agricole.

2. Credit şi investiţie:

Metoda prezentată în acest manual este aceea de a introduce creditul potenţialilor întreprinzători, care vor folosi apoi economiile altor persoane (ca şi împrumuturi) pentru a devia de la noţiunea imediată, către investire şi crearea bunăstării.

Când cineva împrumută bani, nu este un cadou; ei trebuie returnaţi. Dacă nu sunt returnaţi, creditorul a săvârşit un furt şi este necinstit.Atunci cînd este răspindită pe larg atitudinea că nu este necesar să restitui banii îmrumutați, lipsa de cinste face parte din cei cinci factori ai sărăciei ca problemă socială.

Cauzele neîndeplinirii obligaţiilor în cazul unui împrumut pot fi oarecum nevinovate: speranţe mari nerealiste (atât în ceea ce îl priveşte pe debitor cât şi pe creditor) şi aşteptări nerealiste la momentul când împrumutul este contractat.Contractarea de împrumuturi nerealiste poate constitui o cauză majoră de încălcare a încrederii şi destrămare de prietenii.

În calitate de mobilizator, în cruciada dumneavoastră împotriva sărăciei, vă aparţine responsabilitatea ca orice împrumuturi menite să creeze bunăstare să nu fie nerealistic de mari. Trebuie să fiți în stare să vă spuneţi cu onestitate, despre orice împrumut pe care îl aprobaţi sau îl recomandaţi, că poate fi restituit (100%). În caz contrar, veţi susţine supravieţuirea sărăciei. După cum Eldritch Cleaver şi Malcom X spuneau: " Dacă nu faci parte din soluţie, atunci faci parte din problemă."

2.1. Valoarea adăugată:

Vă amintiţi povestea de mai sus despre femeia fermier şi opţiunile sale privind ce poate să facă cu recolta ei de porumb? Acolo am menţionat că ar fi putut să consume recolta, să o depoziteze sau să pună o parte deoparte pentru sămânţă. O a patra alternativă este o altă formă de investiţie: ar putea să o prelucreze. Porumbul măcinat este mai valoros decât cel nemăcinat. Prin adăugarea factorilor de producţie (muncă, pământ, capital) ea poate să adauge valoare porumbului său (sau al altcuiva), macinîndu-l.

Prelucrarea porumbului creează avuţie. Acest proces nu are loc de unul singur; ea trebuie să adauge mai multe elemente: capital (unelte, incluzând o moară), teren (un loc unde să amplaseze moara) şi munca (introducerea porumbului şi scoaterea resturilor). Dacă valoarea rezultatului, porumb măcinat, reprezintă mai mult decât valoarea combinată a porumbului originar nemăcinat şi costurile de producţie ale morăritului, atunci activitatea a generat o valoare, o bunăstare reală (nu numai bani). În această scurtă istorioară găsim esenţa luptei împotriva sărăciei la scară continentală. Aceasta este " valoarea adăugată".

Majoritatea Africii, de fapt majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, este agricolă. Unele recolte sunt exportate în schimbul unor sume de bani, dar majoritatea lor sunt consumate de către producători. Unul dintre elementele importante care lipsesc este prelucrarea iniţială (ca să nu mai vorbim de cea subsecventă) a producelor agricole. Dacă am putea găsi o soluţie pentru a umple acest vid, ajutând femeile să lupte contra sărăciei personale şi a familiei lor, atunci am susţine o luptă revoluţionară în războiul împotriva sărăciei. O sarcină importantă o constituie identificarea unui sector unde " valoarea adăugată" care este atribuită contribuie la eradicarea problemei sociale a sărăciei la scară largă.

2.2. Folosirea banilor împrumutaţi pentru a crea bunăstare:

Suma de bani care este dată cu împrumut de către creditor şi este luată cu împrumut de către debitor se numeşte credit. Partea "principală" a împrumutului este suma împrumutată. "Dobânda" pe împrumut constituie contravaloarea "chiriei" pentru oferirea şi folosirea împrumutului. Este posibil să se adauge şi unele taxe pentru servicii drept costuri pentru împrumutul de bani efectuat.

Când am vorbit despre fermierul care investea punând deoparte o parte din recolta sa ca sămânţă, aceasta investea propria sa avuţie. Însă, grupul ţintă pe care îl vizaţi (beneficiarii), femeile cu venituri reduse, s-ar putea să nu aibă suficientă bogăţie proprie pentru a o investi. Alte persoane s-ar putea să fi acumulat avere, pe care vor să o " dea spre închiriere" (în schimbul unui preţ, dobânda) pentru ca alţii să investească. Acela este creditul care reprezintă o sursă accesibilă.

Nu daţi grupului dumneavoastră ţintă bani (donaţii) ca şi capital de investit; nu daţi gratuit maşini de cusut, care nu ar face decât să îi pregătească să fie dependenţi de o sursă care nu este constantă ca fiind factorul lor de producţie. În schimb, învăţaţi-i nişte deprinderi lucrative şi asistaţii în obţinerea unor credite. Acestea trebuie să fie împrumuturi de o mărime realistă pe care le pot folosi investind pentru crearea bunăstării şi pe care le pot restitui creditorului, restituind atât partea principală a creditului cât şi dobânda, din avuţia pe care ei au creat-o.

2.3. De ce credit şi nu donaţii?

Manualul principal care este acompaniat de acest Manual pentru mobilizatori a evidenţiat un principiu important al susţinerii şi consolidării potenţialului comunităţii. Dacă muşchii dumneavoastră nu exersează, se vor atrofia (îşi vor pierde din putere); dacă veţi face flotări, braţele dumneavoastră îşi vor recăpăta vigoarea. Dacă unei comunităţi îi este oferit totul, aceasta nu va deveni stăpână pe sine. Dacă veţi da bani gratuit unei persoane de afaceri, o veţi învăţa să fie dependentă de daruri şi caritate.

Dacă o persoană vrea să înceapă o afacere, va avea nevoie de capital financiar pentru a începe. Dacă îi veţi oferi dumneavoastră aceşti bani, aceasta va fi învăţată să fie dependentă. Acel capital financiar este valoros, şi persoana în cauză ar trebui să plătească "chirie" pentru posesia şi uzul temporar al acestui capital. Acea "chirie" pentru utilizarea banilor altuia este "dobânda" pe care persoana respectivă trebuie să o plătească titularului sumei de bani împrumutate.

Persoana în cauză va trebui să restituie şi împrumutul. Acesta nu reprezintă un cadou, un act de caritate sau o donaţie. Este un component al unei afaceri sau o resursă, şi este închiriat.Trebuie returnat! Casa dată spre închiriere, ca şi banii daţi cu împrumut, rămâne în proprietatea titularului său (proprietar de imobile, creditor).

Dacă îi veţi permite unui întreprinzător să nu îşi respecte obligaţiile în ceea ce priveşte un împrumut (adică să nu îl ramburseze), faceţi două deservicii: (1) individului şi (2) comunităţii şi societăţii ca întreg. Întreprinzătorul va primi astfel o pregătire care încurajează dependeţa şi incorectitudinea, doi factori majori ai problemei sociale a sărăciei şi veţi contribui la o conducere greșită şi pierderea de capital din sistemul economic. Întreprinzătorul va rata o lecţie importantă privind aportul personal la consolidarea comunităţii prin organizarea unei afaceri viabile, pe când societatea va eşua să găsească un potenţial în plus pentru creşterea economică şi eradicarea sărăciei.

Atrageți atenția, că nu s-a judecat moralitatea nerespectării obligaţiilor în cazul unui împrumut. Nerambursarea banilor către titularul de drept (adică furtul) poate fi imoral sau o infracţiune, dar este datoria liderilor dumneavoastră religioşi şi a autorităţilor care veghează pentru respectarea legilor, să se ocupe de aceste aspecte. O analiză din punctul de vedere al ştiinţei sociale arată numai cum acest fenomen agravează problema socială a sărăciei.

Necesitatea de a sublinia că nu trebuie oferite donaţii, că împrumuturile trebuie restituite şi că trebuie plătite (prin intermediul dobânzii), sunt trei motive bune de ce împrumuturile iniţiale date debitorilor neexperimentaţi (grupul dumneavoastră ţintă) să fie mici (aşadar accesibile) şi prin urmare mai uşor de restituit.

2.4. Ce rate ale dobânzii?

Dacă obiectivul dumneavoastră este de a pregăti noi întreprinzători pentru a-şi susţine propriul potenţial , pentru a crea şi a conduce antreprize viabile , atunci împrumuturile lor nu trebuie să fie gratuite şi dobânda acestora nu trebuie subvenţionată.

Multe persoane, auzind pentru prima oară aceste lucruri, s-ar putea să obiecteze: "Dar aceste femei sunt sărace! Nu ar trebui să le forţăm să plătească dobânzi pentru împrumuturile luate! Sunt prea sărace!" Sentimentele acestora sunt caritabile dar analiza lor asupra situaţiei este insuficientă. Oare vrem să pregătim femeile sărace să rămână în continuare sărace? Sau vrem să le dăm posibilitatea să îşi poată susţine ele însele potenţialul? Dacă vrem să le pregătim să se poată baza pe forţele proprii şi să genereze bunăstare atunci va trebui să le instruim cum să creeze o întreprindere profitabilă , una care produce un profit destul de ridicat încât să plătească valoarea de piaţă a "închirierii" (dobânda) folosirii banilor altora. Este mai bine să le îndrumăm cum să conceapă o afacere la o scară mai redusă , pentru a câştiga experienţă, să împrumute mai puţini bani, să realizeze un profit onest şi să restituie atât împrumutul cât şi dobânda aferentă.

Asiguraţi-vă că grupul dumneavoastră ţintă , participanţii dumneavoastră, sunt instruiţi încă de la început în a fi capabili să plătească o rată a dobânzii la nivelul pieţei, aceeaşi ca aceea percepută de o bancă guvernamentală sau de una comercială.

2.5. Ce dimensiuni să aibă împrumuturile?

Prefixul "micro" înseamnă "de dimensiuni reduse". Această metodologie se adresează persoanelor cu venituri foarte reduse care nu au experienţă în afaceri. Micro antreprizele. Dacă cineva are deja succes în afaceri şi are nevoie de un împrumut de 50,000,000/ 50,000$ , atunci aceştia nu aparţin acestui grup ţintă şi vor fi nevoiți să caute în altă parte.

Această schemă se adresează persoanelor care iniţial împrumută între 100 şi 10,000 $ şi folosesc aceste sume pentru generarea bunăstării. Dacă aceştia au succes în administrarea şi utilizarea acestor împrumuturi iniţiale, să aibă profit, să ţină o evidenţă exactă, să plătească atât împrumutul iniţial cât şi dobânda aferentă, atunci aceştia pot opta pentru un al doilea împrumut, mai mare. Dacă scara împrumuturilor este de la 10 la 100, media tuturor împrumuturilor ar trebui să fie de 50 la 60 %.

Cel de-al doilea împrumut poate fi de la două până la douăzeci de ori mai mare decât primul împrumut, depinzând de cât de prompt a fost restituit primul împrumut, cât profit a fost obţinut după achitarea tuturor costurilor, incluzând dobânda şi propria lor muncă. Dacă aceştia nu au învăţat cum să aibă profit dintr-un împrumut de 100,000/(100$), atunci nu ne putem aştepta să aducă profit dintr-un împrumut de 1,000,000/ (1000 $).

Cel de-al treilea împrumut poate fi de la două până la douăzeci de ori mai mare decât cel de-al doilea împrumut, depinzând, din nou, de nivelul succesului pe care l-a avut cel de-al doilea împrumut. Sarcina dumneavoastră ca şi mobilizator este să îmdemnați fiecare participant care este un potenţial întreprinzător. Acest aspect va fi dezvoltat în capitolul cinci.

Adesea participanta va fi mult prea optimistă şi va solicita un împrumut mai mare decât capacitatea ei de a-l utiliza pentru generarea avuţiei şi aducerea de profit. Ea trebuie să aibă o propunere de afaceri reală care va sta la fundaţia unei antreprize viabile , şi nu una bazată pe ignoranţă şi pe o gândire orientată înspre ceea ce şi-ar dori, în detrimentul a ceea ce ar putea face cu adevărat.

Păstrarea împrumuturilor iniţiale la dimensiuni reduse reprezintă o contribuţie importantă la viabilitate.

3. Organizarea grupurilor

Amintiţi-vă că acest manual, ca şi celelalte care îl acompaniază, se adresează mobilizatorilor comunitari sau animatorilor. Care este cel mai important talent al unui mobilizator? Este abilitatea de a organiza un grup pentru acţiune. S-ar putea să vă pară un pic ciudat că, deşi metoda pentru generarea bunăstării propusă de noi se adresează individului (întreprinzătorului cu venituri reduse), totuşi avem nevoie de cunoştinţele organizatorice de grup ale mobilizatorului comunitar. Analizând însă mai îndeaproape această metodă în întregul său, totuşi, acest aspect arată mai puţin ciudat. Unele elemente esenţiale ale metodei în întregul ei includ pregătirea indivizilor, alte elemente vizează organizarea grupurilor.

Sunteţi deja un mobilizator comunitar calificat şi experimentat (vezi "Manual pentru mobilizatori") care ţinteşte să lupte împotriva sărăciei comunale prin promovarea de proiecte de întrajutorare a comunităţii. Acum, puteţi să adăugaţi la bagajul dumneavoastră de cunoştinţe concepte, principii şi metodologii din acest manual şi să găsiţi noi posibilităţi de a utiliza conceptele şi deprinderile dumneavoastră de mobilizator.

Piramida pe care o veţi organiza va avea un "grup- umbrelă" în vârf, de la cinci la şapte "grup de încredere" la mijloc şi întreprinzători individuali la bază. Fiecare individ va aparţine unui "grup de încredere" şi toţi vor aparţine "grupului umbrelă". Indivizii joacă roluri diferite ca şi stagiari şi participanţi, la fiecare dintre nivelurile piramidei. Aceştia creează antreprenoriatul micilor afaceri care produce mult dorita "valoare adăugată" şi ei sunt participanţii şi membrii grupurilor care le facilitează afacerile.

3.1. Grupuri de tip trust

Un grup de tip "î]ncredere" este compus din cinci până la şapte indivizi, de obicei femei, care se cunosc şi au încredere reciprocă. Ca şi mobilizator, veţi construi mai multe grupuri de încredere dintr-un grup comunitar mai numeros (20-40). Veţi da fiecărei participante o foaie de hârtie pe care aceasta îşi va scrie numele şi apoi va nota numele a cinci alte persoane în care aceasta are suficientă încredere încât să îi ţină banii. Ar fi binevenit să aveţi unul sau doi asistenţi care să vă ajute în desfăşurarea acestei activităţi. Apoi, confidenţial, luaţi colile de hârtie şi organizaţi participanţii în grupuri.

Dacă o participantă nu îşi regăseşte numele pe nici o listă, aceasta nu va putea fi parte din nici un grup bazat pe încredere reciprocă. Participanta în cauză s-ar putea să reclame dar dumneavosatră trebuie să rămâneţi ferm întrucât aceasta are nevoie de cel puţin patru sau cinci alte femei care au încredere în ea pentru ca aceasta să facă parte din vreun grup bazat pe încredere.

Cu timpul, unele persoane vor renunţa; îşi vor pierde interesul, vor emigra, vor găsi vreo ocupaţie bine plătită sau orice altceva. Grupul bazat pe încredere reciprocă va trebui atunci, consensual, să elimine numele acesteia de pe lista membrilor grupului. Pe de altă parte, o altă persoană poate deveni cunoscută grupului şi ar putea opta să i se alăture. Aceasta se va putea alătura grupului atâta timp cât numărul maxim de persoane este de şapte, şi dacă este acceptată în mod unanim de membrii grupului. Deşi nu este neapărat necesar, puteţi cere fiecărui grup să îşi găsească un nume: serios sau umoristic, după cum doresc. Alegerea numelui va trebui să fie consensuală pentru toţi membrii grupului. Dacă un alt grup şi-a ales deja un nume, menţionaţi-l pentru a evita duplicarea lui.

Fiecare grup va alege, unanim, unul dintre membrii să le păstreze banii. Această persoană nu trebuie să fie neapărat cultă, dar trebuie să se bucure de încrederea tuturor celorlalţi membrii. Între şedinţe, această persoană învestită cu încrederea celorlalţi (sau trezorier) va păstra banii întregului grup.

Fiecare grup bazat pe încredere se va reuni, de preferinţă săptămânal, şi fiecare membru va depune la trezorierul grupului aceeaşi sumă de bani. O persoană poate avea dublă calitate de membru şi, aşadar, poate depune o sumă dublă de bani. Fiecare grup bazat pe încredere trebuie să cadă de acord asupra faptului că plata săptămânală va respecta cerinţele "grupului umbrelă" (toţi membrii grupului bazat pe încredere sunt, de asemenea, şi membrii ai "grupului umbrelă").

Ca şi în cazul grupurilor tradiţionale de creditare rotativă, grupul bazat pe încredere poate să desfăşoare şi alte activităţi în timpul şedinţelor săptămânale. Diferă de la grup la grup, de la comunitate la comunitate, de la ţară la ţară.

Sarcina dumneavoastră este să organizaţi de la cinci până la şapte grupuri bazate pe încredere pentru fiecare "grup umbrelă".

3.2. "Grupul- umbrelă"

Veţi mobiliza şi organiza apoi un "grup- umbrelă" mai mare (compus din toate grupurile bazate pe încredere) pentru creşterea volumului capitalului (băncile nu vor să facă împrumuturi mici) şi pentru instruirea deprinderilor necesare investiţiilor, antreprenoriatului şi producţiei. "Grupul-umbrelă" se va afla în vârful piramidei (pe care o veţi organiza). Fiecare membru al fiecărui grup bazat pe încredere este automat şi un membru al "grupului- umbrelă". Nimeni nu poate fi membru al "grupului-umbrelă" dacă nu este membru participant al unuia dintre grupurile bazate pe încredere constituente. Ca şi mobilizator, dumneavoastră nu trebuie să faceţi parte din nici un grup bazat pe încredere sau "grup-umbrelă". Dumneavoastră veţi fi doar organizator.

Fiecare "grup-umbrelă" va trebui să aibă un nume ales de toţi membrii săi: un slogan de încurajare, noroc, înţelepciune, viitor prosper sau fraze pozitive similare. Spre deosebire de grupul bazat pe încredere, "grupul- umbrelă" trebuie să fie un pic mai structurat, poate cu un executiv standard compus din preşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier, alte birouri funcţionale (după cum consideră necesar grupul) şi, în general, un membru sau doi. Executivul trebuie să aibă cel puţin un membru din fiecare şi din toate grupurile bazate pe încredere.

"Grupul-umbrelă" trebuie să se reunească fiecare trei până la cinci săptămâni, de preferat în aceeaşi zi a săptămânii şi la aceeaşi oră.Toţi membrii fiecărui grup bazat pe încredere vor trebui să fie prezenţi. Membrii executivului care lipsesc mai mult de două sau trei (alese de către grup) şedinţe consecutive, vor fi schimbaţi cu membrii mai participativi sau activi. Principalele atribuţii ale "grupului-umbrelă" sunt: (1) strângerea periodică de depozite sau contribuţii de la grupurile-trust, (2) divizarea unui împrumut bancar mare în împrumuturi mai mici care vor reveni grupurilor-trust, şi (3)primirea restituirii împrumuturilor de la grupurile-trust.

În timpul şedinţelor "grupului-umbrelă", toate aceste plăţi trebuie să fie publice, anunţate verbal, înregistrate şi pe cât de posibil de transparente. Ajutaţi fiecare "grup-umbrelă" să dezvolte un stil deschis de a face plăţi în toate direcţiile. Un membru anume desemnat trebuie să anunţe cu voce tare de unde vine fiecare plată, pentru ce este şi unde se duce. Simultan, o altă persoană (de exemplu, trezorierul) înregistrează fiecare plată în rubrica corespunzătoare, în registrul contabil potrivit. Fiecare participant ( de exemplu, administratorul dintr-un grup bazat pe încredere), ar trebui să aducă toţi banii strânşi şi să îi pună pe podea şi să îi numere, pentru ca toată lumea să vadă. Faceţi un ritual public din asta!

O altă responsabilitate a "grupului-umbrelă" este să decidă suma de bani şi intervalul pentru contribuţiile individuale către grupurile-trust.

"Grupul-umbrelă" devine apoi singurul individ legal sau parte care are legătură cu banca, deschide un cont de economii, deschide depozite de economii, negociază un împrumut, se ocupă de comasarea tuturor micilor împrumuturi individuale (canalizate prin grupurile- trust), solicită băncii un singur, mare, împrumut, şi îl divizează în împrumuturi proporţionale de mărime medie pentru grupurile-trust care, în continuare, îl vor diviza din nou şi îl vor distribui individual membrilor lor.

Grupurile -trust (grupurile bazate pe încredere reciprocă) şi "grupurile-umbrelă" sunt compuse din aceeaşi indivizi şi se complinesc reciproc în roluri şi funcţii. Împreună, acestea formează o piramidă care reprezintă o punte vitală între bancă (ori o altă agenţie care oferă împrumuturi) şi antreprenorii individuali.

3.3. Grupurile de pregătire

Instruirea are loc la toate cele trei niveluri ale piramidei: "grupul- umbrelă", grupul- trust şi întreprinzătorii individuali. Fiecare nivel are diferite tipuri de subiecte şi metode de pregătire pentru scopuri diferite, pe de altă parte existând o oarecare suprapunere şi o relaţie funcţională între diferitele niveluri.

Instruirea în domeniul financiar este necesară la toate cele trei niveluri ale piramidei deşi aspectele specifice variază. Vezi lista cu diferite subiecte de instruire în domeniul financiar; fiţi sensibil la nevoile exprimate ale diferitelor grupuri, întrucât dumneavoastră vă veţi stabili planul de pregătire.

Organizaţi-vă programul de instruire conform nevoilor piramidei. Nu ţineţi şedinţe de lucru unde sunt prezente persoane din afara piramidei. Menţineţi grupurile de pregătire cât se poate de restrânse, 8-15 persoane. Angajaţi instructori temporari calificaţi în diversele competenţe necesare. (Vezi Capitolul 4 mai jos: management, planificare, credit, comunicare, marketing şi producţie. Pregătiţi-vă instructorii să folosească o abordare facilă mai degrabă decât o abordare de tip prelegere. Asiguraţi-vă că sesiunile de pregătire sunt toate conduse într-o manieră practică, unde deprinderile nu sunt predate ca şi teorie ci cu exemple concrete luate din activitatea grupurilor şi întreprinzătorilor.

4. Competenţe necesare pentru generarea bunăstării

Ce trebuie să ştie un individ și cum să facă pentru a crea şi menţine o întreprindere privată, profitabilă şi de succes? Amintiţi-vă că grupul dumneavoastră ţintă are venituri reduse, de obicei analfabeţi sau semi- analfabeţi, nesofisticaţi, având cunoştinţe generale minime despre lume, necalificaţi în nici o deprindere tehnică, neinformaţi despre posibilitatea obţinerii unui credit sau despre administrarea banilor, a oamenilor, a bunurilor.

Aproape orice altceva necesar pentru a desfăşura o afacere poate fi inclus în competenţele necesare.

Tipurile de deprinderi necesare pot fi grupate în mai multe categorii:

  • Competenţe de management: managementul persoanelor, al resurselor fizice şi financiare;
  • Competenţe financiare: ţinerea de registre corecte, realizarea de bugete, calcularea profitului şi pierderilor;
  • Competenţe de comunicare: vorbit, scris, citit;
  • Competenţe de marketing: cercetare, vânzări, antreprenoriat;
  • Competenţe în ceea ce priveşte creditarea: împrumutarea banilor, relaţionarea cu banca sau cu orice alt creditor, dobânda;
  • Competenţe tehnice: fizică aplicată, chimie, biologie, aptitudini de artizan în ceea ce priveşte o anume întreprindere profitabilă şi productivă.

Acest capitol identifică unele dintre aceste aptitudini necesare şi vă direcţionează pe dumneavoastră, în calitate de mobilizator, spre moduri de a transmite acele competenţe grupului dumneavoastră ţintă.

4.1. Competenţe de planificare şi management

Întreprinzătorul la scară mică trebuie să ştie cum să îşi administreze afacerea. Trebuie să ştie cum să mobilizeze resursele şi energia necesară. Trebuie să cunoască oamenii; nu ne referim la angajaţi pentru început, dacă antreprenoarea noastră începe afacerea de la o scară foarte mică, ci furnizorii, membrii familiei, clienţii, investitorii, autorităţile. Aptitudinile în relaţionarea interumană sunt necesare. Pentru dumneavoastră, ca şi mobilizator, multe competenţe de management au fost descrise în secţiunea privind construcţia şi menţinerea facilităţilor şi serviciilor comunale, în " Manualul pentru mobilizatori", anex acestui manual. Provocarea dumneavoastră este acum să convertiţi în acest sens pregătirea în domeniul managementului pe care dumneavoastră aţi primit-o.

Aptitudinile de management şi planificare includ identificarea nevoilor, generarea de ţinte şi obiective, localizarea resurselor, identificarea restricţiilor, conceperea de posibile strategii, alegerea celor mai eficace strategii şi determinarea unor detalii importante precum bugete, metode de monitorizare, clarificarea rolurilor şi sarcinilor, conceperea de planuri de muncă şi aducerea de modificări în urma evaluărilor.

Pentru un întreprinzător analfabet, aceste lucruri nu trebuie să fie prea elaborate, sofisticate şi în formă scrisă, ci trebuie discutate cu antreprenoarea şi date acesteia spre consideraţie. Sarcina dumneavoastră ca şi mobilizator este să o provocaţi pe aceasta să demonstreze că a luat în considerare toate aceste aspecte şi că a luat decizii realiste.

4.2. Competenţe în domeniul creditării:

Mulţi consideră că acest tip de competenţe sunt necesare numai pentru a lucra într-o bancă. Ceia ce mulţi nu iau în considerare este că aceste aptitudini sunt de asemenea necesare pentru a fi un client al băncii. Pentru o persoană cu venituri reduse, în special analfabetă şi modestă, banca este un loc perceput ca fiind ameninţător şi de temut. Formalităţile şi procedurile de urmat sunt străine şi de neînţeles.

Grupul dumneavoastră ţintă (beneficiarii) sunt oameni care trebuie să înveţe despre natura creditului, despre instituţiile care furnizează creditul şi despre cei care lucrează în aceste instituţii.

"Rechinii" care oferă împrumuturi în mod neoficial vor taxa cu până la şi peste 200% dobândă, fără a face acest lucru clar debitorului (împrumutatului). Împrumuturile luate de la bănci, la rate comerciale sau guvernamentale, sunt mult mai puţin costisitoare. Ignorarea aptitudinilor de a obţine un credit constituie o barieră în a învinge.

Aptitudinile pe care grupul dumneavoastră ţintă trebuie să le aibă sunt înţelegerea principiului de credit, dobândă, taxe pentru serviciu şi toate metodele şi procedurile de împrumutare şi restituire a banilor.

Ca şi cu alte deprinderi, cea mai bună metodă de a învăţa despre credit este de a lua un credit.

4.3. Competenţe de marketing(de comercializare)

Este inutil pentru o întreprinzătoare la scară mică să îşi investească resursele pentru a produce ceva de valoare şi apoi să nu îşi poată vinde produsul. Vânzarea furnizează banii necesari pentru restituirea împrumutului şi a oricăror altor datorii, asigurând sieşi şi celorlalţi un salariu decent, şi plătind toate celelalte costuri de producţie înainte de a oferi un profit satisfăcător.Competenţele de marketing (de comercializare) includ a şti cum să găsiţi clienţi interesaţi (inclusiv cunoştinţe de cercetare pentru a-i găsi) şi cum să prezentaţi produsul într-o manieră atractivă pentru cumpărători.

Indiferent cât de entuziastă şi de optimistă o antreprenoare ar fi, afacerea acesteia nu va fi viabilă dacă aceasta nu îşi poate vinde produsele. Sarcina dumneavoastră ca şi mobilizator este să o provocaţi să vă demonstreze că are un plan realist de comercializare (de marketing) şi o strategie. Vezi Marketing.

4.4. Competenţe financiar-contabile

Dacă participanţii din grupul dumneavoastră ţintă nu îşi pot cunoaşte întotdeauna poziţia financiară şi nu îşi pot calcula propriile venituri şi costuri, aceştia pot avea mari probleme financiare. Dimensiunea sarcinilor de contabilitate şi buget necesare depinde de mărimea şi complexitatea întreprinderii.

Cea mai importantă aptitudine (care este , de altfel, şi un obicei demn de încurajat) este aceea de a ţine registrul contabil la zi, indiferent de dimensiunea afacerii. Aşadar, primele lecţii în materie de contabilitate trebuie să vizeze modul de utilizare a registrelor financiare. Ca şi în cazul altor cursuri de pregătire privind dezvoltarea capacităţii, evitaţi să ţineţi discursuri, evitaţi predicile şi stilurile dictatoriale de prezentare a materialului. Vezi " Manualul pentru mobilizatori"; învăţarea dezvoltării capacităţii trebuie făcută prin metode facile.

Dacă organizaţi o şedinţă de lucru ea trebuie să fie restrînsă. Limitaţi numărul de participanţi la maximum zece. Fiecare participant trebuie să aibă un plan de afaceri şi, în timpul şedinţei, să pregătească documentele financiare specifice antreprizei pe care o plănuiesc sau care există deja. Începeţi cu exerciţii de completarea registrelor ( de exemplu, registrul contabil) şi continuaţi cu exerciţii de întocmirea dărilor de seamă ( de exemplu, declaraţiile financiare).

5.5. Competenţe tehnice

Deşi nu le veţi impune membrilor grupului ţintă ce sector să aleagă, sfatul dumneavoastră este menit să îi ghideze în procesarea iniţială a produselor agricole. Pentru ca participantele să poată conduce o afacere de succes, acestea trebuie să aibă suficiente cunoştinţe tehnice despre procesare.

Trebuie încurajate întreprinderile la scară mică din următoarele sectoare: prelucrare agricolă în afara fermelor ( morărit, panificaţie, afumarea peştelui); artizanii ( fabricarea şi repararea echipamentului folosit în ferme, producerea de cărămizi, ţesutul, construcţiile, croitoria, tâmplăritul, prepararea mâncării şi comerţul cu amănuntul). Deprinderile necesare pot fi identificate însă trebuie să găsiţi şi metoda potrivită pentru a transmite aceste abilităţi grupului dumneavoastră ţintă.

Evitaţi ţinerea de discursuri în clasă, cu un lector care ţine o prelegere monotonă despre procesare. Căutaţi, în schimb, metode de pregătire inovative, ieşite din tipare şi relevante.

Puneţi accentul pe activităţi practice (învăţăm cel mai bine făcând lucrurile respective). Vizitaţi întreprinderi şi procese în funcţiune, de diferite tipuri şi mărimi; discutaţi cu proprietarii şi cu muncitorii. Aduceţi instructori cu experienţă practică dar nu le permiteţi să ţină prelegeri; daţi-le şansa să faciliteze şi să demonstreze ( învăţaţi-vă instructorii metode de facilitare), când participanţii pot avea experienţe practice (de "a face cu mâna lor").

4.6. Metode de instruire

Spre deosebire de "instrucţia ca şi mobilizare", precum în capitolul 3 de mai sus, sau în mobilizarea comunităţilor pentru a soluţiona probleme comunale ( Manualul pentru mobilizatori), pregătirea din acest capitol pune accentul pe transferul de aptitudini. Totuşi, aceasta nu este o pregătire tradiţională şi insituţională. Metoda centrală este pregătirea, calificarea la locul de muncă, şi asta înseamnă că fiecare participant (stagiar) trebuie să participe din plin la crearea şi funcţionarea propriei sale întreprinderi.

Evitaţi ca vreun non participant, cu excepţia instructorilor, să ia parte la orice şedinţă de lucru. Organizaţi reuniuni de lucru restrânse, de jumătate de zi, în locaţia fiecărui participant, folosind incinta întreprinderii acestora ca loc de pregătire şi exemplu pentru instruire.

Pregătiţi un plan de pregătire flexibil, rotativ, sensibil la cerinţele participanţilor. Subiectele majore pe care le veţi prezenta se vor referi, precum mai sus, la competenţele de planificare, management, capacitatea de a obţine şi folosi un credit, aptitudini de comercializare (marketing), competenţe financiar- contabile şi tehnice ( de producţie). Modificaţi-vă planul în funcţie de monitorizarea nevoilor şi punctelor slabe ale participanţilor.

Găsiţi specialişti experimentaţi în fiecare dintre subiecte, dar asiguraţi-vă că aceştia vor aborda o metodă facilă şi participativă ( îi veţi învăţa pe instructori aceste tehnici), şi asiguraţi-vă că toţi participanţii au ocazia să desfăşoare anumite activităţi pe viu, "cu mâna lor", experienţă supravegheată care este relevantă şi valabilă pentru tipul de antrepriză/ întreprindere ales de aceştia.

5. Conducerea unei întreprinderi de succes

Acest capitol recapitulează unii dintre factorii sau motivele pentru care se ajunge la succes sau la eşec în conducerea unei întreprinderi productive. Amintiţi-vă că acest manual vi se adresează dumneavoastră, mobilizatorilor, care vor să lupte împotriva sărăciei ca problemă socială. Gândiţi-vă la aceşti factori când încurajaţi, pregătiţi, sfătuiţi şi susţineţi participanţii care vor să genereze bunăstarea.

Succesul unei speculaţii comerciale poate fi măsurat prin viabilitatea acesteia. Poate supravieţui? Se poate susţine singură sau se va prăbuşi după ce susţinerea externă va fi retrasă? Din punct de vedere financiar, viabilitatea înseamnă că întreprinderea este profitabilă. Adică, în timp, aceasta înseamnă că venitul rezultat din afacere este mai mare decât sunt cheltuielile. Nivelul de profit trebuie să fie suficient de ridicat încât întreprinzătorul să nu decidă că s-ar merita să desfăşoare mai degrabă o altă activitate.

Două caracteristici importante care contribuie la viabilitate şi profit sunt integritatea şi bunăvoinţa. Integritatea înseamnă că afacerea este condusă într-o manieră onestă şi onorabilă. În caz contrar, în cele din urmă aceasta se va prăbuşi.

Bunăvoinţa este un concept special în afaceri; înseamnă totalul bunurilor nemateriale ale unei afaceri: reputaţia sa (ex. pentru calitatea serviciilor oferite, pentru onestitate, pentru că se poate avea încredere în ea), popularitatea sa, renumele său (cât de bine este cunoscută clienţilor şi furnizorilor), cât credit poate atrage, şi cât de bună imagine are în ochii publici. O a treia caracteristică este aceea de a fi practic, iscoditor şi dur pentru a nu fi păcălit sau înşelat.

Aceste trei elemente contribuie la viabilitate, şi sarcina dumneavoastră ca şi mobilizator este aceea de a transmite acest mesaj simplu dar important grupului dumneavoastră ţintă.

5.1. Viabilitatea

Cea mai importantă caracteristică a unei afaceri pe care ajutaţi să se înfiinţeze este de a fi una de succes. Trebuie să fie în stare să supravieţuiască. Dacă poate supravieţui, este considerată "viabilă". Viabilitatea presupune mai multe aspecte dar cea mai importantă trăsătură este aceea de a produce profit.

Ce este profitul?

După ce adăugaţi toate costurile producţiei ( teren, chirie, forţă de muncă, salarii, capital, incluzând costurile creditului) şi le deduceţi din venitul total (ex. din vânzări şi taxe de închiriere), şi dacă astfel obţineţi o cifră pozitivă, aceasta este suma profitului obţinut. Dacă este un număr negativ, atunci aceasta este suma pierderilor.

O afacere poate înregistra unele pierderi pentru o oarecare perioadă de timp dar, pe termen lung, trebuie să aibă profit pentru a supravieţui.

Dumneavoastră, ca mobilizator, doriţi să faceţi două lucruri aparent contradictorii: (1) să încurajaţi persoanele cu venituri reduse să creeze şi să dezvolte o afacere (să fie optimişti) dar, de asemenea, (2) să încurajaţi prudenţa pentru a evita un entuziasm exagerat (să fie realişti) care i-ar putea împinge să înceapă o afacere care s-ar putea să eşueze. Ca în orice activitate de dezvoltare, începeţi de la ceva restrâns,fiţi modeşti şi câştigaţi succesul; aceasta îi va ăncuraja şi pe alţii să vi se alăture. Dacă începeţi o afacere la scară mare şi eşuaţi, va fi mai dificil să găsiţi persoane interesate să vi se alăture. După cum proverbul spune " succesul atrage succes".

Cheia pentru a rezolva paradoxul sau contradicţia aparentă dintre optimism şi realism este modul în care veţi face dumneavoastră mobilizarea. Veţi încuraja participanţii din grupul dumneavoastră ţintă să înceapă fiecare o afacere, dar numai o afacere viabilă. Chiar dacă menţionaţi acest aspect încă de la început, nu trebuie să vă limitaţi la o prelegere introductivă. De-a lungul întregului proces organizatoric va trebui să vă impulsionaţi participanţii să plănuiască pentru viabilitate.

Exemple practice pentru acest tip de planificare sunt incluse în unele dintre anexele acestui manual. Copiaţi formularele şi instrucţiunile şi distribuiţi-le în timpul şedinţelor de lucru şi cereţi participanţilor ca fiecare să realizeze un plan de muncă pentru a crea o întreprindere viabilă. Amintiţi-vă că şedinţele de lucru nu sunt pur şi simplu nişte conferinţe ci participanţii trebuie să fie pregătiţi să lucreze în timpul acestora şi rezultatele acestora trebuie să fie producerea de planuri de muncă realiste pentru a începe şi a menţine întreprinderi viabile.

Din nou, participanţii vor învăţa prin practică, nu doar ascultând discursuri, prelegeri sau predici.

5.2. Integritatea

Amintiţi-vă de capitolul unu şi de cei cinci mari factori ai sărăciei În această privinţă veţi avea un rol important în atacarea cauzelor sărăciei. Lipsa de onestitate este unul dintre "marele cinci". Aveţi grijă! Nu vă transformaţi într-un predicator pentru a ţine prelegeri împotriva lipsei de onestitate. A face morală este sarcina liderilor noştri religioşi. Nu! Într-o manieră calmă, informată şi încrezătoare explicaţi că supravieţuirea unei afaceri depinde de viabilitatea sa, viabilitatea presupune profit iar pentru o afacere profitabilă trebuie să existe integritate.

Dacă o afacere îşi va înşela clienţii, aceştia nu vor dori să se întoarcă iar vânzările vor scădea. Dacă aceasta (participanta) îşi înşeală furnizorii, aceştia vor încerca să îşi ducă resursele, produsele, altundeva. Dacă nu îşi va stimula personalul, cei motivaţi şi competenţi vor pleca şi numai cei incompetenţi şi corupţi vor rămâne, ducând afacerea la colaps.

Amintiţi-vă, sarcina dumneavoastră este de a lupta împotriva lipsei de onestitate, un factor major al problemei sociale a sărăciei, dar nu predicând împotriva ei ci ajutând persoanele cu venituri reduse să stabilească micro întreprinderi viabile, fapt care necesită integritate pentru a supravieţui. Încorporaţi motivaţia logică de mai sus în toate nivelurile de organizare şi instruire a afacerilor piramidale şi individuale.

5.3. Bunul renume

Conceptul de "bun renume" pare să sune precum ceva despre care se zice că este "cald şi pufos" (ex. ceva care sună atractiv dar care nu este foarte practic). În jargonul din lumea afacerilor, totuşi, "bunul renume" este o caracteristică concretă a oricărei afaceri. Se compune din toate lucrurile de preţ imateriale ale antreprizei. Include reputaţia sa şi numărul de clienţi şi de furnizori, precum şi cât de bine este cunoscută. Include valorile pe care alţi oameni i le atribuie în ceea ce priveşte onestitatea şi integritatea sa; va avea lumea încredere în această afacere sau se va teme că vor fi înşelaţi de aceasta? În marile companii precum Coca Cola, Pepsi, Nile Lager, Sportsman, include melodiile care ne răsună în minte. Include măsura în care motto-ul unei afaceri este familiar oamenilor.

Toate aceste active necorporale contribuie la valoarea întreprinderii şi sunt bunuri de preţ.

În ce mod are acest aspect legătură cu pregătirea pe care o oferiţi şi organizaţi? Trebuie să vă asiguraţi că participanţii din grupul dumneavoastră ţintă recunosc bunul renume ca factor important şi valid al unei afaceri de succes şi că este conştiincios inclus în instruirea pentru o antrepriză viabilă.

Loialitatea angajaţilor ( precum şi loialitatea clienţilor şi furnizorilor) este importantă. Un întreprinzător poate planta sămânţa loialităţii, o poate ajuta să crească, zilnic, printr-o veritabilă grijă prietenească faţă de ceilalţi. Fiţi interesat de aceştia în întregul lor, nu doar ca şi factori de producţie. Vorbiţi-le respectuos şi pozitiv. Evitaţi să îi criticaţi, ci daţi-le sfaturi pozitive şi încurajatoare despre cum să îşi îmbunătăţească performanţa. Recunoaşteţi realizările lor adesea şi în faţa martorilor. Salutaţi pe toată lumea în fiecare zi când ajungeţi la locul de muncă. Nu afişaţi un comportament arogant şi superior celor cu sarcini servile şi salarii modeste.

Trataţi pe toată lumea cu respect prietenesc. Acesta este mesajul pregătirii pe care o veţi oferi.

Multe restaurante mici sau noi îşi pierd clienţii şi devin falimentare , nu pentru că mâncarea lor nu este bună, ci pentru că renumele lor este rău. Uneori pentru asta este învinovăţită pregătirea neadecvată a angajaţilor. Un întreprinzător proprietar de restaurant trebuie să se asigure că personalul său este informat că fişa postului lor include şi obligaţia acestora de a crea un bun renume afacerii. Aceasta este cu atât mai adevărat în cazul oricărei antreprize din domeniul serviciilor. Personalului trebuie să i se reamintească faptul că sunt clienţii cei care le plătesc salariile şi trebuie toţi trataţi ca adevăraţi şefi respectaţi.

O chelneriţă poate fi foarte supusă şefului ei, dar nepoliticoasă cu clienţii când şeful este absent. Când ceva nu este disponibil, de exemplu, o chelneriţă neinstruită va spune doar " nu avem". Pe de altă parte, un ospătar care înţelege bunul renume, va spune " regretăm că nu avem" şi va oferi una sau mai multe alternative într-o manieră pozitivă şi plăcută. Dacă angajata este loială şefului (datorită bunului său renume) şi arată că doreşte să trateze clienţii într-un mod prietenesc respectuos, afacerea va înflori întrucât clienţii o vor recomanda altora şi bunul său renume se va dezvolta.

5.4. Planificarea şi managementul temeinic

Pe când le demonstraţi cum şi încurajaţi micro întreprinzătorii să fie plăcuţi, respectuoşi şi prietenoşi, precum am menţionat mai sus, trebuie să le arătaţi şi cum să fie atenţi, prudenţi şi temeinici în conducerea afacerii. A fi prietenos nu înseamnă a permite furnizorilor, angajaţilor sau clienţilor să se folosească de dumneavoastră sau să vă înşele.

Mai întâi, aceasta înseamnă a avea un plan şi un buget în detaliu practice, viabile şi bine organizate. În al doilea rând înseamnă să respectaţi acest plan şi buget sau să aveţi motive temeinice pentru a vă abate. În al treilea rând, aceasta înseamnă o bună monitorizare: urmăriţi producţia şi schimbările financiare, în detaliu, zilnic. Trebuie să ştiţi întotdeauna ce se întâmplă. În al patrulea rând, când lucrurile o iau razna, luaţi decizii şi acţionaţi rapid, pentru a readuce lucrurile pe calea lor înainte ca situaţia să se înrăutăţească.

Ca mobilizator, sarcina dumneavoastră este să convingeți grupul vostru că nu trebuie să îşi abandoneze afacerea. Să nu se aştepte ca angajaţii şi membrii de familie să fie la fel de motivaţi ca şi întreprinzătorul să transforme afacerea într-un succes. Delegaţi responsabilităţile oricând este posibil, în special când afacerea se dezvoltă, dar monitorizaţi zilnic şi arătaţi-vă interesul faţă de ceea ce se întâmplă.

Grija dumneavoastră va da roade.

6. Apendice

Apendicele au fost integrate de această dată în modulul de instruire.

Ilustraţiile:

În varianta imprimată a acestui manual, există mai multe ilustrări ale procesului de formare şi instruire a grupurilor pentru generarea bunăstării. Acestea constau în desene alb-şi-negru de Julianna Kuruhiira, din Ministerul pentru gender, muncă şi dezvoltare socială a Guvernului din Uganda. Aici ele sunt adunate într-un dosar separat.

Dacă pregătiţi un manual local bazat pe acesta şi doriţi să folosiţi ilustraţiile, pot fi descărcate de pe acest site.  Pentru a prelua acest dosar cu ilustraţii, apăsaţi doar pe Ilustraţii generarea bunăstării şi instrucţiunile pentru descărcarea şi salvarea tuturor sau unor ilustraţii vor apărea odată cu dosarul.  Echipa nu va negocia pentru obţinerea schițelor ce variază în aranjament sau fundal.

––»«––

Cele trei manuale:
Manual pentru mobilizatori,
Manual pentru generarea bunăstării,
Manual pentru monitorizare.


© Drepturi de autor: 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
Web conceptu de Lourdes Sada
––»«––
Ultima actualizare: 12.01.2011

 Pagina principala

 Manuale